Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 51/2021 (12.5.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1024

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 10. stavka 4. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 78/15. i 50/20.), članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1. Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 74/17. i 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

1. Imenuje se DAVID DOBRINIĆ, predstavnik Agencije za ugljikovodike, predsjednikom Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

2. Imenuje se MIRJANA PADOVAN, predstavnica Državnog inspektorata, zamjenicom predsjednika Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

3. Za članove Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, imenuju se:

– LUCIJA ŠIRIĆ, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– BARBARA ŠKEVIN IVOŠEVIĆ, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– IVANA PEZIĆ, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– MARKO RUŽIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– VESNA SALAMUNOVIĆ, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– ANDRO VIDJAK, predstavnik Hrvatskog registra brodova.

Klasa: 080-02/21-01/90

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.