Odluka o izradi Smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o izradi Smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

936

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s Nacionalnim programom reformi 2020. – Aktivnosti 1.3.1.1., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZRADI SMJERNICA ZA RAD NADZORNIH I REVIZIJSKIH ODBORA U PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU TE PRAVNIM OSOBAMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

I.

Ovom Odlukom zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da, u suradnji s Centrom za restrukturiranje i prodaju, u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke izradi i objavi Smjernice za rad nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i u drugim pravnim osobama čijim dionicama, poslovnim udjelima i osnivačkim pravima, u svojstvu zakonskog zastupnika, upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Smjernice za rad nadzornih odbora).

Ovom Odlukom zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da, u suradnji s Centrom za restrukturiranje i prodaju, u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke izradi i objavi Smjernice za rad revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i u drugim pravnim osobama čijim dionicama, poslovnim udjelima i osnivačkim pravima, u svojstvu zakonskog zastupnika, upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Smjernice za rad revizijskih odbora).

II.

Smjernice za rad nadzornih odbora namijenjene su članovima nadzornih odbora u pravnim osobama iz točke I. stavka 1. ove Odluke, u kojima Republika Hrvatska ima udio u dionicama, poslovnim udjelima i osnivačkim pravima.

Smjernice za rad revizijskih odbora namijenjene su članovima revizijskih odbora u pravnim osobama iz točke I. stavka 2. ove Odluke, u kojima Republika Hrvatska ima udio u dionicama, poslovnim udjelima i osnivačkim pravima.

III.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavit će Smjernice za rad nadzornih odbora i Smjernice za rad revizijskih odbora na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Za provedbu i praćenje implementacije Smjernica za rad nadzornih odbora i Smjernica za rad revizijskih odbora zadužuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/125
Urbroj: 50301-05/14-21-2
Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.