Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

873

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 18. stavkom 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOJ KOMISIJI REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE PRAVNIH PITANJA

1. Razrješuje se mr. sc. JOSIP SALAPIĆ dužnosti supredsjedatelja Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnici Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja:

– dr. sc. MLADEN NAKIĆ

– GORDANA VIDOVIĆ MESAREK

– ZDENKA POGARČIĆ.

Klasa: 080-02/21-02/37

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.