Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra obrane

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra obrane

Vlada Republike Hrvatske

866

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA OBRANE

Razrješuje se ROMAN MIKULIĆ dužnosti pomoćnika ministra obrane, s danom 30. travnja 2021.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/52

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.