Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 51/2021 (12.5.2021.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1048

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 33 od 1. travnja 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 33/21., u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. Odluke u prvoj tablici uz ATK šifre »V06DX02 366«, »V06DX02 367«, »V06DX02 368«, »V06DX02 369« i »V06DX02 370« u stupcu 16. umjesto oznake: »RSVS16« treba stajati oznaka: »RVS16«.

Iza treće tablice uz smjernicu pod oznakom »VS16« umjesto teksta: »Za bolesnike s celijakijom. Za propisivanje na recept Zavoda preporuku mora dati specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove. Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 12 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom primjene.« treba stajati tekst: »Za bolesnike s celijakijom.«.

Ovim Ispravkom utvrđene greške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/21-01/122

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 7. svibnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.