Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

NN 48/2021 (5.5.2021.), Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Državno sudbeno vijeće

980

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta ZDSV) Državno sudbeno vijeće (u daljnjem dijelu teksta – Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak, članova Vijeća, na 47. sjednici, održanoj 28. siječnja 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinje Županijskog suda u Zagrebu imenuju se Iva Gradiški Lovreček, Saša Lui i Tamara Pleše, sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Broj: IS-10/20-14
Zagreb, 28. siječnja 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.