Rješenje o razrješenju supredsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju supredsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

900

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 3. stavka 4. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJICE ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU I PROMICANJE GOSPODARSKE SURADNJE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE

Razrješuje se DARIJA JURICA VUKOVIĆ dužnosti supredsjedateljice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije.

Klasa: 080-02/21-02/44
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.