Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin

NN 49/2021 (7.5.2021.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

991

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN

Imenuje se VERA KATALINIĆ-JANKOVIĆ, dr. med., članicom Upravnog vijeća Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin.

Klasa: 080-02/21-01/74

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.