Rješenje o razrješenju dijela članica Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju dijela članica Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

896

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 6. stavka 2. Zakona o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, broj 82/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANICA UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »HRVATSKA ZA DJECU«

Razrješuju se dužnosti članice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«, zbog isteka mandata:

– IVANA BOŠNJAK, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Klasa: 080-02/21-02/35
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.