Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 51/2021 (12.5.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1044

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21. i 45/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 10. svibnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 144/20., 14/21. i 33/21.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina
i pakiranje lijeka
L01XC02 071rituksimabTruximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01XC02 072rituksimabTruximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml

«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina
i pakiranje lijeka
L01XC11 061ipilimumabYervoykonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (5 mg/ml)
L02BB06 161darolutamidNubeqatbl. film obl. 112x300 mg
L04AA43 061ravulizumabUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (30 ml, 10 mg/ml)

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina
i pakiranje lijeka
L01CD01 095paklitaksel (nab)Abraxanepraš. za susp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)
L01CD01 096paklitaksel (nab)Pazenirpraš. za disp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/110

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 10. svibnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.