Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 45/2021 (28.4.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

923

Na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 38/14) članak 10. mijenja se i glasi:

»Troškovi nastali zbog privremenog upućivanja sudaca na rad u drugi sud isplaćivat će se na teret sredstava suda iz kojeg je sudac upućen.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/22

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-04

Zagreb, 15. travnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.