Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

950

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 30. travnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (»Narodne novine« broj 32/21, 33/21-ispravak i 40/21) točka II. mijenja se i glasi:

»Nužne mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi (tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i sl.) bez obzira na fizički razmak

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22:00 sata do 6:00 sati

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6:00 do 22:00 sata

– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8:00 do 20:00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima

– obustava rada dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica u zatvorenom prostoru

– preporuka ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja da obustave posjete korisnicima u zatvorenim prostorima

– preporuka ustanovama socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja da posjete korisnicima, gdje god je to moguće, organiziraju na otvorenom uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. svibnja 2021.«

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-362

Zagreb, 30. travnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.