Rješenje o imenovanju ravnatelja Carinske uprave u Ministarstvu financija

NN 49/2021 (7.5.2021.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Carinske uprave u Ministarstvu financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

985

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 64. stavka 3. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANCIJA

Imenuje se MARIO DEMIROVIĆ ravnateljem Carinske uprave u Ministarstvu financija, na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/114

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.