Ispravak Odluke o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NN 45/2021 (28.4.2021.), Ispravak Odluke o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NARODNE NOVINE

930

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 43 od 23. travnja 2021., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O POPISU IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

U Odluci o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 43/21) u točki II. podtočka 1. koja glasi:

»1. Goveda pasmine:

1.1. Slavonsko srijemski podolac

0.2. Buša

0.3. Istarsko govedo«

treba ispravno glasiti:

»1. Goveda pasmine:

1.1. Slavonsko srijemski podolac

1.2. Buša

1.3. Istarsko govedo«

Urbroj: 50501-5/3-21-01

Zagreb, 26. travnja 2021.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.