Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

898

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 2. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20. – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Razrješuje se MLADENKA KARAČIĆ dužnosti članice Odbora za standarde financijskog izvještavanja, s danom 20. travnja 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/21-02/47
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.