Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii

NN 48/2021 (5.5.2021.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

966

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U TALIJANSKOJ REPUBLICI, SA SJEDIŠTEM U PERUGII

Dr. LEONARDO CENCI postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća regiju Umbriju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/08
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.