Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Hrvatsko-izraelskog zajedničkog odbora za gospodarsku suradnju

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju supredsjedateljice Hrvatsko-izraelskog zajedničkog odbora za gospodarsku suradnju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

889

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o trgovini i gospodarskoj suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 15/00. i 8/11.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJICE HRVATSKO-IZRAELSKOG ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Imenuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, supredsjedateljicom Hrvatsko-izraelskog zajedničkog odbora za gospodarsku suradnju.

Klasa: 080-02/21-01/63

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.