Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

875

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 13. stavkom 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/98.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE GOSPODARSKIH PITANJA

1. Razrješuje se ZDRAVKO ZRINUŠIĆ dužnosti supredsjedatelja Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnici Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja:

– DALIBOR RUŽIĆ

– DRAŽEN OPALIĆ

– STIPE MAMIĆ

– dr. sc. MLADEN NAKIĆ

– BOŽIDAR KUTLEŠA.

Klasa: 080-02/21-02/38

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.