Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu

NN 45/2021 (28.4.2021.), Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

928

Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Hrvatski zavod za zdravstveno objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2020. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2020.

Sadržaj2020.
Ukupno26.067.210.579
Zdravstvena zaštita – svega22.874.895.259
Primarna zdravstvena zaštita4.412.881.378
Lijekovi4.133.468.845
Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita12.391.472.783
Ortopedski uređaji i pomagala852.315.879
Izdaci za prijevoz154.850.771
Ostali oblici zdravstvene zaštite929.905.603
Naknade2.753.870.404
Ostali izdaci – svega438.444.916
ostali izdaci za provođenje z.z.32.405.625
sredstva za funkcioniranje sustava406.039.291

Obvezno zdravstveno osiguranje

Osigurane osobe – prosjek za 2020. g.

Sadržaj2020.
UKUPNO4.161.628
Aktivni radnici1.575.192
Aktivni poljoprivrednici10.746
Umirovljenici1.058.945
Članovi obitelji403.423
Ostali osiguranici1.113.322

Klasa: 400-01/21-01/02

Urbroj: 338-01-02-21-01

Zagreb, 20. travnja 2021.

Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.