Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

NN 49/2021 (7.5.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

Ministarstvo unutarnjih poslova

1006

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 5. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/11, 130/12, 89/14 – Vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koje se prima u policiju (»Narodne novine« br. 20/15 i 16/18) članak 3. mijenja se i glasi:

»Kriteriji za provjeru obuhvaćaju sljedeće testove i norme:

• Poligon prepreka (u minutama) – najduže 3.50 za žene

• Poligon prepreka (u minutama) – najduže 3.06 za muškarce

• Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 15.58 za žene

• Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 12.49 za muškarce.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/93

Urbroj: 511-01-152-21-4

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.