Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

877

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 3. stavkom 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/98.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE ZA IZRADU POPISA IMOVINE ODUZETE KATOLIČKOJ CRKVI ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE I ZA IZRADU PRIJEDLOGA RJEŠAVANJA PROBLEMA TE KOORDINACIJU AKTIVNOSTI TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U POSLOVIMA POVRATA IMOVINE

1. Razrješuje se mr. sc. JOSIP SALAPIĆ dužnosti supredsjedatelja Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnici Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine:

– DANICA DAMJANOVIĆ

– ZDENKO PAJIĆ

– VESNA GOLUŽA

– IVANA PINTAR.

Klasa: 080-02/21-02/39

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.