Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom

NN 49/2021 (7.5.2021.), Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom

Vlada Republike Hrvatske

982

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVU KONDENZACIJSKIH BOJLERA I KONDENZACIJSKIH KOTLOVA U ZGRADAMA OŠTEĆENIMA POTRESOM

I.

Ovom Odlukom uređuje se osiguranje novčane pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u svrhu nabave kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama, na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

II.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke u iznosu od 20.000.000,00 kuna za 2021. i 5.000.000,00 kuna za 2022. osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu na aktivnosti K200038 Program nabave kondenzacijskih bojlera, dok će se sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kuna osigurati odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021.

III.

Sredstvima iz točke II. ove Odluke nadoknadit će se vlasnicima / suvlasnicima oštećenih zgrada, stanova i obiteljskih kuća 80 % opravdanih troškova:

– kupnje kondenzacijskih bojlera, vlasnicima / suvlasnicima (fizičkim osobama – građanima) stanova i obiteljskih kuća s pojedinačnim etažnim bojlerima

– kupnje kondenzacijskih kotlova kojima se zamjenjuju postojeći plinski kotlovi koji nisu kondenzacijski i to isključivo vlasnicima / suvlasnicima stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada sa zajedničkim kotlovnicama koji su sukladno posebnom propisu zastupani po upravitelju zgrade.

IV.

Sudjelovanje Fonda u opravdanim troškovima kupnje jednog kondenzacijskog bojlera po stambenoj jedinici ne može iznositi više od 8.000,00 kuna.

Sudjelovanje Fonda u opravdanim troškovima kupnje jednog kondenzacijskog kotla po stanu / poslovnom prostoru ne može iznositi više od 4.500,00 kuna odnosno sudjelovanje Fonda ne može iznositi više od 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj odnosno stambeno-poslovnoj zgradi.

V.

Prednost pri dodjeli sredstava sukladno objavljenom javnom pozivu iz točke VI. ove Odluke ostvarit će prijavitelji na Javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. godine, objavljen 10. lipnja 2020., klasa: 310-34/20-36/1, urbroj: 563-04/45-20-1, (u daljnjem tekstu: Javni poziv) čija prijava je u cijelosti udovoljavala uvjetima Javnog poziva, ali nisu ostvarili pravo na sredstva Fonda zbog utroška raspoloživih sredstava.

VI.

U svrhu provedbe ove Odluke zadužuje se Fond objaviti javni poziv za dodjelu sredstava iz točke II. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/140

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.