Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

NN 45/2021 (28.4.2021.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

905

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Razrješuje se LUCIAN VUKELIĆ, dr. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka, zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/21-02/01
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.