Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu

NN 52/2021 (14.5.2021.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1058

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/19-01/06, urbroj: 50301-15/28-21-16 od 30. travnja 2021., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

ANITA TRŠIĆ, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-02/10
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.