Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

946

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (»Narodne novine« broj 41/21) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 16. svibnja 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-358

Zagreb, 30. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.