Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

NN 51/2021 (12.5.2021.), Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1029

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJICE UPRAVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Imenuje se mr. sc. VESNA ŠEREPAC ravnateljicom Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/116

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.