Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda „Varaždinsko bučino ulje” zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 45/2021 (28.4.2021.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda „Varaždinsko bučino ulje” zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Ministarstvo poljoprivrede

925

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 Odluka USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »VARAŽDINSKO BUČINO ULJE« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 30. ožujka 2021. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge »Varaždinsko bučino ulje«, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Varaždinsko bučino ulje«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/20-01/20

Urbroj: 525-14/0882-21-9

Zagreb, 8. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.