Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

NN 49/2021 (7.5.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

987

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 40. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15. i 102/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNICE VIJEĆA ZA SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

1. Imenuje se dr. sc. ZDRAVKO MARIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, predsjednikom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, po položaju.

2. Za članove Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, imenuju se:

– ANTE MATIJEVIĆ

– mr. sc. IVAN KLEŠIĆ

– dr. sc. IVAN MALENICA

– NATAŠA TRAMIŠAK

– GORAN PAUK

– ŽELJKO TURK

– dr. sc. BORIS TUŠEK

– MELITA ŠTRBIĆ

– mr. sc. KREŠIMIR PARAT

– mr. sc. ŽELJKO NOVAKOVIĆ

– mr. sc. SUNČICA BAJIĆ

– MARIJAN DILBEROVIĆ

– mr. sc. NIKO RAIČ.

3. Imenuje se NIKOLINA BIBIĆ tajnicom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Klasa: 080-02/21-01/85

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.