Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja

NN 49/2021 (7.5.2021.), Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

984

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA U MINISTARSTVU HRVATSKIH BRANITELJA

Imenuje se dr. sc. ŠPIRO JANOVIĆ, dr. med., državnim tajnikom u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/113

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.