Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovitu komisiju Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

882

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa člankom 13. stavkom 3. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITU KOMISIJU REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA OČUVANJE KULTURNE I UMJETNIČKE BAŠTINE KATOLIČKE CRKVE

1. Imenuje se dr. sc. IVICA POLJIČAK supredsjedateljem Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve.

2. Za predstavnike Republike Hrvatske u Mješovitoj komisiji Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve, imenuju se:

– DAVOR TRUPKOVIĆ

– SANJIN RUKAVINA

– dr. sc. HRVOJE MEŠTRIĆ

– ŠIME JERČIĆ.

Klasa: 080-02/21-01/59

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.