Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN 45/2021 (28.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Hrvatska narodna banka

929

Na temelju članka 16. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

Članak 1.

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 101/2019. i 53/2020.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, za razdoblje od 6. svibnja 2021. do 5. svibnja 2022. u devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT218F0.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. svibnja 2021.

O. br. 104-091/04-21/BV

Zagreb, 23. travnja 2021.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.