Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri obveznog sudjelovanja zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, u provođenju cijepljenja protiv bolesti COVID-19 za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

NN 48/2021 (5.5.2021.), Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri obveznog sudjelovanja zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, u provođenju cijepljenja protiv bolesti COVID-19 za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

979

Na temelju članka 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20), članka 47. stavka 2. točke 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, klasa: 011-02/20-01/143, urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O POSEBNOJ SIGURNOSNOJ MJERI OBVEZNOG SUDJELOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I NJIHOVIH RADNIKA TE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA, U PROVOĐENJU CIJEPLJENJA RADI SUZBIJANJA BOLESTI COVID-19 ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, naređuje obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, u provođenju cijepljenja radi suzbijanja bolesti COVID-19 za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.

II.

Zaposlenici zdravstvenih ustanova te privatni zdravstveni radnici iz točke I. ove Odluke obvezni su se odazivati na poziv za sudjelovanje u provođenju cijepljenja pučanstva koji im, za područje svoje nadležnosti, uputi zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Ravnatelji zdravstvenih ustanova iz točke I. ove Odluke obvezni su osigurati, u slučaju poziva za sudjelovanje na provođenju cijepljenja koji je upućen od zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, sudjelovanje svojih zaposlenika u provođenju cijepljenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/396
Urbroj: 534-07-21-21-2
Zagreb, 29. travnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.