Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 48/2021 (5.5.2021.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

976

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 Odluka USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »LUMBLIJA« – ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, od podnositelja zahtjeva Udruga maslinara Vela Luka, Obala 2 br. 1, 20 270 Vela Luka i Viteško udruženje Kumpanjija Blato, 82. ulica br. 8, 20 271 Blato.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/09

Urbroj: 525-14/0882-21-14

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.