Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

881

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 13. stavkom 3. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOJ KOMISIJI REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA OČUVANJE KULTURNE I UMJETNIČKE BAŠTINE KATOLIČKE CRKVE

1. Razrješuje se dr. sc. IVICA POLJIČAK dužnosti supredsjedatelja Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve:

– DAVOR TRUPKOVIĆ

– dr. sc. MLADEN NAKIĆ

– dr. sc. IVANA FRANIĆ.

Klasa: 080-02/21-02/41

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.