Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedatelja i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

885

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.) i Ugovorima između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, o pitanjima od zajedničkog interesa (»Narodne novine«, br. 196/03., 141/04., 4/12., 86/14. – ispravak, 112/14. i 46/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I CRKAVA, ODNOSNO VJERSKIH ZAJEDNICA, ZA PROVEDBU ODREDABA ZAKONA O PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA I ODREDABA UGOVORA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SKLOPLJENIH IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I CRKAVA, ODNOSNO VJERSKIH ZAJEDNICA

1. Razrješuje se DARKO NEKIĆ dužnosti supredsjedatelja Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica.

2. Razrješuju se dužnosti predstavnici Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica:

– MELITA ČIČAK

– mr. sc. IVANA JAKIR-BAJO

– ZDENKO PAJIĆ

– DAVOR TRUPKOVIĆ

– STIPE MAMIĆ.

Klasa: 080-02/21-02/43

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.