Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

890

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 3. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 151/04.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

1. Za članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, imenuju se:

– SUZANA HITREC

– ZLATKO STIĆ.

2. Mandat novoimenovanih članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja traje do isteka mandata članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja razriješenih Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/21-02/30, urbroj: 50301-15/07-21-02, od 25. ožujka 2021.

Klasa: 080-02/21-01/64

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.