Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

876

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 13. stavkom 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/98.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE GOSPODARSKIH PITANJA

1. Imenuje se ZDRAVKO ZRINUŠIĆ supredsjedateljem Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja.

2. Za predstavnike Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja, imenuju se:

– MIRELA FUČKAR

– BOŽIDAR KUTLEŠA

– ŠIME JERČIĆ.

Klasa: 080-02/21-01/56

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.