Rješenje o razrješenju predstavnice i dijela zamjenika predstavnica Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju predstavnice i dijela zamjenika predstavnica Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

887

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 61/18. i 3/19. – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNICE I DIJELA ZAMJENIKA PREDSTAVNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U ZAJEDNIČKOM POVJERENSTVU ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

1. Razrješuje se DOBRILA MILETIĆ dužnosti predstavnice Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

2. Razrješuje se NIKICA ŠIKIĆ dužnosti zamjenika predstavnice Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

3. Razrješuje se JOSIPA CRNOJA BARTOLIĆ dužnosti zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Klasa: 080-02/21-02/36

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.