Rješenje o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

902

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke IV. stavka 5. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 57/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Razrješuju se dužnosti članice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, na koju su imenovane kao predstavnice ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača:

– GROZDANA VUĐAN

– ĐEMA BARTULOVIĆ.

Klasa: 080-02/21-02/46
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.