Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Karlovcu

NN 48/2021 (5.5.2021.), Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Karlovcu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

981

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta ZDSV) Državno sudbeno vijeće (u daljnjem dijelu teksta – Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak, prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 48. sjednici, održanoj 11. veljače 2021., donijelo je

ODLUKU

Za suca Županijskog suda u Karlovcu imenuje se Ivan Klapšić, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Broj: IS-1/20-7
Zagreb, 11. veljače 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.