Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

927

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 24. sjednici održanoj 23. travnja 2021. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17.- ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20. i 12/21.) u tablici iz članka 89. stavka 3. iza rednog broja 4. dodaje se novi redni broj 5. s podacima kako slijedi:

»

5.LAB05Omjer albumin/kreatinin*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)41,92

«.

Članak 2.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šifrom AU006 mijenjaju se i glase:

»

AU006Rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluhaSlušno-govorna rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluha uz primjenu elektroakustičkih uređaja. Ne može se obračunati uz AU011. Prosječno vrijeme rada 60 min po osiguranoj osobi.9, 182,27

«.

Iza šifre AU010 dodaje se nova šifra AU011 s podacima kako slijedi:

»

AU011Složena slušna rehabilitacijaKod osoba s prelingvalnim oštećenjem sluha s viševrsnim teškoćama te kod osoba s izraženim centralnim smetnjama slušanja. Uključuje davanje uputa, edukaciju, savjetovanje i praćenje. Ne može se obračunati uz AU006. Prosječno trajanje rada s osiguranom osobom 75 min.92,74

«.

Podaci pod šiframa DO003 i FT011 mijenjaju se i glase:

»

DO003Fiksna ortodontska terapija (jedna čeljust)Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, s ostalim potrebnim materijalom: ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator), kefalometrijsku analizu, RTG analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi s ostalim potrebnim materijalom (karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje), postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje s ostalim potrebnim materijalom (tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje s adhezivom, alginat), kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti. 
82,32
FT011Ambulantna kardiološka rehabilitacijaUključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.181,32

«.

Podaci pod šifrom GE007, brišu se.

Iza šifre GE060 dodaju se nove šifre GE061 i GE0602 s podacima kako slijedi:

»

GE061Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulom, standardne rezolucijeUključuje trošak videokapsule, mrežice i materijala za vađenje stranog tijela (omča ili košarica). Ne može se obračunati uz GE062.9, 1845,28
GE062Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulom, visoke rezolucijeUključuje trošak videokapsule, mrežice i materijala za vađenje stranog tijela (omča ili košarica). Ne može se obračunati uz G0E061.9, 1868,54

«.

Podaci pod šiframa GL016, GL017, IF001, IF002, IF003, IF004, IF005, IF007, IF008, i IF011 mijenjaju se i glase:

»

GL016Placentocenteza (bez antiD)Ne može se obračunati uz GL017, UZ057, UZ058, UZ059, UZ060 i LG236.94,93
GL017Placentocenteza (s antiD)Ne može se obračunati uz GL016, UZ057, UZ058, UZ059, UZ060 i LG236.910,83
IF001IUI/AIH/AID u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova.2, 3, 9, 1319,94
IF002IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusuMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2, 3, 9, 1349,85
IF003IVF/ICSI u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2, 3, 9, 1353,42
IF004IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – blagi protokolMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2, 3, 9, 11, 13115,29
IF005IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – standardni protokolMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, aneazsteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu.2, 3, 9, 11, 13129,2
IF007Kriopohrana zametakaUključuje sve troškove kriopohrane do 5 godina. Uključuje rad i materijale potrebne za kriopohranu do 2 zametka/blastociste na 1 nosaču (pajeti).340,06
IF008Sakupljanje oocita za kriopohranu – onkofertilitetni programMože se obračunati samo jednom po pokušaju MPO-a. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije (dodatno se mogu obračunati samo lijekovi s Liste lijekova HZZO-a, sa smjernicama NG304 i NG305). Ne uključuje DTP za kriopohranu (IF016).2, 3, 9, 11, 1368,83
IF011Sekundarni IVF/ICSIUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO) i sve troškove odmrzavanja i transfera.2, 3, 9, 1356,08

«.

Iza šifre IF011 dodaje se nova šifra IF012 s podacima kako slijedi:

»

IF012Odmrzavanje zametaka i transfer/FETUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom postupka MPO) i sve troškove odmrzavanja i transfera.2, 3, 9, 1354,56

«.

Iza šifre JK089 dodaju se nove šifre JK090 i JK091 s podacima kako slijedi:

»

JK090Endoskopska kirurgija paranazalnih sinusa 
2, 9, 13, 20152,53
JK091Operacija katarakte potpomognuta femtosekundnim laseromUključuje JK004. Samo za liječenje bolesti MKB-10 šifri H18.5, H26, H26.0-9, H27.0, Q11,2, Q12, Q12.0-9, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q13.9, Q14.02, 9, 13, 20126,30

«.

Podaci pod šifrom KD005 mijenjaju se i glase:

»

KD005Holter EKGNe može se obračunati uz KD031, KD032, KD033.9, 184,01

«.

Iza šifre KD028 dodaju se nove šifre KD029, KD030, KD031, KD032 i KD033 s podacima kako slijedi:

»

KD029Kontrola rada elektrostimulatora, kardiovertera i uređaja za resinkronizacijsku terapiju na daljinu 
 
2,15
KD030Kontinuirana višekanalna eletrokardiografija 
 
5,59
KD0312-dnevni holter EKGNe može se obračunati uz KD005, KD032, KD033.95,62
KD0323-dnevni holter EKGNe može se obračunati uz KD005, KD031, KD033.97,40
KD0337-dnevni holter EKGNe može se obračunati uz KD005, KD031, KD032.910,91

«.

Iza šifre KL018 dodaju se nove šifre KL019 i KL020 s podacima kako slijedi:

»

KL019Primjena konstrukt testa u logopedijiStandardizirani testovi za procjenu jednog konstrukta (specifične govorno-jezične sposobnosti). Provodi mag. logopedije s odgovarajućom edukacijom. Prosječno trajanje rada s osiguranom osobom 30 minuta.91,10
KL020Primjena baterije testova u logopedijiBaterija testova koji ispituju više jezičnih područja (npr. NRDLS-HR, CAT-HR). Provodi mag. logopedije s odgovarajućom edukacijom. Prosječno trajanje rada s osiguranom osobom 120 minuta.94,38

«.

Iza šifre KR036 dodaje se nova šifra KR037 s podcima kako slijedi:

»

KR037IVT- vakuum naizmjeničnim tlakom i podtlakomNa indikaciju dr.med. spec. kirurgije, interne medicine ili dermatologije i venerologije.91,66

«.

Podaci pod šifrom LB325 mijenjaju se i glase:

»

LB325Prokalcitonin – serum 
 
2,79

«.

Iza šifre LB905 dodaje se nova šifra LB906 s podacima kako slijedi:

»

LB906Višestruko dokazivanje alergena (ISAC)Višestruko dokazivanje alergenskih komponenti na mikropločici (112 molekularnih alergena). Ne može se koristiti istovremeno s određivanjem pojedinačnih specifičnih IgE.939,12

«.

Podaci pod šiframa LC004, LC006, LG199, LG202, LG211, LG212, LG213 i LG214 mijenjaju se i glase:

»

LC004Citološka analiza punktata (do tri preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC006. 
1,56
LC006Citološka analiza punktata (4 i više preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC004. 
2,54
LG199Molekularna analiza gena MSH2 i MLH1 u sindromu Lynch (analiza povezanosti, 6 polimorfnih biljega)Ne može se obračunati uz LG237.10116,48
LG202Molekularna analiza mutacija gena APC (1309 i 1601)Ne može se obračunati uz LG237.1072,85
LG211BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA1 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se obračunati uz LG237.978,20
LG212BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA2 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se obračunati uz LG237.978,20
LG213BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma ovarijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA1 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se obračunati uz LG237.2115,09
LG214BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma ovarijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA2 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se obračunati uz LG237.2115,09

«.

Iza šifre LG235 dodaju se nove šife LG236 i LG237 s podacima kako slijedi:

»

LG236Izdvajanje fetalne DNA iz majčine krviNe može se obračunati uz GL016, GL017, UZ057, UZ058, UZ059, UZ060.9, 2222,03
LG237Onkopanel – genotipizacija za nasljedne karcinome (želuca, kolona, pankreasa, dojke, jajnika, štitnjače, nadbubrežne žlijezde, melanom i dr.)Uzorak periferne krvi, sline, tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja druge generacije na mutacije u eksonima gena u panelu. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se obračunati uz LG199, LG202, LG211, LG212, LG213, LG214 i uz analize drugih pojedinačnih gena sadržanih u panelu.10, 26213,41

«.

Iza šifre LH078 dodaju se nove šifre LH079 i LH080 s podacima kako slijedi:

»

LH079Hepatitis E virus – RNA 
918,93
LH080West Nile virus (virus Zapadnog Nila) – RNA – certificiranim testom 
914,80

«.

Podaci pod šifrom LI007 mijenjaju se i glase:

»

LI007Interleukin 6 
 
4,07

«.

Iza šifre LK061 dodaju se nove šifre LK062, LK063, LK064 i LK065 s podacima kako slijedi:

»

LK062Antitijela na cink transportere (At-ZnT8) 
95,27
LK063Određivanje koncentracije dabigatrana 
95,92
LK064Određivanje koncentracije rivaroksabana 
94,14
LK065Odrađivanje koncentracije apiksabana 
94,14


«.

Podaci pod šiframa LM205, LM210, LM362 i LM363 mijenjaju se i glase:

»

LM205Detekcija i/ili kvantifikacija virusa molekularnim metodama dijagnostikeZa viruse koji nisu drugdje navedeni. 
3,67
LM210West Nile virus (virus Zapadnog Nila) – RNA – in house metoda 
94,29
LM362HEV IgM imunoblot potvrdni test 
99,33
LM363HEV IgG imunoblot potvrdni test 
99,33

«.

Iza šifre LM393 dodaju se nove šifre LM394, LM395 i LM396 s podacima kako slijedi:

»

LM394SARS-CoV2 IgG

Kvalitativni ili kvantitativni test.

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA). Također i za kvalitativni IgG/IgM.

92,86
LM395SARS-CoV2 IgM

Kvalitativni ili kvantitativni test

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA)

92,86
LM396SARS-CoV2 IgA

Kvalitativni ili kvantitativni test

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA)

92,86

«.

Podaci pod šifrom LT060 mijenjaju se i glase:

»

LT060FotoferezaNe može se obračunati uz LT080.9166,81

«.

Iza šifre LT078 dodaju se nove šifre LT079, LT080, LT081 i LT082 s podacima kako slijedi:

»

LT079Određivanje eritrocitnih antigena RT-PCR metodom 
1039,62
LT080Fotofereza zatvorenim sustavomNe može se obračunati uz LT060.26203,91
LT081Imunohematološka obrada bolesnika liječenog daratumumabom 
1080,61
LT082Prijetransfuzijsko ispitivanje bolesnika liječenog daratumumabomPo epizodi transfuzijskog liječenja.949,94

«.

Podaci pod šiframa MG002 i MG004 mijenjaju se i glase:

»

MG002Magnetska rezonanca (MR) 3T – po anatomskoj regijiMože se obračunati za jednu anatomsku regiju jednom. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,18,2820,86
MG004Magnetska rezonanca (MR) srcaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,9,1829,95

«.

Iza šifre NM145 dodaju se šifre NM146, NM147 i NM148 s podacima kako slijedi:

»

NM146PET/CT sa Ga-68 PSMA 
9253,25
NM147PET/CT sa Ga-68 DOTATATE 
9264,03
NM148Scintigrafija cijelog tijela s I-123 MIBG-omU dijagnostici neuroendokrinih tumora i njihovih metastaza. Uključuje sva snimanja nakon aplikacije radiofarmaka.9127,94

«.

Podaci pod šiframa PU001, PU004, PU007 i PU038 mijenjaju se i glase:

»

PU001SpirometrijaUključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme. Ne može se obračunati uz PU059.181,56
PU004SpiroergometrijaUključuje sva mjerenja funkcije srca i pluća, plinsku analizu krvi, nadzor i intervencije prije, tijekom i iza opterećenja. Indikaciju utvrđuje dr. med. spec. nakon provedene cjelovite obrade uz negativan metakolinski test. Ne može se obračunati uz PU046.1816,21
PU007Difuzijski kapacitet pluća (DLCO)183,23
PU038Test progresivnog opterećenja hodom (6 MWT)Ne može se obračunati uz PU048.182,52

«.

Iza šifre PU045 dodaju se nove šifre PU046, PU047, PU048, PU049, PU050, PU051,PU052, PU053, PU054, PU055, PU056, PU057, PU058 i PU059 s podacima kako slijedi:

»

PU046SPIROPALM – test opterećenja s mjerenjem ventilacijeUz praćenje kardijalnog statusa kod bolesnika koji nisu u stanju učiniti spiroergometriju radi težine bolesti, kod bolesnika u pred i posttransplantacijskoj obradi te kod bolesnika s kroničnim plućnim bolestima. Radi se na početku i eventualno na kraju programa plućne rehabilitacije. Ne uključuje kisik i nosnu kanilu. Ne može se obračunati uz PU004.9, 11, 232,25
PU047GLITTRE – test opterećenja pred i postransplantacijskih plućnih bolesnikaUključuje mjerenje vitalnih funkcija. Ne uključuje kisik i nosnu kanilu za kisik.9, 11, 232,55
PU048TUG – procjena hodne pruge kod kroničnih plućnih bolesnikaKod teško pokretnih bolesnika koji ne mogu učiniti 6MWT (6 minutni test hoda). Uključuje mjerenje vitalnih funkcija. Ne uključuje kisik i nosnu kanilu za kisik. Izvodi se na početku i kraju programa plućne rehabilitacije. Ne može se obračunati uz PU038.9, 111,99
PU049PI max ili PEmax – na uređaju mjerenje inspiratornog ili ekspiratornog tlaka za određivanje intenziteta vježbanjaMože se obračunati jednom za PImax i/ili jednom za PEmax.231,73
PU050Nitrogen washout test RV, TLC, IC 
 
1,76
PU051NIV (neinvazivna ventilacija) u programu plućne rehabilitacije na biciklu ili traciNe uključuje kisik i masku za nos i usta.9, 11, 232,72
PU052Pred i posttransplantacijska rehabilitacija kroničnih plućnih bolesnika na traci/bicikluMože se fakturirati i za bolesnike s kroničnim plućnim bolestima koji radi dobi ne mogu na transplantaciju. Uklučuje mjerenje vitalnih funkcija, opterećenje s kisikom. Moguće fakturiranje do dva puta u danu. Ne može se obračunati uz PU053.223,60
PU053Pred i posttransplantacijska rehabilitacija kroničnih plućnih bolesnika na bicikl ergometruMože se obračunati i za bolesnike s kroničnim plućnim bolestima koji radi dobi ne mogu na transplantaciju. Uključuje mjerenje vitalnih funkcija i opterećenje kisikom. Moguće fakturiranje do dva puta u danu. Ne može se obračunati uz PU052.223,42
PU054RESPIFIT – individualizirano vježbanje respiratorne muskulature na uređajuUključuje testiranje za određivanje Pimax-a (maksimalni inspiracijski tlak) i MV-a. Prosječno vrijeme treninga je 30 min. Ne može se obračunati uz PU055 i PEP056.95,64
PU055IMT – vježbanje inspiratorne mišične snage na uređajuU trajanju 15 min. Ne može se obračunati uz PU054. 
2,17
PU056PEP – vježbanje ekspiratorne mišićne snage na uređajuTrening traje najmanje 15 min. Ne može se obračunati uz PU054. 
2,19
PU057Vježbe primjene inhalacijske terapije na aparatu Vitalograph /Aerosol Inhalation Monitor-AIM/Uključuje edukaciju o pravilnom načinu primjene inhalacione terapije,vježbanje na raznim inhalarima, provjeranje uzimanja terapije, mjerenje jačine udaha i utvrđivanje prisustva lijeka u plućima. 
1,15
PU058EzPaP-vježbanje na uređaju kod globalne respiratorne insuficijencije s retencijom CO2Uključuje određivanje protoka i otpora. Ne uključuje kisik i nosnu kanilu za kisik koji se mogu dodatno zaračunati.9, 11, 232,41
PU059Forsirana dinamička spirometrijaUključuje mjerenje inspiratornog kapaciteta, vitalnog i forsiranog vitalnog kapaciteta, forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi (FEV1), najveći izdisajni protok PEF s krivuljom protok-volumen, protoke pri raznim plućnim volumenima (FEF75, FEF50,FEF25 i FEF25-75%) te inspiratorni vršni protok (PIF). Na specijaliziranoj aparaturi za spirometriju sa pneumotahografom, s automatskim mjerenjem ambijentalnih podataka (atmosferski tlak, temperatura zraka i vlažnost zraka), koja se redovito kalibrira i servisira, s potvrdom o ispravnosti od ovlaštenog servisera. Provodi medicinska sestra/ tehničar s edukacijom i licencom Europskog respiratornog društva (ERS). Nalaz očitava dr.med. s licencom ERS Spirometry Driving Licence.
Ne može se obračunati uz PU001.
182,08


«.

Podaci pod šiframa RD023, RD026 i RD064 mijenjaju se i glase:

»

RD023Mamografija obje dojke u dva smjeraUključuje očitanje snimki i pisanje nalaza. 
2,65
RD026Cerebralna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova, mikrokatetera, mikrožice i uvodnice.11, 1840,82
RD064Mamografija obje dojke u dva smjera s tomosintezomUključuje očitanje snimki i pisanje nalaza. Samo za uređaje s tomosintezom. 
5,29

«.

Iza šifre RD065 dodaje se nova šifra RD066 s podacima kako slijedi:

»

RD066Kontrastna mamografijaUključuje očitanje snimki i pisanje nalaza.918,24

«.

Podaci pod šiframa UL008, UZ022, UZ057, UZ058, UZ059 i UZ060 mijenjaju se i glase:

»

UL008Dijagnostička cistoskopija, uretroskopija i ureterorenoskopija s probnom ekscizijom/biopsijom – odrasla osoba 
94,16
UZ022UZV testisa – odrasla osobaProsječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.161,89
UZ057UZV + chordocenteza nakon 20. tjedna trudnoće (bez antiD)Ne može se obračunati uz GL016, GL017, UZ048, UZ054, UZ058, UZ059, UZ060, i LG236.165,00
UZ058UZV + chordocenteza nakon 20. tjedna trudnoće (s antiD)Ne može se obračunati uz GL016, GL017, UZ048, UZ054, UZ057, UZ059, UZ060 i LG236.1610,88
UZ059UZV iza 14 tjedana trudnoće + amniocenteza (bez antiD)Ne može se obračunati uz GL016, GL017, UZ048, UZ054, UZ057, UZ058, UZ060 i LG236.164,43
UZ060UZV iza 14 tjedana trudnoće + amniocenteza (s antiD)Ne može se obračunati uz GL016, GL017, UZ048, UZ054, UZ057, UZ058, UZ059 i LG236.1610,31

«.

Iza šifre UZ079 dodaje se nova šifra UZ080 s podacima kako slijedi:

»

UZ080UZV dojki (ABUS) 
96,91

«.

Članak 3.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalni iznos sredstava koji može ostvariti svaka ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i način plaćanja sredstava iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

Članak 100.a briše se.

Članak 5.

Članak 101. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnom novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/88

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 23. travnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.