Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

874

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 18. stavkom 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITU KOMISIJU REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE PRAVNIH PITANJA

1. Imenuje se mr. sc. JOSIP SALAPIĆ supredsjedateljem Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja.

2. Za predstavnike Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja, imenuju se:

– GORDANA VIDOVIĆ MESAREK

– ZDENKA POGARČIĆ

– ŠIME JERČIĆ.

Klasa: 080-02/21-01/55

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.