Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju supredsjedatelja i predstavnika Republike Hrvatske u Mješovito povjerenstvo Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

884

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 13. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, od 29. siječnja 1999., a u vezi s Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/97.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE PITANJA KATOLIČKIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA, KATOLIČKIH ŠKOLA I KATOLIČKIH VISOKIH UČILIŠTA

1. Imenuje se STIPE MAMIĆ supredsjedateljem Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta.

2. Za predstavnike Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta, imenuju se:

– IVICA ŠUŠAK

– JASNA VANIČEK-FILA

– ŠIME JERČIĆ.

KLASA: 080-02/21-01/60

URBROJ: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.