Rješenje o razrješenju supredsjedateljice i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedateljice i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

879

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 13. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, od 29. siječnja 1999., a u vezi s Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJICE I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA VJERONAUK U JAVNIM ŠKOLAMA I VJERSKI ODGOJ U JAVNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. Razrješuje se dr. sc. BRANKA RAMLJAK dužnosti supredsjedateljice Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnici Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama:

– MOMIR KARIN

– LIDIJA KRALJ

– DAVOR TRUPKOVIĆ.

Klasa: 080-02/21-02/40

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.