Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

869

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA UPRAVE ZA LJUDSKE POTENCIJALE U MINISTARSTVU OBRANE

Imenuje se IVAN JUŠIĆ ravnateljem Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/106

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.