Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 51/2021 (12.5.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Vlada Republike Hrvatske

1023

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 15. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

1. Razrješuje se DAVID DOBRINIĆ dužnosti predsjednika Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, na koju je imenovan kao predstavnik Agencije za ugljikovodike.

2. Razrješuje se MIRJANA PADOVAN dužnosti zamjenice predsjednika Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika:

– mr. sc. HRVOJE BULJAN, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– ZDRAVKO SEIDEL, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– VESNA SALAMUNOVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Državne uprave za zaštitu i spašavanje

– DINKO SULIČIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

– ANDRO VIDJAK, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskog registra brodova.

Klasa: 080-02/21-02/69

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.