Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN 54/2021 (20.5.2021.), Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ministarstvo financija

1096

Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09, 142/14 i 23/19) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 5. Subjekti koji će od 2021. godine imati status proračunskog korisnika državnog proračuna.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-02/21-01/51
Urbroj: 513-05-03-21-1
Zagreb, 10. svibnja 2021.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R.
BR.
RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.26928ZAGREBAČKA ŽUPANIJAULICA GRADA VUKOVARA 7210000 ZAGREB0278519607132269553
2.43669ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJEULICA GRADA VUKOVARA 72/V10000 ZAGREB0236024197984258977
3.50426RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJEULICA GRADA VUKOVARA 7210000 ZAGREB0498907442575361061
4.43693JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZELENI PRSTENULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE HV 110430 SAMOBOR0238822730375380377
5.42137OŠ ANTE KOVAČIĆAGORIČKI TRG 310299 MARIJA GORICA0216311063030148683
6.42081OŠ BEDENICABEDENICA 11210381 BEDENICA0216486821975582247
7.14494OŠ BISTRABISTRANSKA 3010298 BISTRA0321670568705361830
8.15712OŠ BRAĆE RADIĆAŠKOLSKA 2010312 KLOŠTAR IVANIĆ0310203317958386273
9.16060OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAIVANA GUNDULIĆA 210380 SVETI IVAN ZELINA0332460519247339828
10.12495OŠ DUBRAVASVETE MARGARETE 1510342 DUBRAVA0310107079101135706
11.15690OŠ ĐURE DEŽELIĆAPARK HRVATSKIH BRANITELJA 410310 IVANIĆ GRAD0310200964660708691
12.15987OŠ GRADECGRADEC 93A10345 GRADEC0399217996080500506
13.46001OŠ IVAN BENKOVIĆ, DUGO SELOHRVATSKOG PREPORODA 6810370 DUGO SELO0260872322113724208
14.14486OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆKOLODVORSKA 3110291 BRDOVEC0322438475150034608
15.14478OŠ IVANA PERKOVCA, BRDOVECZAGREBAČKA 3010292 ŠENKOVEC0321665984672704356
16.15665OŠ JAKOVLJESTUBIČKA CESTA 210297 JAKOVLJE0303932351347933063
17.15729OŠ JOSIPA BADALIĆAZAGREBAČKA 1110313 IVANIĆ GRAD0310201754154274638
18.46010OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 8610370 DUGO SELO0260873174844839446
19.15788OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆKRAŠIĆ B.B.10454 KRAŠIĆ0343417658957365765
20.15761OŠ KLINČA SELAKOLODVORSKA 510452 KLINČA SELA0311585221491584612
21.16078OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOGDRAGUTINA STRAŽIMIRA 2410382 DONJA ZELINA0332459104051229140
22.42129OŠ LUKATRG SV. ROKA 310296 LUKA0216238549289776013
23.15753OŠ LJUBE BABIĆA, JASTREBARSKOANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 1610450 JASTREBARSKO0311582819572596112
24.15704OŠ MILKE TRNINEŠKOLSKA 1010314 KRIŽ0310202542145732183
25.44160OŠ PAVAO BELAS, BRDOVECILIJE GEREGORIĆA 2810291 PRIGORJE BRDOVEČKO0233166784055768255
26.14363OŠ POKUPSKOPOKUPSKO B.B.10414 POKUPSKO0322478343364262870
27.23866OŠ POSAVSKI BREGISAVSKA 7010311 POSAVSKI BREGI0175040232571753478
28.14509OŠ PUŠĆAZAGORSKA 210294 DONJA PUŠĆA0321667500402533812
29.14226OŠ RUGVICAPOSAVSKA 210370 DUGO SELO0332444346613109380
30.14355OŠ SLAVKA KOLARA KRAVARSKOGAJEVA 210413 KRAVARSKO0321618752674836298
31.15737OŠ STJEPANA BASARIČEKAMILKE TRNINE 1410310 IVANIĆ GRAD0175466198576739812
32.14234OŠ STJEPANA RADIĆADOMAĆINSKA 110370 DUGO SELO0355115688416031045
33.14306OŠ SVETA NEDELJASVETONEDELJSKA 2110431 SVETA NEDELJA0310286654650597584
34.49911OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKIŠKOLSKA 410431 SVETA NEDELJA0479253008794106777
35.15770OŠ VLADIMIR NAZORZAGREBAČKA 1210451 PISAROVINA0311584479633615830
36.14242GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBORTRG MATICE HRVATSKE 310430 SAMOBOR0148092827759777611
37.16529EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378615334505824575
38.16512EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381347991103934855
39.16720GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381345270309301122
40.16746GIMNAZIJA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378617005122614235
41.16859SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBORANDRIJE HEBRANGA 2610430 SAMOBOR0381348789917716663
42.16867SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICAULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 2110410 VELIKA GORICA0378616109339430654
43.23858SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆTRG DR FRANJE TUĐMANA 110290 ZAPREŠIĆ0172120838660216794
44.17048SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SVETI IVAN ZELINAGUNDULIĆEVA 2A10380 SVETI IVAN ZELINA0376495804371929326
45.23704SREDNJA ŠKOLA DUGO SELOFERENČAKOVA B.B.10370 DUGO SELO0163586766045650689
46.16955SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRADŠKOLSKA 1210310 IVANIĆ GRAD0315553683579817609
47.16963SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKOVEĆESLAVA HOLJEVCA 1110450 JASTREBARSKO0316391198770826901
48.17005SREDNJA ŠKOLA VRBOVECULICA 7. SVIBNJA 210340 VRBOVEC0047941132530962169
49.16481ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINARUFOLFA FIZIRA 610150 VELIKA GORICA0323081358744487630
50.19564UČENIČKI DOM IVANIĆ GRADULICA SLOBODE B.B.10310 IVANIĆ GRAD0023394301846949030
51.24720DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 3710430 SAMOBOR0173956567021010361
52.42303ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJEMOKRIČKA 5410290 ZAPREŠIĆ0214438720717593431
53.47391ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJEULICA MATICE HRVATSKE 510410 VELIKA GORICA0281679215480122218
54.40703NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUOMLADINSKA 23A10310 IVANIĆ GRAD0318634243511228502
55.24711SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBIBOLNIČKA 2110298 BISTRA0322424419953159816
56.26016GRAD DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 110370 DUGO SELO0254606025432879214
57.26032GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 1710370 DUGO SELO0147639403668327627
58.26024DJEČJI VRTIĆ DUGO SELOPERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 210370 DUGO SELO0332448630011915650
59.46358GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELOZAGREBAČKA 2410370 DUGO SELO0267755510196357343
60.38698PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELOJOSIPA ZORIĆA 21A10370 DUGO SELO0332446021105612391
61.26936GRAD IVANIĆ-GRADPARK HRVATSKIH BRANITELJA 110310 IVANIĆ-GRAD0268169252339045122
62.49376MUZEJ IVANIĆ-GRADPARK HRVATSKIH BRANITELJA 610310 IVANIĆ-GRAD0449476893840665340
63.49770GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRADMOSLAVAČKA 1110310 IVANIĆ-GRAD0470229833737838399
64.26057DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ-GRADPARK STJEPANA POSEZIJA 110310 IVANIĆ-GRAD0310206817653468355
65.50188VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRADMOSLAVAČKA ULICA 1110310 IVANIĆ-GRAD0489135080175889349
66.15745PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRADMOSLAVAČKA 1110310 IVANIĆ-GRAD0313638860194917869
67.26944VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ-GRADOMLADINSKA 3010310 IVANIĆ-GRAD0148796592203261916
68.26952GRAD JASTREBARSKOSTROSSMAYEROV TRG 1310450 JASTREBARSKO0254167064942661827
69.26073CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKODR. FRANJE TUĐMANA 910450 JASTREBARSKO0103287986460859764
70.26112DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKOBRAĆE RADIĆ 1010450 JASTREBARSKO0311592525610576927
71.23903GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKOZRINSKO-FRANKOPANSKA 1310450 JASTREBARSKO0176102130027035089
72.27118GRAD SAMOBORTRG KRALJA TOMISLAVA 510430 SAMOBOR0272500233544271925
73.27134SAMOBORSKI MUZEJLIVADIĆEVA ULICA 710430 SAMOBOR0310290440913091389
74.26320GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBORMIROSLAVA KRLEŽE 910430 SAMOBOR0140549754589356882
75.26338DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBORPERKOVČEVA 88/110430 SAMOBOR0128424085322346027
76.46149DJEČJI VRTIĆ IZVOR, SAMOBORGUSTAVA KRKLECA 210430 SAMOBOR0141269825196672160
77.14259OŠ BOGUMILA TONIJAIVANA PERKOVCA 9010430 SAMOBOR0310717532251441747
78.14267OŠ MIHAELA ŠILOBODASVETI MARTIN POD OKIĆEM 37B10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM0310285869120139439
79.14283OŠ MILANA LANGA, BREGANALANGOVA 210432 BREGANA0310284043773677601
80.10811OŠ RUDE, SAMOBORRUDE 9310430 SAMOBOR0310287491637206705
81.14275OŠ SAMOBORSTRAŽNIČKA 1410430 SAMOBOR0310288218880601256
82.26311PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORTRG MATICE HRVATSKE 310430 SAMOBOR0140551937111215032
83.27126JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORAULICA IVANA GUNDULIĆA 41/A10430 SAMOBOR0151329093210069411
84.27142GRAD SVETA NEDELJATRG ANTE STARČEVIĆA 510431 SVETA NEDELJA0256298724436052952
85.51142KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJATRG ANTE STARČEVIĆA 510431 SVETA NEDELJA0523104399912458941
86.26231DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMECOBRTNIČKA 1310434 STRMEC0105388405933487572
87.27159GRAD SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1210380 SVETI IVAN ZELINA0270575349654336134
88.26266MUZEJ SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1310380 SVETI IVAN ZELINA0344263243513123408
89.27167GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINATRG ANTE STARČEVIĆA 1210380 SVETI IVAN ZELINA0150229892149860912
90.26258DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE SVETI IVAN ZELINABOCAKOVA 710380 SVETI IVAN ZELINA0337784956088344245
91.27175PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINAVATROGASNA 310380 SVETI IVAN ZELINA0332461358646701408
92.24176GRAD VELIKA GORICATRG KRALJA TOMISLAVA 3410410 VELIKA GORICA0268094775834963344
93.48857RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA – VE-GO-RAŠETALIŠTE FRANJE LUČIĆA 1510410 VELIKA GORICA0439082276138143621
94.24221MUZEJ TUROPOLJATRG KRALJA TOMISLAVA 110410 VELIKA GORICA0321624140272927990
95.24184GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICAZAGREBAČKA 3710410 VELIKA GORICA0146098653468267149
96.24205USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM VELIKA GORICAHRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 8010410 VELIKA GORICA0142823334050082043
97.24248DJEČJI VRTIĆ CICIBANVLADIMIRA VIDRIĆA 210410 VELIKA GORICA0324363020483391395
98.46567DJEČJI VRTIĆ LOJTRICASMENDROVIĆEVA 910408 VELIKA MLAKA0274450309835766804
99.24230DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICAJOSIPA PUCEKOVIĆA 210410 VELIKA GORICA0321627674328618721
100.46542DJEČJI VRTIĆ ŽIREKULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 17/C10410 VELIKA GORICA0274352345148667909
101.14371OŠ EUGENA KUMIČIĆAJOSIPA PUCEKOVIĆA 410410 VELIKA GORICA0321620940011714464
102.14314OŠ EUGENA KVATERNIKAŠKOLSKA 410410 VELIKA GORICA0321619501172696565
103.14322OŠ JURJA HABDELIĆAŠKOLSKA 110410 VELIKA GORICA0321622585827068581
104.14347OŠ NIKOLE HRIBARARUĐERA BOŠKOVIĆA 1110410 VELIKA GORICA0326745801689534191
105.49333OŠ NOVO ČIČETRG ANTUNA CVETKOVIĆA 2710415 NOVO ČIČE0451425414772335018
106.21107OŠ ŠĆITARJEVOŠĆITARJEVO 10410410 VELIKA GORICA0127001034608747445
107.14398OŠ VELIKA MLAKABRUNE BUŠIĆA 710408 VELIKA MLAKA0127002852683063746
108.14339OŠ VUKOVINAŠKOLSKA 20/A10419 VUKOVINA0321621778553804115
109.14380UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆASLAVKA KOLARA 3910410 VELIKA GORICA0151157249004015680
110.24213PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICAZAGREBAČKA 3710410 VELIKA GORICA0322170925715578283
111.24256CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICAKURILOVEČKA 4810410 VELIKA GORICA0167475709101061462
112.24192JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICAZAGREBAČKA 310410 VELIKA GORICA0151042884511723065
113.26274GRAD VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 910340 VRBOVEC0258443344465794587
114.48541RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCATRG PETRA ZRINSKOG 910340 VRBOVEC0429099217484271004
115.26282NARODNA KNJIŽNICA VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 710340 VRBOVEC0149947576589521396
116.27183DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC7. SVIBNJA 12A10340 VRBOVEC0310140144444146578
117.15962OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, VRBOVECTRG PETRA ZRINSKOG 210340 VRBOVEC0130936624472898565
118.21414OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, VRBOVECBRDO 12A10340 VRBOVEC0130937449654192521
119.42901PUČKO OTVORENO UČILIŠTEKOLODVORSKA 110340 VRBOVEC0310114200203534022
120.27206GRAD ZAPREŠIĆNOVA ULICA 1010290 ZAPREŠIĆ0254051792840587889
121.26299MUZEJ MATIJA SKURJENIALEJA ĐURE JELAČIĆA 8610290 ZAPREŠIĆ0153974473908875056
122.27214DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKHRVATSKE MLADEŽI 410290 ZAPREŠIĆ0329453611725503561
123.27222DJEČJI VRTIĆ VRTULJAKMOKRIČKA 5910290 ZAPREŠIĆ0322614003737161048
124.14460OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČAVLADIMIRA NAZORA 2A10290 ZAPREŠIĆ0322423618993083392
125.14525OŠ KUPLJENOVOMATIJE GUPCA 5310295 KUPLJENOVO0345828803982004497
126.14517OŠ LJUDEVITA GAJALJUDEVITA GAJA 210290 ZAPREŠIĆ0325308211090108512
127.37775PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆTRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1110290 ZAPREŠIĆ0322108343329812273
128.26303JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆAMARŠALA TITA 1010290 ZAPREŠIĆ0150856360922185955
129.25353OPĆINA BEDENICABEDENICA 11210381 BEDENICA0278540458056397897
130.27046OPĆINA BISTRABISTRANSKA ULICA 9810298 DONJA BISTRA0258438775454185661
131.43302OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRABISTRANSKA ULICA 9810298 DONJA BISTRA0227622499840401020
132.42848DJEČJI VRTIĆ KAPLJICAPOTOČNA ULICA 410298 DONJA BISTRA0217333665569406218
133.27038OPĆINA BRCKOVLJANIJOZIPA ZORIĆA 110370 DUGO SELO0276878027651797242
134.25976OPĆINA BRDOVECTRG DR. FRANJE TUĐMANA 110291 BRDOVEC0266354614722979018
135.25984MUZEJ BRDOVECILIJE GEREGORIĆA 1310291 BRDOVEC0376905417328721593
136.51054DJEČJI VRTIĆ VIDEKPAVLA BELUHANA 2610291 BRDOVEC0520166728313642290
137.25992OPĆINA DUBRAVABRAĆE RADIĆA 210342 DUBRAVA0256961237279932922
138.26008DJEČJI VRTIĆ DUBRAVARADNIČKA 810342 DUBRAVA0091904723577921216
139.27054OPĆINA DUBRAVICAPAVLA ŠTOOSA 310293 DUBRAVICA0268158789243140464
140.26049OPĆINA FARKAŠEVACFARKAŠEVAC B.B.10344 FARKAŠEVAC0258058613211120182
141.51907DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA FARKAŠEVACFARKAŠEVAC 30A10344 FARKAŠEVAC0539630194977048383
142.27062OPĆINA GRADECGRADEC 13410345 GRADEC0257585016296383026
143.37620OPĆINA JAKOVLJEADELE SIXTA 210297 JAKOVLJE0255658820054872799
144.26969OPĆINA KLINČA SELAKARLOVAČKA 28E10452 KLIČA SELA0259890688617290552
145.26137OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆŠKOLSKA 2210312 KLOŠTAR IVANIĆ0274120218133797436
146.26153DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆENAFTAPLINSKA B.B.10312 KLOŠTAR IVANIĆ0124470172007988952
147.26977OPĆINA KRAŠIĆKRAŠIĆ 10110454 KRAŠIĆ0258101932918465201
148.26161OPĆINA KRAVARSKOTRG STJEPANA RADIĆA 110413 KRAVARSKO0259254147763874566
149.26170OPĆINA KRIŽTRG SV. KRIŽA 510314 OPĆINA KRIŽ0254190494115544733
150.51564KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽZAGREBAČKA ULICA 210314 KRIŽ0531712663263935095
151.26188DJEČJI VRTIĆ KRIŽŠKOLSKA B.B.10314 KRIŽ0124422136031424576
152.26985OPĆINA LUKATRG SVETOG ROKA 110296 LUKA0276801104413525022
153.26993OPĆINA MARIJA GORICAGORIČKA 1710299 MARIJA GORICA0273457548658001244
154.49840OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆAGORIČKI TRG 110299 MARIJA GORICA0477387075494666894
155.26196OPĆINA ORLEORLE 510411 ORLE0273687075359843194
156.27079OPĆINA PISAROVINATRG HRVATSKIH VELIKANA 110451 PISAROVINA0256351736826343679
157.46323DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ. PISAROVINAVELIKA JAMNIČKA 110451 PISAROVINA0259495104568219547
158.27087OPĆINA POKUPSKOPOKUPSKO B.B.10414 POKUPSKO0268551507291490499
159.48195OPĆINSKA KNJIŽNICA POKUPSKOPOKUPSKO B.B.10414 POKUPSKO0238668267811019362
160.26207OPĆINA PRESEKAPRESEKA 5710346 PRESEKA0262217367215702880
161.27095OPĆINA PUŠĆAKUMROVEČKA 10910294 DONJA PUŠĆA0274015015494218023
162.26215OPĆINA RAKOVECRAKOVEC 5410347 RAKOVEC0259109068010393610
163.26223OPĆINA RUGVICATRG DR. FRANJE TUĐMANA 110370 DUGO SELO0288255807295007204
164.26240OPĆINA STUPNIKGORNJOSTUPNIČKA 3310255 STUPNIK0254929890374778256
165.27100OPĆINA ŽUMBERAKKOSTANJEVAC 510455 KOSTANJEVAC0283513409535394755
R.
BR.
RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.37822KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAMAGISTRATSKA 149000 KRAPINA0276921220042466298
2.43757ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEMAGISTRATSKA 149000 KRAPINA0238458287875393102
3.50170ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJAFRANA GALOVIĆA 1B49000 KRAPINA0490500862236562878
4.43765JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJERADOBOJ 849232 RADOBOJ0207142812225295469
5.15874OŠ A. MIHANOVIĆA PETROVSKOPETROVSKO 5849234 PETROVSKO0307953829768513109
6.16117OŠ ANTE KOVAČIĆAVLADIMIRA NAZORA 149250 ZLATAR0215553245452785696
7.15815OŠ ANTUNA MIHANOVIĆALIJEPE NAŠE 4149290 KLANJEC0308691791051804100
8.15995OŠ BEDEKOVČINAGAJEVA 1349221 BEDEKOVČINA0301636627514975394
9.42049OŠ BELECBELEC 5049254 ZLATAR0215555931647438883
10.15649OŠ DONJA STUBICATOPLIČKA 2749240 DONJA STUBICA0303307426580296546
11.16125OŠ ĐURE PREJCA, DESINIĆRATKAJEVA 849216 DESINIĆ0308581338859983763
12.15831OŠ ĐURMANECĐURMANEC B.B.49225 ĐURMANEC0307955484825610611
13.16256OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBORTRG SVETE ANE 2849253 LOBOR0097343221673601455
14.15840OŠ GORNJE JESENJEGORNJE JESENJE 7849233 JESENJE0307959745751007835
15.16141OŠ JANKA LESKOVARADRAGUTINA KUNOVIĆA 849218 PREGRADA0307954649697472944
16.15796OŠ JOSIPA BROZAANTUNA MIHANOVIĆA 849295 KUMROVEC0308692528425262208
17.16094OŠ KONJŠČINAMATIJE GUPCA 649282 KONJŠČINA0312681141491060540
18.16019OŠ KRAPINSKE TOPLICEZAGREBAČKA 1249217 KRAPINSKE TOPLICE0301637446106875125
19.16035OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOKĐAČKI PUT 149210 ZABOK0301640459587812513
20.15807OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJTUHELJ 5449215 TUHELJ0308693311758881611
21.16109OŠ LJUDEVIT GAJ MIHOVLJANMIHOVLJAN 4949252 MIHOVLJAN0312680384849200587
22.21115OŠ MAČEMAČE 3249251 MAČE0116830475549096062
23.15673OŠ MARIJA BISTRICAZAGREBAČKA 1549246 MARIJA BISTRICA0303308272149773971
24.15657OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICAMATIJE GUPCA 249245 GORNJA STUBICA0303310493929174665
25.15681OŠ OROSLAVJEANTUNA MIHANOVIĆA 649243 OROSLAVJE0303306612402583374
26.15823OŠ PAVLA ŠTOOSAKRALJEVEC NA SUTLI 12549294 KRALJEVEC NA SUTLI0308690912109447077
27.15882OŠ SIDE KOŠUTIĆRADOBOJ 2149232 RADOBOJ0308580566597814254
28.16002OŠ STJEPANA RADIĆABRESTOVEC OREHOVIČKI 4049228 BEDEKOVČINA0301643934947430654
29.16043OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJEŠKOLSKA 549223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0301641247145610800
30.16027OŠ VELIKO TRGOVIŠĆESTJEPANA RADIĆA 2749214 VELIKO TRGOVIŠĆE0301638280509719304
31.16133OŠ VIKTORA KOVAČIĆAHUM NA SUTLI 152/149231 HUM NA SUTLI0307956210252520738
32.44557OŠ VLADIMIR BOSNAR, STUBIČKE TOPLICESTRMEČKA CESTA 5A49244 STUBIČKE TOPLICE0253935707409431299
33.16086OŠ VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINABUDINŠČINA 18C49284 BUDINŠČINA0312682025185975313
34.16248OŠ ZLATAR BISTRICAVLADIMIRA NAZORA 1049247 ZLATAR BISTRICA0086898152399386937
35.40826GLAZBENA ŠKOLA PREGRADALJUDEVITA GAJA 3449218 PREGRADA0210818635009920804
36.17030GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOKPRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 1349210 ZABOK0379952290817200215
37.16947SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINAGAJEVA 149221 BEDEKOVČINA0314810605274910037
38.16971SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINAMATIJE GUPCA 549282 KONJŠČINA0312683810810483829
39.16980SREDNJA ŠKOLA KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 649000 KRAPINA0144267831689508648
40.16998SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJELJUDEVITA GAJA 149243 OROSLAVJE0303311220950883747
41.22656SREDNJA ŠKOLA PREGRADAŠKREBLINOVA B.B.49218 PREGRADA0136369774467195398
42.17013SREDNJA ŠKOLA ZABOKIVANA I CVIJETE HUIS 249210 ZABOK0379951427822403513
43.21502SREDNJA ŠKOLA ZLATARBRAĆE RADIĆA 1049250 ZLATAR0121363662006181150
44.17021ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOKKSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 549210 ZABOK0379954954719033509
45.49309CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICELJUDEVITA GAJA 249217 KRAPINSKE TOPLICE0450855698491896949
46.51628DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAKMAGISTRATSKA 149000 KRAPINA0530474148058215991
47.37855DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDR. MIRKA CRKVENCA 149000 KRAPINA0171127062349405673
48.38307ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATARIVANA GORANA KOVAČIĆA 149250 ZLATAR0118915860235531937
49.47238ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEDR. MIRKA CRKVENCA 149000 KRAPINA0279421717813384799
50.37839OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANABRAČAK 849210 ZABOK0085962134938158599
51.40711SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICEGAJEVA 249217 KRAPINSKE TOPLICE0305463241607275884
52.37902SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICEPARK MATIJE GUPCA 149244 STUBIČKE TOPLICE0303935849018632737
53.28313GRAD DONJA STUBICATRG MATIJE GUPCA 20/II49240 DONJA STUBICA0259982131330710032
54.28321DJEČJI VRTIĆ BUBAMARATOPLIČKA 27/A49240 DONJA STUBICA0125426032137226753
55.51685PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICANOVA ULICA 149240 DONJA STUBICA0303933143827410937
56.28410GRAD KLANJECTRG MIRA 1149290 KLANJEC0258857913212960913
57.42944KULTURNI CENTAR KLANJECANTUNA AUGUSTINČIĆA 149290 KLANJEC0221303682592414278
58.28401GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUN MIHANOVIĆ KLANJECTRG ANTUNA MIHANOVIĆA 249290 KLANJEC0144222850418147849
59.28428DJEČJI VRTIĆ KESTEN, KLANJECAUGUSTA ŠENOE B.B.49290 KLANJEC0130693631822948246
60.28452GRAD KRAPINAMAGISTRATSKA 3049000 KRAPINA0256341070356651896
61.42475GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 1349000 KRAPINA0202105676228618573
62.28477DJEČJI VRTIĆ GUSTAV KRKLEC, KRAPINAMAGISTRATSKA 1149000 KRAPINA0307985672492051511
63.15858OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINAIVANA VRENCEA 149000 KRAPINA0324135132521501383
64.15866OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINATRG STJEPANA RADIĆA 149000 KRAPINA0307958968206344969
65.43888PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINAŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 1349000 KRAPINA0343434619723449615
66.28469JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINEZAGREBAČKA CESTA 66A49000 KRAPINA0148091038557587732
67.28549GRAD OROSLAVJEORO TRG 149243 OROSLAVJE0258144286505626714
68.42104GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJEMILANA PRPIĆA 8049243 OROSLAVJE0209333228896456578
69.28565DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJEMIHANOVIĆEVA 649243 OROSLAVJE0133897873676398914
70.28557OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJEMILANA PRPIĆA 8249243 OROSLAVJE0093627844551444818
71.28581GRAD PREGRADAJOSIPA KARLA TUŠKANA 249218 PREGRADA0259936801467072751
72.43677MUZEJ GRADA PREGRADE ZLATKO DRAGUTIN TUDJINATRG GOSPE KUNAGORSKE 349218 PREGRADA0235504363834553569
73.28612GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADATRG GOSPE KUNAGORSKE 349218 PREGRADA0157633038049127947
74.28604DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADASTJEPANA ŠKREBLINA 149218 PREGRADA0127839880849031239
75.28688GRAD ZABOKZIVTOV TRG 1049210 ZABOK0254126239265120858
76.37726ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBATRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 149210 ZABOK0147804418672052928
77.42188GRADSKA KNJIŽNICA KSAVER ŠANDOR GJALSKISTJEPANA RADIĆA 149210 ZABOK0203944342568267870
78.28696DJEČJI VRTIĆ ZIPKICASTJEPANA RADIĆA 1549210 ZABOK0052021721858761530
79.37734GRAD ZLATARPARK HRVATSKE MLADEŽI 249250 ZLATAR0258748336370939278
80.43087GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATARZAGREBAČKA 349250 ZLATAR0224839568196151721
81.40980GRADSKA KNJIŽNICA ZLATARZAGREBAČKA 249250 ZLATAR0195318426007163252
82.37742DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA ZLATARKRALJA PETRA KREŠIMIRA 649250 ZLATAR0124022685368851001
83.28715PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆAZAGREBAČKA 349250 ZLATAR0314952808849809789
84.37898OPĆINA BEDEKOVČINATRG ANTE STARČEVIĆA 849221 BEDEKOVČINA0257574433523559931
85.42231OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINATRG ANTE STARČEVIĆA 349221 BEDEKOVČINA0213479915056644916
86.28225DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINALJUDEVITA GAJA 1349221 BEDEKOVČINA0125184806730367301
87.28356OPĆINA BUDINŠČINABUDINŠČINA 649284 BUDINŠČINA0259006906550373801
88.28250OPĆINA DESINIĆTRG SV. JURJA 749216 DESINIĆ0254110667465231566
89.28268DJEČJI VRTIĆ TRATINČICARATKAJEVA 649216 DESINIĆ0148667566763977539
90.28330OPĆINA ĐURMANECĐURMANEC 13749225 ĐURMANEC0260911864964131342
91.28348OPĆINA GORNJA STUBICATRG SV. JURJA 249245 GORNJA STUBICA0254436982071829681
92.28364OPĆINA HRAŠČINATRGOVIŠČE 23C49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE0258855268733114137
93.28372OPĆINA HUM NA SUTLIHUM NA SUTLI 17549231 HUM NA SUTLI0262122361743726362
94.42514NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLIHUM NA SUTLI 17549231 HUM NA SUTLI0216707773255340483
95.28389DJEČJI VRTIĆ BALONČICAHUM NA SUTLI 15649231 HUM NA SUTLI0117283214352027693
96.28397OPĆINA JESENJEGORNJE JESENJE B.B.49233 GORNJE JESENJE0258862545671692561
97.28436OPĆINA KONJŠČINAIVICE GLUHAKA 1349282 KONJŠČINA0259001864934614358
98.28444DJEČJI VRTIĆ KONJŠĆINAPIONIRSKA 249282 KONJŠČINA0139567086611979061
99.37646OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLIKRALJEVEC NA SUTLI 13249294 KRALJEVEC NA SUTLI0259955407318138631
100.37687OPĆINA KRAPINSKE TOPLICEANTUNA MIHANOVIĆA 349217 KRAPINSKE TOPLICE0254382697782176849
101.44348OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICELJUDEVITA GAJA 2749217 KRAPINSKE TOPLICE0246760746808605989
102.37654DJEĆJI VRTIĆ MASLAČAKZAGREBAČKA 1249217 KRAPINSKE TOPLICE0141738083364916789
103.28485OPĆINA KUMROVECULICA JOSIPA BROZA 1249295 KUMROVEC0259583421647556965
104.44071DJEČJI VRTIĆ JAGLACANTUNA MIHANOVIČA 849295 KUMROVEC0223554422856331237
105.37662OPĆINA LOBORTRG SVETE ANE 2649253 LOBOR0260120608909915246
106.37679OPĆINA MAČEMAČE 3049251 MAČE0254248074580871169
107.28493OPĆINA MARIJA BISTRICATRG PAPE IVANA PAVLA II. 3449246 MARIJA BISTRICA0260007267413456362
108.42354OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAZAGREBAČKA B.B.49246 MARIJA BISTRICA0212990663806259868
109.28532DJEČJI VRTIĆ PUŠLEKZAGREBAČKA 1549246 MARIJA BISTRICA0141483697644225367
110.37695OPĆINA MIHOVLJANMIHOVLJAN 4849252 MIHOVLJAN0260082061303939938
111.37814OPĆINA NOVI GOLUBOVECNOVI GOLUBOVEC 2649255 NOVI GOLUBOVEC0258088861688552243
112.28573OPĆINA PETROVSKOPETROVSKO 149234 PETROVSKO0269297067624781459
113.28637OPĆINA RADOBOJRADOBOJ 849232 RADOBOJ0257604025976958441
114.49858MUZEJ RADBOA ZA MUZEJSKU DJELATNOSTRADOBOJ 3449232 RADOBOJ0469064848797571663
115.28645OPĆINA STUBIČKE TOPLICEVIKTORA ŠIPEKA 1649244 STUBIČKE TOPLICE0254254415490794749
116.50129OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICEVIKTORA ŠIPEKA 1649244 STUBIČKE TOPLICE0486636341818385886
117.46124DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, STUBIČKE TOPLICEMLINARSKA CESTA 3449244 STUBIČKE TOPLICE0263218760853772547
118.37700OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJETRG HRVATSKE KRALJICE 149223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0254141618648820219
119.28653OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SVETI KRIŽ ZAČRETJETRG HRVATSKE KRALJICE 249223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0121905742275684497
120.51915DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJETRG JULIJA LEMBERGERA 749223 SV. KRIŽ ZAČRETJE0535397162179593019
121.28670OPĆINA TUHELJTUHELJ 3649215 TUHELJ0258442567394184503
122.51837DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKITUHELJ 39A49215 TUHELJ0530223453061310849
123.28661OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆETRG STJEPANA TUĐMANA 249214 VELIKO TRGOVIŠĆE0253959448320630286
124.44485DJEČJI VRTIĆ ROŽICAAUGUSTA ŠENOE 349214 VELIKO TRGOVIŠĆE0243347805525477269
125.28707OPĆINA ZAGORSKA SELAZAGORSKA SELA 3849296 ZAGORSKA SELA0258859569544772850
126.37759OPĆINA ZLATAR BISTRICAVLADIMIRA NAZORA 5649247 ZLATAR BISTRICA0259552484861610780
127.37767DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANILOVREĆANSKA 1349247 ZLATAR BISTRICA0127638783681219045
R.
BR.
RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.29269SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJASTJEPANA I ANTUNA RADIĆA 3644000 SISAK0255832782215698659
2.44119ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 644000 SISAK0234926480519496359
3.50299REGIONALNI KOORDINATOR SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJERIMSKA 2844000 SISAK0491475982722091216
4.42320JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESISAČKA B.B.44317 POPOVAČA0211918834233606237
5.49501INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2144400 GLINA0459177111507313932
6.50049KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆDESNO TREBARJEVO 7844201 MARTINSKA VES0480919086322794983
7.51222CENTAR ZA SVEMIRSKU I INOVATIVNU TEHNOLOGIJUULICA MARIJANA CVETKOVIĆA 244000 SISAK0527492373604838992
8.11574I. OŠ PETRINJAGUNDULIĆEVA 544250 PETRINJA0308296274073235052
9.11654OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VESDESNA MARTINSKA VES 6644201 MARTINSKA VES0332405267682431714
10.11523OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICAŠKOLSKA 944430 HRVATSKA KOSTAJNICA0308446929265221279
11.11599OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJATRG MATICE HRVATSKE 9/B44250 PETRINJA0308300434310703158
12.21123OŠ DVORANTE BRUNE BUŠIĆA 544440 DVOR0308336544812436247
13.11515OŠ GLINAANTE STARČEVIĆA 144400 GLINA0312633108883325973
14.10820OŠ GVOZDKRALJA PETRA SVAČIĆA 2144410 GVOZD0331265890603912492
15.11603OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORAGORA 61A44250 PETRINJA0308299752208131924
16.21158OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICATOMISLAVA BOGIĆA 244450 HRVATSKA DUBICA0308444290278949936
17.11582OŠ JABUKOVAC, PETRINJAJABUKOVAC 3444250 PETRINJA0308298938594700101
18.11531OŠ JASENOVACBRAĆE RADIĆ 14544324 JASENOVAC0320163542105502220
19.11540OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANIAUGUSTA ŠENOE 144322 LIPOVLJANI0320164383731880413
20.41005OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANIMEČENČANI B.B.44431 DONJI KUKURUZARI0211460786004685336
21.15946OŠ LUDINAOBRTNIČKA 1244316 VELIKA LUDINA0331903278612564110
22.21131OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJAMIRKA ANTOLIĆA 1844250 PETRINJA0325523982075872515
23.11638OŠ MLADOST, LEKENIKZAGREBAČKA 25B44272 LEKENIK0331360307713188570
24.11558OŠ NOVSKATRG FRANJE TUĐMANA 144330 NOVSKA0320162757413166936
25.15954OŠ POPOVAČAVINOGRADSKA 1544317 POPOVAČA0332790659315369479
26.11566OŠ RAJIĆTRG HRVATSKIH BRANITELJA 644323 RAJIĆ0320165139075346522
27.11687OŠ SUNJALJUDEVITA POSAVSKOG 55A44210 SUNJA0331359002388957325
28.9013OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKOŠKOLSKA 1244415 TOPUSKO0331263173206960144
29.50354OŠ ZORKE SEVER, POPOVAČAKOLODVORSKA ULICA 3644317 POPOVAČA0496440314263066090
30.11734GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, SISAKTRG LJUDEVITA POSAVSKOG 244000 SISAK0395946502530789618
31.23294GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJTRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 344330 NOVSKA0146055246282088134
32.19409EKONOMSKA ŠKOLA SISAKKRALJA TOMISLAVA 1944000 SISAK0395780298330866966
33.19360GIMNAZIJA SISAKTRG HRVATSKIH BRANITELJA 144000 SISAK0395779972959495491
34.19351INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 244010 SISAK0395160013415265906
35.21519SREDNJA ŠKOLA GLINAFRANKOPANSKA 3044400 GLINA0312643923451386899
36.19327SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICAHRVATSKIH BRANITELJA 1444430 HRVATSKA KOSTAJNICA0308448571711701508
37.19335SREDNJA ŠKOLA NOVSKATINA UJEVIĆA B.B.44330 NOVSKA0043348921419265667
38.19343SREDNJA ŠKOLA PETRINJAIVANA GUNDULIĆA 344250 PETRINJA0031256858077261904
39.17056SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINAMATE LOVRAKA 344320 KUTINA0031916328990867382
40.19134SREDNJA ŠKOLA TOPUSKOŠKOLSKA ULICA 1444415 TOPUSKO0331266634481845316
41.19378SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVACALEJA NARODNIH HEROJA 144103 SISAK0395491961700209816
42.19386STRUKOVNA ŠKOLA SISAKIVANA FISTROVIĆA 1B44000 SISAK0395489789902090243
43.17064TEHNIČKA ŠKOLA KUTINAHRVATSKIH BRANITELJA 644320 KUTINA0031917149386562260
44.19394TEHNIČKA ŠKOLA SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 244010 SISAK0395161811624056245
45.19556UČENIČKI DOM KUTINACRKVENA 2644320 KUTINA0331912129603114585
46.19940DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJATRG NARODNIH UČITELJA 744250 PETRINJA0308682860616560469
47.7815DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAKOKTAVIJANA AUGUSTA 344000 SISAK0344892439935558897
48.49866DOM ZA STARIJE OSOBE GLINATRG HRVATSKIH BRANITELJA 244400 GLINA0469574743519788038
49.43206DOM ZDRAVLJA KUTINAANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4244320 KUTINA0226636986277572218
50.43175DOM ZDRAVLJA PETRINJAMATIJE GUPCA 444250 PETRINJA0226637778081623634
51.43183DOM ZDRAVLJA SISAKKRALJA TOMISLAVA 144000 SISAK0226634297453903164
52.29252ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETOMISLAVOVA 144000 SISAK0068754529702380901
53.46760ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJETRG HRVATSKIH BRANITELJA B.B.44000 SISAK0280857972671699332
54.29244OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 5944000 SISAK0068756101066571771
55.29236NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČAJELENGRADSKA 144317 POPOVAČA0331910576024026802
56.47965DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJAV. MAČEKA 2844250 PETRINJA0174389953841043771
57.40490LJEČILIŠTE TOPUSKOTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1644415 TOPUSKO0119011392877953493
58.29148GRAD GLINATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 244400 GLINA0256228679799761840
59.50768GLINSKA KULTURNO RAZVOJNA AGENCIJATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 244400 GLINA0512231703376050051
60.29164KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINASTJEPANA I ANTUNA RADIĆA 1044400 GLINA0122666597609193028
61.29156DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINAFRANKOPANSKA 3344400 GLINA0117443605526335505
62.29197GRAD HRVATSKA KOSTAJNICATRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 144430 HRVATSKA KOSTAJNICA0266755006208368082
63.29201GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MILIVOJA CVETNIĆA HRVATSKA KOSTAJNICAVLADIMIRA NAZORA 1744430 HRVATSKA KOSTAJNICA0152806841036860721
64.29210DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICAVLADIMIRA NAZORA 4044430 HRVATSKA KOSTAJNICA0316456079465860140
65.28991GRAD KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1244320 KUTINA0258053541888874500
66.29025MUZEJ MOSLAVINE KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1344320 KUTINA0332794984013099375
67.41048KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINATRG KRALJA TOMISLAVA 1744320 KUTINA0201874852184315989
68.50910ŠPORTSKI CENTAR KUTINAHRVATSKIH BRANITELJA 844320 KUTINA0121248623792669797
69.29009DJEČJI VRTIĆ KUTINAAUGUSTA CESARCA 4A44320 KUTINA0331911348077094063
70.15899OŠ BANOVA JARUGASTJEPANA RADIĆA 11844320 KUTINA0332789258146774117
71.15903OŠ MATE LOVRAKA, KUTINACRKVENA 5744320 KUTINA0332791480462671526
72.15911OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINAŠKOLSKA 244320 KUTINA0331906782027836579
73.15938OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINASILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 244320 KUTINA0339259787858338852
74.15920O.Š.STJEPANA KEFELJE, KUTINANIKOLE TESLE 144320 KUTINA0331905998618221938
75.46850OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA, KUTINASTJEPANA RADIĆA 344320 KUTINA0279697045795045335
76.15536PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINARADIĆEVA 344320 KUTINA0331908353390324352
77.29033VATROGASNA POSTROJBA KUTINAKRALJA LJUDEVITA POSAVSKOG B.B.44320 KUTINA0147898222190219862
78.28918GRAD NOVSKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 244330 NOVSKA0255866109112913581
79.28934GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTE JAGARKRALJA TOMISLAVA 444330 NOVSKA0129190441385169887
80.28942DJEČJI VRTIĆ RADOSTIVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 14433O NOVSKA0320820665737381445
81.28926PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 344330 NOVSKA0320232187624359246
82.50686JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKEOSJEČKA 2044330 NOVSKA0503625992441653907
83.28811GRAD PETRINJAGUNDULIĆEVA 244250 PETRINJA0262744211848400362
84.50057PETRA – PETRINJSKA RAZVOJNA AGENCIJAULICA BRAĆE HANŽEK 1944250 PETRINJA0484345290161103806
85.41021GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJAMATIJE GUPCA 244250 PETRINJA0202225776861071360
86.28838DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICAMILANA DUJNIĆA 2544250 PETRINJA0308307157886000911
87.28846PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, HRVATSKI DOM PETRINJAMATIJE GUPCA 244250 PETRINJA0308677138509842560
88.28820VATROGASNA P0STROJBA GRADA PETRINJEVATROGASNA 5744250 PETRINJA0148684529038657151
89.28799GRAD POPOVAČATRG GROFOVA ERDÖDYJA 544317 POPOVAČA0259581873945204941
90.41072KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČATRG GROFOVA ERDÖDYJA 744317 POPOVAČA0203980037554807206
91.28803DJEČJI VRTIĆ POPOVAČAALOJZIJA STEPINCA B.B.44317 POPOVAČA0141430527712208903
92.28854GRAD SISAKRIMSKA 2644000 SISAK0255304008686015790
93.28879GRADSKI MUZEJ SISAKKRALJA TOMISLAVA 1044000 SISAK0331380850461238861
94.38411GRADSKA GALERIJA STRIEGL SISAKSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 944000 SISAK0188707649249580525
95.38518DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINEŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 1244000 SISAK0331385964298008481
96.28900NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC, SISAKRIMSKA ULICA 2744000 SISAK0331381657078326972
97.49106ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAKTRG GRADA HEIDENHEIMA 144000 SISAK0366953064753896970
98.28887DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVIHRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 3344000 SISAK0397829006403374385
99.28895DJEČJI VRTIĆ SISAK STARILONJSKA 1944000 SISAK0397828116572476333
100.11620OŠ 22. LIPNJA, SISAKFRANJE LOVRIĆA 2744000 SISAK0331364616018390550
101.11695OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAKMARIJANA CVETKOVIĆA 2444000 SISAK0331356506177183121
102.11700OŠ BRAĆA RIBAR, SISAKZAGREBAČKA ULICA 8A44000 SISAK0331357301026768862
103.11662OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆETRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 144000 SISAK0351132454314584088
104.11726OŠ GALDOVOBREZOVAČKOG ODREDA 144000 SISAK0331369798623564084
105.11679OŠ IVANA ANTOLČIĆA, KOMAREVOGORNJE KOMAREVO 181A44010 SISAK0331371976870732503
106.11611OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAKKRALJA TOMISLAVA 1944000 SISAK0331362013375968994
107.11646OŠ SELASELA 10344273 SELA0331365456392238222
108.11718OŠ VIKTOROVACALEJA NARODNIH HEROJA 244000 SISAK0331363879962016887
109.28862JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKAVATROGASNA 144000 SISAK0147992016951063251
110.38323OPĆINA DONJI KUKURUZARIDONJI KUKURUZARI 5444431 DONJI KUKURUZARI0254851868881952354
111.29076NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAPREDAKMEČENČANI 11B44431 DONJI KUKURUZARI0161563755367452515
112.29084OPĆINA DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1044440 DVOR0269036588983260227
113.29105KNJIŽNICA I ČITAONICA DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 944440 DVOR0159949698179216048
114.29092DJEČJI VRTIĆ SUNCEKRALJA TOMISLAVA 23/A44440 DVOR0340428530798547831
115.29113NARODNO SVEUČILIŠTE DVORTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 944440 DVOR0308339013260097175
116.29121OPĆINA GVOZDTRG DR. FRANJE TUĐMANA 644410 GVOZD0258059452580744719
117.29130KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZDTRG DR. FRANJE TUĐMANA 644410 GVOZD0163568978745670834
118.29172OPĆINA HRVATSKA DUBICAPETRA BERISLAVIĆA B.B.44450 HRVATSKA DUBICA0253430401129249076
119.29189NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVO KOZARČANINVJEKOSLAVA VENKA 344450 HRVATSKA DUBICA0150462287175913741
120.29050OPĆINA JASENOVACTRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 1944324 JASENOVAC0260083842512118827
121.29068NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG KRALJA PETRA SVAČIĆA B.B.44324 JASENOVAC0140155698745000013
122.48509CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVACTRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 844324 JASENOVAC0409225220211501710
123.28983OPĆINA LEKENIKZAGREBAČKA 4444272 LEKENIK0254308700252572114
124.44516NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIKZAGREBAČKA B.B.44272 LEKENIK0246417970082926604
125.46663DJEČJI VRTIĆ LEKENIKHERMANA GMEINJERA 144272 LEKENIK0138499626811816640
126.28975OPĆINA LIPOVLJANITRG HRVATSKIH BRANITELJA44322 LIPOVLJANI0257505132047047076
127.48533NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANITRG HRVATSKIH BRANITELJA 1444322 LIPOVLJANI0428190000909219259
128.38358DJEČJI VRTIĆ ISKRICAANTE STARČEVIĆA 144322 LIPOVLJANI0134398044603469381
129.28967OPĆINA MAJURKOLODVORSKA 344430 MAJUR0261635131634585614
130.38420NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJURSV. MIHOVILA 244433 MAJUR0193142348637203851
131.28959OPĆINA MARTINSKA VESDESNA MARTINSKA VES 6744201 MARTINSKA VES0254625629047990576
132.28774OPĆINA SUNJATRG KRALJA TOMISLAVA 344210 SUNJA0262458342109890167
133.43870NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJAMATIJE GUPCA 3344210 SUNJA0237545183772130819
134.28782DJEČJI VRTIĆ BAMBIMATIJE GUPCA B.B.44210 SUNJA0139044941698901912
135.28758OPĆINA TOPUSKOOPATOVINA 1044415 TOPUSKO0257498582502003674
136.41089NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKOTRG BANA JOSIPA JELAČIČA 144415 TOPUSKO0186177819578298893
137.28766DJEČJI VRTIĆ TOPUSKOŠKOLSKA 1044415 TOPUSKO0123379382811247045
138.28723OPĆINA VELIKA LUDINAOBRTNIČKA 444316 VELIKA LUDINA0258098502359032919
139.28740KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINAOBRTNIČKA 344316 VELIKA LUDINA0169520705332240483
140.28731DJEČJI VRTIĆ LUDINACRKVENA 244316 VELIKA LUDINA0148217361434871743
R.
BR.
RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.26910KARLOVAČKA ŽUPANIJAAMBROZA VRANICZANYA 247000 KARLOVAC0261328065050537368
2.47721ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJEKRIŽANIĆEVA 1147000 KARLOVAC0237748990131310471
3.50274JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJEJURJA HAULIKA 1447000 KARLOVAC0492557251670715831
4.47730JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE NATURA VIVAKRIŽANIĆEVA 3047000 KARLOVAC0189541980960411357
5.22929OŠ ANTUN KLASINC, LASINJATRG HRVATSKIH BRANITELJA 1147206 LASINJA0134422689421674924
6.21166OŠ BARILOVIĆBARILOVIĆ B.B.47252 BARILOVIĆ0117046535452176334
7.21174OŠ CETINGRADIVANA FRANKOPANA CETINSKOG 1147222 CETINGRAD0331125299996823949
8.8883OŠ DRAGANIĆIDRAGANIĆI 3547201 DRAGANIĆI0359280409169206640
9.21199OŠ EUGEN KVATERNIK, RAKOVICARAKOVICA 9547245 RAKOVICA0331127989016155247
10.8859OŠ GENERALSKI STOLGENERALSKI STOL 22A47262 GENERALSKI STOL0306578296749093813
11.8842OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESABANA JOSIPA JELAČIĆA 847250 DUGA RESA0306577494085042455
12.10696OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, OGULINJOSIPA BANA JELAČIĆA 147300 OGULIN0320053147011952441
13.10715OŠ JOSIPDOLKARLOVAČKA 1747303 JOSIPDOL0320057414497428329
14.21182OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAKKRNJAK 2047242 KRNJAK0359271503074102318
15.16192OŠ NETRETIĆNETRETIĆ 247271 NETRETIĆ0064048477767427629
16.10707OŠ PLAŠKI143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA 1A47304 PLAŠKI0320055858045052470
17.8998OŠ SLAVA RAŠKAJ, OZALJPODGRAJ 10A47280 OZALJ0311487207908666013
18.9005OŠ SLUNJŠKOLSKA 1747240 SLUNJ0331123603563866616
19.8834OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESAJOZEFINSKA 8547250 DUGA RESA0306576607817651683
20.21140OŠ VOJNIĆSTARČEVIĆEV TRG 347220 VOJNIĆ0331042600677859713
21.16150OŠ ŽAKANJEŽAKANJE 5847276 ŽAKANJE0057522488436426142
22.10688PRVA OŠ OGULINBOLNIČKA ULICA 1147300 OGULIN0320825759388217077
23.8971GLAZBENA ŠKOLA KARLOVACAUGUSTA CESARCA 347000 KARLOVAC0340297531747259377
24.19118EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVACFRANA KURELCA 247000 KARLOVAC0379009697613771398
25.19095GIMNAZIJA KARLOVACRAKOVAC 447000 KARLOVAC0379185828921801124
26.21527GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULINSTRUGA 347300 OGULIN0124479598718120450
27.19142MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVACDR. ANDRIJE ŠTAMPARA B.B.47000 KARLOVAC0379183191734340338
28.19175MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVACDOMOBRANSKA 247000 KARLOVAC0379238268371339805
29.17177OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULINJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 247300 OGULIN0124478764690874294
30.19100PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVACSTJEPANA MIHALIĆA 4347000 KARLOVAC0379237478360781271
31.19087SREDNJA ŠKOLA DUGA RESAJOZEFINSKA CESTA 2747250 DUGA RESA0306586394521720903
32.21535SREDNJA ŠKOLA SLUNJŠKOLSKA 2247240 SLUNJ0336059880942858499
33.19159TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVACLJUDEVITA JONKEA B.B.47000 KARLOVAC0379181546181162283
34.19167TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVACRADIĆEVA 8 I 1047000 KARLOVAC0379010096309520796
35.19126ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVACVATROGASNA CESTA 547000 KARLOVAC0312321947487840909
36.19749UČENIČKI DOM KARLOVACSAMOSTANSKA 247000 KARLOVAC0312345623360467616
37.19589UČENIČKI DOM OGULINVLADIMIRA NAZORA 647300 OGULIN0320078789151403416
38.7632DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – SVETI ANTUNIVANA KUKULJEVIĆA 247000 KARLOVAC0344022254912090749
39.27191DOM ZDRAVLJA DUGA RESABANA JOSIPA JELAČIĆA 447250 DUGA RESA0075107317772249755
40.27247DOM ZDRAVLJA KARLOVACVLADKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0072875681499488050
41.27239DOM ZDRAVLJA OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 1447300 OGULIN0081440712151785235
42.27020DOM ZDRAVLJA OZALJKOLODVORSKA ULICA 247280 OZALJ0311494573800286151
43.27011DOM ZDRAVLJA SLUNJPLITVIČKA 18A47240 SLUNJ0331131711752615071
44.27003DOM ZDRAVLJA VOJNIĆANDRIJE HEBRANGA 2447220 VOJNIĆ0331046978337999015
45.27263ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJEDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0072874889666864899
46.46989ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJEDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0275569681321900129
47.27280OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULINBOLNIČKA ULICA 3847300 OGULIN0081441588206161418
48.27298OPĆA BOLNICA KARLOVACDR. ANDRIJE ŠTAMPARA 347000 KARLOVAC0072873095156346215
49.27271SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESAJOZEFA JERUZALEMA 747250 DUGA RESA0075112092512048276
50.27693POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, KARLOVACALFREDA KRUPE 247000 KARLOVAC0131048842168832714
51.27255USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVACDR. VLATKA MAČEKA 4847000 KARLOVAC0108605782576314825
52.27335GRAD DUGA RESATRG SV. JURJA 147250 DUGA RESA0260379915857239976
53.51394JAVNA USTANOVA INOVADR ZA POTICANJE LOKALNOG RAZVOJATRG SVETOG JURJA 147250 DUGA RESA0529890370866732408
54.42426GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESAKASAR 1947250 DUGA RESA0217499506408214334
55.27343DJEČJI VRTIĆ DUGA RESAULICA DR. IVANA BANJAVČIĆA 247250 DUGA RESA0306592897060388897
56.27351PUČKO OTVORENO UČILIŠTETRG SV. JURJA 347250 DUGA RESA0306590103031924297
57.27601GRAD KARLOVACBANJAVČIĆEVA 947000 KARLOVAC0257564725654647153
58.49472AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVACULICA BRANKA ČAVLOVIĆA ČAVLEKA 1/A47000 KARLOVAC0454115421873421610
59.27628GRADSKI MUZEJSTROSSMAYEROV TRG 747000 KARLOVAC0313232325177148317
60.27610GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOMDOMOBRANSKA 147000 KARLOVAC0313247183612947167
61.27636GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆŠESTIĆEVA 147000 KARLOVAC0312335941231362351
62.46884DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKETURANJ 2047000 KARLOVAC0280801386302366180
63.27644DJEČJI VRTIĆ KARLOVACTKALČEVA 247000 KARLOVAC0312344867142183779
64.8867OŠ BANIJADR. GAJE PETROVIĆA 547000 KARLOVAC0359277496061516265
65.8980OŠ BRAĆA SELJAN, KARLOVACVLADIMIRA NAZORA 147000 KARLOVAC0377097435516086895
66.8955OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, KARLOVACSTJEPANA RADIĆA 3147000 KARLOVAC0359270705816682903
67.8922OŠ DUBOVACPRIMORSKA 947000 KARLOVAC0319633027565222213
68.8914OŠ GRABRIKBARTULA KAŠIĆA 1547000 KARLOVAC0359269386357085201
69.8947OŠ MAHIČNOKALINOVAC 1C47000 KARLOVAC0359276661565759775
70.8875OŠ REČICAREČICA 33/A47000 KARLOVAC0359275832039112432
71.8891OŠ SKAKAVACSKAKAVAC 4447212 SKAKAVAC0359267787814222526
72.8906OŠ ŠVARČABAŠČINSKA CESTA 2047000 KARLOVAC0359273123749968948
73.8939OŠ TURANJTURANJ 1847000 KARLOVAC0359274026248257038
74.8963CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽIBANIJA 2447000 KARLOVAC0312347282252820597
75.27652JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCAGAŽANSKI TRG 1147000 KARLOVAC0148008185714584704
76.27433GRAD OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 1147300 OGULIN0259761658264108511
77.50137ZAVIČAJNI MUZEJ OGULINTRG HRVATSKIH RODOLJUBA 247300 OGULIN0486611854022784435
78.49616CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKETRG HRVATSKIH RODOLJUBA 247300 OGULIN0413133923721665989
79.27677GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 747300 OGULIN0150749432709842687
80.27450DJEČJI VRTIĆ BISTRACPETRA PRERADOVIĆA 2347300 OGULIN0320077962663517127
81.27685PUČKO OTVORENO UČILIŠTEIVANA GORANA KOVAČIĆA 247300 OGULIN0022901665118187420
82.27441JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULINBERNARDINA FRANKOPANA 1847300 OGULIN0147729307951789223
83.27468GRAD OZALJKURILOVAC 147280 OZALJ0271049845123683624
84.42686ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJZRINSKIH I FRANKOPANA 247280 OZALJ0224022074311601357
85.42694GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCAKOLODVORSKA 147280 OZALJ0224020361107046938
86.27484DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJTRG BRAĆE RADIĆ 447280 OZALJ0142180836389970954
87.27476PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJCESTA ZRINSKIH I FRANKOPANA 247280 OZALJ0311490299297618285
88.27548GRAD SLUNJTRG DR. FRANJE TUĐMANA 1247240 SLUNJ0271415933366502542
89.42627KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJTRG DR. FRANJE TUĐMANA 947240 SLUNJ0218656026721867364
90.27556DJEČJI VRTIĆ SLUNJULICA KRALJA ZVONIMIRA 947240 SLUNJ0331133370886753441
91.27564PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLUNJTRG DR. FRANJE TUĐMANA 947240 SLUNJ0331130997964108110
92.27302OPĆINA BARILOVIĆBARILOVIĆ B.B.47252 BARILOVIĆ0256560920647441417
93.51589DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ BELAJSKE POLJICEBELAJSKE POLJICE 105B47250 BARILOVIĆ0528251990523740309
94.27319OPĆINA BOSILJEVOBOSILJEVO 1447251 BOSILJEVO0255460708374469913
95.27716OPĆINA CETINGRADTRG HRVATSKIH BRANITELJA 247222 CETINGRAD0268906541363755317
96.27327OPĆINA DRAGANIĆDRAGANIĆI 1047201 DRAGANIĆ0257543445803800853
97.27360OPĆINA GENERALSKI STOLGENERALSKI STOL 3247262 GENERALSKI STOL0260352758079751001
98.27378OPĆINA JOSIPDOLOGULINSKA ULICA 1247303 JOSIPDOL0261928865506283455
99.27386DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOLKARLOVAČKA 17B47303 JOSIPDOL0115724857962817970
100.27394OPĆINA KAMANJEKAMANJE B.B.47282 KAMANJE0254930101582703044
101.27409OPĆINA KRNJAKKRNJAK 547242 KRNJAK0259896571767746351
102.27417OPĆINA LASINJALASINJSKA CESTA 1947206 LASINJA0254091659068748409
103.27425OPĆINA NETRETIĆNETRETIĆ 3A47271 NETRETIĆ0257594980214224162
104.27492OPĆINA PLAŠKI143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 547304 PLAŠKI0277160874736628477
105.27505KNJIŽNICA I ČITAONICASABORČANSKA B.B.47304 PLAŠKI0167627021131782508
106.27513OPĆINA RAKOVICARAKOVICA 647245 RAKOVICA0261632732809923710
107.27521OPĆINA RIBNIKRIBNIK 4A47272 RIBNIK0256227876454200013
108.27530OPĆINA SABORSKOSENJ 4447306 SABORSKO0266411997869213325
109.27572OPĆINA TOUNJLINIJE 3 B47264 TOUNJ0261666155680038973
110.27708OPĆINA VOJNIĆTRG STJEPANA RADIĆA 147220 VOJNIĆ0260489232028576296
111.27589KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆANDRIJE HEBRANGA 247220 VOJNIĆ0136640882323938664
112.44102DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆSTARČEVIĆEV TRG 447220 VOJNIĆ0241764288272996636
113.27597OPĆINA ŽAKANJEŽAKANJE 5847276 ŽAKANJE0254229322280655264
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.32043VARAŽDINSKA ŽUPANIJAFRANJEVAČKI TRG 742000 VARAŽDIN0262821015877210917
2.46229ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJEMALI PLAC 1/A42000 VARAŽDIN0266028822949553687
3.50346JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKRATKA 142000 VARAŽDIN0493331195623248767
4.41136JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJEULICA STANKA VRAZA 442000 VARAŽDIN0151171841913392636
5.13836OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆADONJA VOĆA 19D42245 DONJA VOĆA0312541667081106157
6.13801OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVAHRVATSKIH PAVLINA 4242250 LEPOGLAVA0313691454431385743
7.13949OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICEMARTINA PUŠTEKA 142223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332515693828059048
8.14023OŠ BELETINECSTJEPANA RADIĆA 442214 BELETINEC0300584460698725264
9.13990OŠ BISAGBISAG 24/142226 BREZNICA0332516432485068699
10.13965OŠ BREZNIČKI HUMBREZNIČKI HUM 1442225 BREZNIČKI HUM0332520231867995107
11.14015OŠ CESTICADRAVSKA 242208 CESTICA0340414574662493956
12.13810OŠ FRANJE SERTA, BEDNJALJUDEVITA GAJA 1542253 BEDNJA0312547571132268218
13.13877OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIKKLENOVIK 2142244 KLENOVNIK0029407143378656254
14.13844OŠ GUSTAV KRKLEC, MARUŠEVEC, ČALINECČALINEC 7842243 MARUŠEVEC0312546775963401960
15.13797OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANECULICA AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA42240 IVANEC0312540816575689564
16.13869OŠ IVANA RANGERA KAMENICAKAMENICA 35H42250 LEPOGLAVA0025251437757206587
17.13828OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA, VIŠNJICADONJA VIŠNJICA 15642250 VIŠNJICA0313692203537386938
18.14040OŠ KNEGINEC GORNJIULICA UČITELJA VJEKOSLAVA KEZELE 742204 GORNJI KNEGINEC0300597604565072303
19.13885OŠ LUDBREGKAČIĆEVA 1742230 LUDBREG0307226682884083985
20.13981OŠ LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 2242222 LJUBEŠČICA0332517205243609231
21.13893OŠ MARTIJANECŠKOLSKA 3, MARTIJANEC42232 DONJI MARTIJANEC0307302588619742736
22.14103OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVANRADOVAN, VARAŽDINSKA 1442242 RADOVAN0312542495837279138
23.13924OŠ NOVI MAROFZAGORSKA 2342220 NOVI MAROF0332523722230823677
24.14031OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABETVARAŽDINSKA 3242203 JALŽABET0300583605649816050
25.14066OŠ PETRIJANECVLADIMIRA NAZORA 4242206 PETRIJANEC0300589551083143392
26.13932OŠ PODRUTE, DONJE MAKOJIŠĆEDONJE MAKOJIŠĆE 11542220 NOVI MAROF0332514888037050779
27.14074OŠ SRAČINECVARAŽDINSKA 9842209 SRAČINEC0300600018914448080
28.13916OŠ SVETI ĐURĐCVJETNA 442233 SVETI ĐURĐ0038723114916088468
29.13957OŠ SVIBOVECBRAĆE RADIĆA 4, SVIBOVEC42223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332522944003727720
30.14082OŠ ŠEMOVECPLITVIČKA 2, ŠEMOVEC42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI0300593348253697494
31.14099OŠ TRNOVECBARTOLOVEČKA 5542202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI0340915567315800148
32.16301OŠ TUŽNOVARAŽDINSKA 16, TUŽNO42240 VIDOVEC0300582838968356883
33.13908OŠ VELIKI BUKOVECDRAVSKA 4242231 VELIKI BUKOVEC0307225833624881058
34.14111OŠ VIDOVECŠKOLSKA 442205 VIDOVEC0300599282627473367
35.14120OŠ VINICAVINIČKA 10, MARČAN42207 VINICA0300590996025995770
36.13973OŠ VISOKOVISOKO 2042224 VISOKO0332519936884862347
37.14007OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJAŠKOLSKA 742214 SVETI ILIJA0300592571629247016
38.19214DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 6A42000 VARAŽDIN0395663627344762042
39.19222ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 542000 VARAŽDIN0396128164081807431
40.14200GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDINKAPUCINSKI TRG 842000 VARAŽDIN0300607753107915745
41.19255GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDINBOŽENE PLAZZERIANO 442000 VARAŽDIN0395054978424884380
42.19319GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 342000 VARAŽDIN0395245212547919272
43.19247MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDINVINKA MEĐERALA 1142000 VARAŽDIN0398451668558018536
44.19239PRVA GIMNAZIJA VARAŽDINPETRA PRERADOVIĆA 1442000 VARAŽDIN0300606941524139511
45.19302SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDINBOŽENE PLAZZERIANO 442000 VARAŽDIN0395055758748387962
46.19271SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, MARČANVINIČKA 53, MARČAN42207 MARČAN0395664407662038503
47.19298SREDNJA ŠKOLA IVANECEUGENA KUMIČIĆA 742240 IVANEC0395241042359743872
48.47885SREDNJA ŠKOLA LUDBREGTRG SVETOG TROJSTVA 1642230 LUDBREG0299096250911651579
49.47877SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROFZAGORSKA 2342220 NOVI MAROF0298840232288001921
50.19263STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA, VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 3/A42000 VARAŽDIN0395244459195457844
51.51931EUROPSKI TALENT CENTAR – CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIHFRANJEVAČKI TRG 742000 VARAŽDIN0540859847387382776
52.19757UČENIČKI DOM VARAŽDINHALLEROVA ALEJA 242000 VARAŽDIN0395247975856042936
53.7874DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDINZAVOJNA 642000 VARAŽDIN0337547141732682041
54.32377DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEKOLODVORSKA 2042000 VARAŽDIN0174001604489447850
55.32344ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJEIVANA MEŠTROVIĆA 1/1142000 VARAŽDIN0074098520184981156
56.47502ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJEFRANJE GALINCA 442000 VARAŽDIN0284436201394815148
57.32328OPĆA BOLNICA VARAŽDINIVANA MEŠTROVIĆA 142000 VARAŽDIN0337698259638828302
58.40746SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICETRG SV. MARTINA 142223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332533468425903637
59.31681GRAD IVANECTRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B42240 IVANEC0269116784121580205
60.31704GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUSTAV KRKLECAKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 342240 IVANEC0147697163823507140
61.31690DJEČJI VRTIĆ IVANČICEAKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 1942240 IVANEC0312551337103102119
62.31544GRAD LEPOGLAVAANTUNA MIHANOVIĆA 1242250 LEPOGLAVA0269141879368224789
63.31569GRADSKA KNJIŽNICA IVANA BELOSTENCA LEPOGLAVAHRVATSKIH PAVLINA 742250 LEPOGLAVA0147913025859591042
64.31577DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVAKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA B.B.42250 LEPOGLAVA0116565854264947514
65.31585GRAD LUDBREGTRG SVETOG TROJSTVA 1442230 LUDBREG0265185884947290034
66.43142CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK LUDBREGTRG SVETOG TROJSTVA 1942230 LUDBREG0307303372149749030
67.31608GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNERTRG SVETOG TROJSTVA 1942230 LUDBREG0179034052291394442
68.31593DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREGAUGUSTA ŠENOE 442230 LUDBREG0325197763026242663
69.31464GRAD NOVI MAROFTRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 142220 NOVI MAROF0265700771070402969
70.31489GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROFKRALJA TOMISLAVA 1642220 NOVI MAROF0151639610507400781
71.31472DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROFOTONA IVEKOVIĆA 1242220 NOVI MAROF0332536991998322824
72.15544PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, NOVI MAROFANTUNA MIHANOVIĆA 342220 NOVI MAROF0332525392024964118
73.31350GRAD VARAŽDINTRG KRALJA TOMISLAVA 142000 VARAŽDIN0265597713269011531
74.49405GRADSKI STANOVITRG SLOBODE 12/I42000 VARAŽDIN0193354073172441120
75.31376GRADSKI MUZEJ VARAŽDINŠETALIŠTE JOSIPA J. STROSSMAYERA 342000 VARAŽDIN0300613179080044388
76.49202KONCERTNI URED VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 142000 VARAŽDIN0114525861850498653
77.31384HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 142000 VARAŽDIN0300626313148215901
78.31392GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ, VARAŽDINFRANJEVAČKI TRG 442000 VARAŽDIN0300615845785139643
79.49198JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDINZAGREBAČKA 85A42000 VARAŽDIN0174498479574185231
80.8141DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINDRAVSKA 142000 VARAŽDIN0300643349529939970
81.14138I. OŠ VARAŽDINKRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 1042000 VARAŽDIN0300588720577781388
82.14146II. OŠ VARAŽDINAUGUSTA CESARCA 1042000 VARAŽDIN0300587985152631122
83.14154III. OŠ VARAŽDINTRG IVANA PERKOVCA 3542000 VARAŽDIN0300585234451501756
84.14162IV. OŠ VARAŽDINANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 3642000 VARAŽDIN0300595068707284812
85.14179V.OŠ VARAŽDINFRANA KURELCA 11/142000 VARAŽDIN0300596892948647703
86.14187VI. OŠ VARAŽDINDIMITRIJE DEMETRA 1342000 VARAŽDIN0300594143961150866
87.14058VII. OŠ VARAŽDINVARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN42000 DONJI KUĆAN0300598490052965740
88.14195CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDINJURJA KRIŽANIĆA 3342000 VARAŽDIN0300601872349131925
89.51095CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDINGRABERJE 3342000 VARAŽDIN0516246703530721864
90.51087DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA UTOČIŠTE SVETI NIKOLAVODNIKOVA 642000 VARAŽDIN0183602161145287412
91.31405JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINATRENKOVA 4442000 VARAŽDIN0148493131995833807
92.31325GRAD VARAŽDINSKE TOPLICEULICA DR. FRANJE TUĐAMA 442223 VARAŽDINSKE TOPLICE0265327354177232254
93.31341ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICETRG SLOBODE 1642223 VARAŽDINSKE TOPLICE0332524524760942879
94.31333DJEČJI VRTIĆ TRATINČICABRAĆE RADIĆA 1442223 VARAŽDINSKE TOPLICE0111368245280497794
95.31796OPĆINA BEDNJATRG SVETE MARIJE 2642253 BEDNJA0269182548874522780
96.51572DJEČJI VRTIĆ ZIBELJKOTRG SVETE MARIJE 2442253 BEDNJA0531910253221675836
97.31788OPĆINA BERETINECTRG HRVATSKIH BRANITELJA 142201 BERETINEC0265336243667904961
98.51175DJEČJI VRTIĆ JEŽEVA KUĆICA – BERETINECTRG HRVATSKIH BRANITELJA 142204 BERETINEC0523958370012141023
99.31770OPĆINA BREZNICABISAG 23, BISAG42226 BREZNICA0265889559573646857
100.50694DJEČJI VRTIĆ PČELICA, BISAGBISAG 2442226 BREZNICA0505846530725929192
101.31761OPĆINA BREZNIČKI HUMBREZNIČKI HUM 442225 BREZNIČKI HUM0265738435774913576
102.31753OPĆINA CESTICADRAVSKA 1A42208 CESTICA0254185892031563169
103.31737OPĆINA DONJA VOĆADONJA VOĆA 26C42245 DONJA VOĆA0268425007707519145
104.31657OPĆINA GORNJI KNEGINECTRG DR. FRANJE TUĐMANA 2C42204 TURČIN0265293560823665184
105.31665DJEČJI VRTIĆ BUBAMARAŠKOLSKA 142204 GORNJI KNEGINEC0131456476645701354
106.31632OPĆINA JALŽABETTRG BRAĆE RADIĆ B.B.42203 JALŽABET0266905659790184195
107.43845DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆPOTOK 1643203 JALŽABET0241267573339902226
108.31616OPĆINA KLENOVNIKKLENOVNIK 842244 KLENOVNIK0269248180034270503
109.31624DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIKKLENOVNIK 3242244 KLENOVNIK0119197701051543765
110.31536OPĆINA LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 22B42222 LJUBEŠĆICA0265388542311210067
111.49882DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆ LJUBEŠĆICAZAGREBAČKA 22A42222 LJUBEŠĆICA0477697629715284427
112.31510OPĆINA MALI BUKOVECPAVLEKA MIŠKINE 1442231 MALI BUKOVEC0265599326328529354
113.49114DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICAULICA VLADIMIRA NAZORA 3A42231 MALI BUKOVEC0444192341182068706
114.31729OPĆINA MARTIJANECVARAŽDINSKA 64, MARTIJANEC42232 MARTIJANEC0265446667582103920
115.51425DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANECŠKOLSKA ULICA 3B42232 MARTIJANEC0529137227746535600
116.31497OPĆINA MARUŠEVECČALINEC 5242243 MARUŠEVEC0257529926670454549
117.31456OPĆINA PETRIJANECTRG SVETOG PETRA 142206 PETRIJANEC0265316859042118698
118.31448OPĆINA SRAČINECVARAŽDINSKA 18842209 SRAČINEC0268569801126367431
119.31430OPĆINA SVETI ĐURĐBRAĆE RADIĆA 142233 SVETI ĐURĐ0265736843894275599
120.51708DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET SVETI ĐURĐULICA LJUDEVITA GAJA 2A42233 SVETI ĐURĐ0530723634213249521
121.31421OPĆINA SVETI ILIJATRG JOSIPA GODRIJANA 242214 SVETI ILIJA0265383410443118219
122.31413OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKIBARTOLOVEČKA 7642202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI0269759906955881275
123.31317OPĆINA VELIKI BUKOVECDRAVSKA 742231 VELIKI BUKOVEC0267658309571757651
124.31294OPĆINA VIDOVECTRG SVETOG VIDA 942205 VIDOVEC0265339773261610446
125.31309DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVECTRG SVETOG VIDA 942205 VIDOVEC0147622024880230716
126.31286OPĆINA VINICAVINIČKA 5, MARČAN42207 VINICA0266590519913793314
127.51468DJEČJI VRTIĆ VINICAULICA JOSIPA DUMBOVIĆA 342207 MARČAN0528997169170324883
128.31278OPĆINA VISOKOVISOKO 2042224 VISOKO0265089491710475046
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.27669KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJANEMČIĆEVA 548000 KOPRIVNICA0276827506872053793
2.43343ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFLORIJANSKI TRG 4/148000 KOPRIVNICA0231843159262693789
3.47471PORA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFLORIJANSKI TRG 448000 KOPRIVNICA0137711672579334383
4.41329JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEFLORIJANSKI TRG 4/II48000 KOPRIVNICA0133829349151421757
5.8553OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA, RASINJAŠKOLSKA ULICA 1548312 RASINJA0303347388100672773
6.8416OŠ FERDINANDOVACDRAVSKA 6648356 FERDINANDOVAC0306636348279167485
7.8529OŠ FRAN KONCELAK, DRNJEPEMIJA 7248316 DRNJE0143094786432303999
8.22945OŠ GOLATRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A48331 GOLA0143093905406765074
9.8615OŠ GRIGOR VITEZ, SVETI IVAN ŽABNOTRG KARLA LUKAŠA 748214 SVETI IVAN ŽABNO0300326485565258026
10.22953OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA, KALINOVACDRAVSKA 648361 KALINOVAC0143485369520798829
11.22961OŠ KALNIKTRG STJEPANA RADIĆA 948269 KALNIK0144089695840951182
12.8385OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI1. SVIBNJA 5048362 KLOŠTAR PODRAVSKI0306637145940994122
13.22937OŠ KOPRIVNIČKI BREGITRG SVETOG ROKA 248324 KOPRIVNIČKI BREGI0143723228554944176
14.48419OŠ KOPRIVNIČKI IVANECSELJAČKE BUNE B.B.48000 KOPRIVNICA0412915669693975353
15.8545OŠ LEGRADPETRA ZRINSKOG 1048317 LEGRAD0166336453751849783
16.23712OŠ MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, ĐELEKOVECMIRKA VIRIUSA 2848316 ĐELEKOVEC0166125663203521362
17.8408OŠ MOLVETRG KRALJA TOMISLAVA 1048327 MOLVE0306628250143783639
18.8537OŠ PROF. BLAŽ MAĐER, NOVIGRAD PODRAVSKIGAJEVA 17 A48325 NOVIGRAD PODRAVSKI0300956488430503841
19.8393OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJEIVANA GUNDULIĆA 5A48326 VIRJE0306630466543698772
20.8596OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, GORNJA RIJEKAJABLANOVA 148268 GORNJA RIJEKA0300327263188192183
21.8561OŠ SOKOLOVACTRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048306 SOKOLOVAC0300959989915449123
22.8607OŠ SVETI PETAR OREHOVECSVETI PETAR OREHOVEC 9048267 SVETI PETAR OREHOVEC0144088816457349341
23.19845GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVACDR. IVANA KRANJČEVA 548350 ĐURĐEVAC0044256921120261369
24.18897GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICADR. ŽELJKA SELINGERA 3A48000 KOPRIVNICA0090151282132597106
25.18901GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 848260 KRIŽEVCI0032842117758077896
26.19861OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICATRG SLOBODE 748000 KOPRIVNICA0090154783715150033
27.19829SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 148260 KRIŽEVCI0067726458166527230
28.18985SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCIMILISLAVA DEMERCA 848260 KRIŽEVCI0032841353330039491
29.19870SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICATRG SLOBODE 748000 KOPRIVNICA0090153917666654315
30.19837STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVACDR. IVANA KRANJČEVA 548350 ĐURĐEVAC0044254265091212700
31.19716UČENIČKI DOM KRIŽEVCIRATARNA 1048260 KRIŽEVCI0300356653976814339
32.8060DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICATRG EUGENA KUMIČIĆA 1748000 KOPRIVNICA0366800280404558359
33.27765DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048000 KOPRIVNICA0178774830627510319
34.27781ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10/1048000 KOPRIVNICA0065989412878651060
35.47836ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJETRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 1048000 KOPRIVNICA0279522163076865469
36.27773OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICAŽELJKA SELINGERA B.B.48000 KOPRIVNICA0065991644899993850
37.27812GRAD ĐURĐEVACSTJEPANA RADIĆA 148350 ĐURĐEVAC0257490098691330244
38.48664MUZEJ GRADA ĐURĐEVCASTAROGRADSKA 2148350 ĐURĐEVAC043199669291753109
39.27853GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVACTRG SV. JURJA 148350 ĐURĐEVAC0154635024205264983
40.27845DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKTINA UJEVIĆA 148350 ĐURĐEVAC0372123019117732635
41.8369OŠ ĐURĐEVACBASARIČEKOVA 5D48350 ĐURĐEVAC0143944801375465233
42.27829JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVACULICA GRADA VUKOVARA 6348350 ĐURĐEVAC0148010330297232842
43.27940GRAD KOPRIVNICAZRINSKI TRG 148000 KOPRIVNICA0256165462112914641
44.49624AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICEZRINSKI TRG 148000 KOPRIVNICA0257746112626426391
45.27958MUZEJ GRADA KOPRIVNICETRG DR. LEANDERA BROZOVIĆA 148000 KOPRIVNICA0300967026066765805
46.27966KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆZRINSKI TRG 648000 KOPRIVNICA0319012982278819336
47.27982DJEČJI VRTIĆ TRATINČICATRG PODRAVSKIH HEROJA 748000 KOPRIVNICA0300996314751195303
48.8490OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, KOPRIVNICAŠKOLSKA 548000 KOPRIVNICA0178472234572748706
49.8504OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICAMIKLINOVEC 6A48000 KOPRIVNICA0300955613567291238
50.8512OŠ ĐURO ESTER, KOPRIVNICATRG SLOBODE 548000 KOPRIVNICA0201714841521296406
51.38680UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ, KOPRIVNICASVILARSKA 1248000 KOPRIVNICA0201715626560458803
52.27974PUČKO OTVORENO UČILIŠTESTAROGRADSKA 148000 KOPRIVNICA0300968886739035476
53.23938CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCEHERCEGOVAČKA 148000 KOPRIVNICA0178606779151495340
54.27999JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICEORUŽANSKA 148000 KOPRIVNICA0148089816767340001
55.28071GRAD KRIŽEVCIIVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 1248260 KRIŽEVCI0256966335435239132
56.28047GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCITOME SERMAGEA 248260 KRIŽEVCI0148377351151853538
57.28063GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆANTUNA GUSTAVA MATOŠA 448260 KRIŽEVCI0146006417675024924
58.28055DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIMATIJE GUPCA 5248260 KRIŽEVCI0390973508802472037
59.8588OŠ VLADIMIR NAZOR, KRIŽEVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 2348260 KRIŽEVCI0198594975892188943
60.8570OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCIFRANJE RAČKOGA 348260 KRIŽEVCI0300324843877484639
61.8623GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIANTUNA GUSTAVA MATOŠA 448260 KRIŽEVCI0300334500447860778
62.28039PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIIVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 548260 KRIŽEVCI0300342669478236897
63.38671CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCIMATIJE GUPCA 3648260 KRIŽEVCI0198595788119837903
64.28022JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACAFRANJE RAČKOGA 1848260 KRIŽEVCI0148088036825320511
65.27790OPĆINA DRNJETRG KRALJA TOMISLAVA 2948322 DRNJE0269757202036418261
66.50311DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PARK DRNJETRG KRALJA TOMISLAVA 2648322 DRNJE0494563801048899531
67.27804OPĆINA ĐELEKOVECMIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 148316 ĐELEKOVEC0269198138156523151
68.28292DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆULICA MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 148316 ĐELEKOVEC0114361156651951595
69.27861OPĆINA FERDINANDOVACTRG SLOBODE 2848356 FERDINANDOVAC0254656649223263989
70.27870DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICATRG SLOBODE 3648356 FERDINANDOVAC0138907628941321846
71.27888OPĆINA GOLAMIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 148331 GOLA0270132413082265751
72.27896OPĆINA GORNJA RIJEKATRG SIDONIJE ERDODY 348268 GORNJA RIJEKA0259900738669993312
73.43280OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODYTRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY 348268 GORNJA RIJEKA0229380383521045908
74.27907OPĆINA HLEBINETRG IVANA GENERALIĆA 148323 HLEBINE0269764507440607982
75.27915OPĆINA KALINOVACDRAVSKA 448361 KALINOVAC0278208177676397565
76.27923DJEČJI VRTIĆ BUBAMARADRAVSKA 848361 KALINOVAC0141527148194684232
77.27931OPĆINA KALNIKTRG STJEPANA RADIĆA 548269 KALNIK0258041182550572500
78.28143OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKIKRALJA TOMISLAVA 248362 KLOŠTAR PODRAVSKI0255465889238941129
79.28006OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGITRG KRALJA TOMISLAVA B.B.48324 KOPRIVNIČKI BREGI0269762932333277929
80.28014OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANECMATIJE GUPCA 1248314 KOPRIVNIČKI IVANEC0270524906545869317
81.28080OPĆINA LEGRADTRG SVETOG TROJSTVA 52A48317 LEGRAD0254326595039920703
82.46382DJEČJI VRTIĆ DABRIĆTRG SVETOG TROJSTVA 4548317 LEGRAD0270092183739430367
83.28098OPĆINA MOLVETRG KRALJA TOMISLAVA 1148327 MOLVE0266580861513207365
84.28102DJEČJI VRTIĆ PČELICATRG KRALJA TOMISLAVA 10/A48327 MOLVE0098708567019915610
85.28119OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKITRG DR. FRANJE TUĐMANA 448325 NOVIGRAD PODRAVSKI0272194573712345649
86.28127DJEČJI VRTIĆ FIJOLICAGAJEVA B.B.48325 NOVIGRAD PODRAVSKI0145482068209572207
87.28135OPĆINA NOVO VIRJETRG VLADIMIRA JAGARINCA 548355 NOVO VIRJE0254853447998653199
88.48015DJEČJI VRTIĆ BREGUNICADRENOVICA 648355 NOVO VIRJE0407336383581041481
89.28151OPĆINA PETERANECMATIJE GUPCA 1348321 PETERANEC0269879086225237319
90.28160OPĆINA PODRAVSKE SESVETEIVANA MAŽURANIĆA 148363 PODRAVSKE SESVETE0255189667426167479
91.51781DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆI PODRAVSKE SESVETETRG KRALJA TOMISLAVA 1448363 PODRAVSKE SESVETE0536401991574364256
92.28178OPĆINA RASINJATRG SVETOG FLORIJANA 248312 RASINJA0253960879950489166
93.28186OPĆINA SOKOLOVACTRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 848306 SOKOLOVAC0274565805607600712
94.28284OPĆINA SVETI IVAN ŽABNOTRG KARLA LUKAŠA 1148214 SVETI IVAN ŽABNO0257460885606488440
95.51716DJEČJI VRTIĆ ŽABAC SVETI IVAN ŽABNOTRG KARLA LUKAŠA B.B.48214 SVETI IVAN ŽABNO0534557006594469766
96.28194OPĆINA SVETI PETAR OREHOVECSVETI PETAR OREHOVEC 1248267 SV. PETAR OREHOVEC0257494206622464897
97.28209OPĆINA VIRJEĐURE SUDETE 1048326 VIRJE0267120480841894315
98.43319NARODNA KNJIŽNICA VIRJETRG STJEPANA RADIĆA 148326 VIRJE0220634046005597438
99.28276DJEČJI VRTIĆ ZRNOTRG STJEPANA RADIĆA 148326 VIRJE0115775262622827322
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.28233BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJADR. ANTE STARČEVIĆA 843000 BJELOVAR0277766512928625880
2.44022ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJETRG EUGENA KVATERNIKA 1343000 BJELOVAR0240400153990929188
3.50459JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEPETRA PRERADOVIĆA 4/I43000 BJELOVAR0500071876208735948
4.44098JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJETRG ČAZMANSKOG KAPTOLA B.B.43240 ČAZMA0246330048429209642
5.48793KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK – USTANOVA ZA OBAVLJANJE TURISTIČKIH, SPORTSKO-REKREATIVNIH I KULTURNIH DJELATNOSTIKRALJA TOMISLAVA 1043270 VELIKI GRĐEVAC0432412966246531125
6.8328ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKA, KONČANICA-ČEŠKA ZAKLADNI ŠKOLA JOSEGA RUŽIČKY, KONČENICEKONČANICA 25843505 KONČANICA0309957152653416678
7.8310ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG, DARUVARTOMAŠA G. MASARYKA 543500 DARUVAR0309953949733748288
8.8465OŠ BEREKBEREK 7343232 BEREK0303558191391075446
9.8297OŠ ČAZMAALOJZA VULINCA 2243240 ČAZMA0303111075355446505
10.8344OŠ DEŽANOVACDEŽANOVAC43506 DEŽANOVAC0309955569451048947
11.8336OŠ ĐULOVACĐURINA ULICA 2743532 ĐULOVAC0309958045187106525
12.8424OŠ GAREŠNICAKOLODVORSKA 443280 GAREŠNICA0303559012607349696
13.8473OŠ IVANA NEPOMUKA, GRUBIŠNO POLJEHRVATSKIH BRANITELJA 2043290 GRUBIŠNO POLJE0308214893951642889
14.8213OŠ IVANA VITEZA TRNSKOG, NOVA RAČATRG STJEPANA RADIĆA 5443272 NOVA RAČA0331656407922840207
15.8272OŠ IVANSKAPETRA PRERADOVIĆA 243231 IVANSKA0303112880759855371
16.8481OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVACTRG MATE LOVRAKA 1143270 VELIKI GRĐEVAC0308213045392174822
17.8205OŠ MIRKA PEREŠA, KAPELA1.SVIBNJA 243203 KAPELA0331663768779758323
18.8221OŠ ROVIŠĆEVLADIMIRA NAZORA 143212 ROVIŠĆE0331666145751785880
19.8352OŠ SIRAČVLADIMIRA NAZORA 1043541 SIRAČ0309956315040576588
20.8432OŠ SLAVKA KOLARA, HERCEGOVACBRAĆE PETR 243284 HERCEGOVAC0303560331497179455
21.8289OŠ ŠTEFANJEŠTEFANJE 7243246 ŠTEFANJE0303114434580014655
22.8449OŠ TRNOVITICAVELIKA TRNOVITICA 9643285 VELIKA TRNOVITICA0303561157681209500
23.8457OŠ TRNOVITIČKI POPOVACTRNOVITIČKI POPOVAC 8043233 GAREŠNICA0303562018432995340
24.8230OŠ VELIKA PISANICAHRVATSKIH MUČENIKA 343270 VELIKI GRĐEVAC0331665335362315282
25.8248OŠ VELIKO TROJSTVOBRAĆE RADIĆ 4943226 VELIKO TROJSTVO0330839101290694683
26.8301OŠ VLADIMIRA NAZORA, DARUVARGAJEVA 2443500 DARUVAR0309954781283799686
27.15593OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVARTRG PRESVETOG TROJSTVA 843500 DARUVAR0173250190475862088
28.8264OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, BJELOVARVATROSLAVA LISINSKOG 143000 BJELOVAR0341418328007399783
29.19011EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 943000 BJELOVAR0038396128752247653
30.18977EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA, DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013380976999123208
31.18993GIMNAZIJA BJELOVARMATICE HRVATSKE 1743000 BJELOVAR0038395326992578465
32.18969GIMNAZIJA DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013382540615753325
33.19054KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 943000 BJELOVAR0038400365398086491
34.19003MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 843000 BJELOVAR0038398800916951686
35.19038OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVARDR. ANTE STARČEVIĆA 2443000 BJELOVAR0038401149440198469
36.18872SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOAKOLODVORSKA 643280 GAREŠNICA0303563842705283746
37.18889SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJEBARTOLA KAŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0308215635152442882
38.18856SREDNJA ŠKOLA ČAZMALIVADARSKA 3043240 ČAZMA0303115242333744441
39.19020TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVARDR. ANTE STARČEVIĆA 2443000 BJELOVAR0038399607643478175
40.18864TEHNIČKA ŠKOLA DARUVARGUNDULIĆEVA 1443500 DARUVAR0013381764104704225
41.19046TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1043000 BJELOVAR0038397039027871727
42.19732DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 743000 BJELOVAR0038402091176688972
43.7552DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVARVLAHE PALJETKA 143000 BJELOVAR0343851185517262565
44.33950DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEMIHANOVIĆEVA 843000 BJELOVAR0177233301773191483
45.34008ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEMATICE HRVATSKE 1543000 BJELOVAR0064705557284631035
46.46671ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEJOSIPA JELAČIĆA 13C43000 BJELOVAR0270898109014802211
47.33933OPĆA BOLNICA BJELOVARMIHANOVIĆEVA 843000 BJELOVAR0064703934506547848
48.40720SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVARSKE TOPLICEJULIJEV PARK 143500 DARUVAR0318310601054174667
49.34049GRAD BJELOVARTRG EUGENA KVATERNIKA 243000 BJELOVAR0256215418970641692
50.34145GRADSKI MUZEJTRG EUGENA KVATERNIKA 143000 BJELOVAR0330886368449780251
51.48398KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVARIVANA VITEZA TRNSKOG 8E43000 BJELOVAR0419719487145299251
52.34161NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆTRG EUGENA KVATERNIKA 1143000 BJELOVAR0331672647706780642
53.34112DJEČJI VRTIĆTRG ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 8A43000 BJELOVAR0330847244266675601
54.9634I. OŠ BJELOVARŽELJKA SABOLA 1443000 BJELOVAR0331660220465040737
55.8176II. OŠ BJELOVARIVANA VITEZA TRNSKOG 1943000 BJELOVAR0331655668503362068
56.8184III. OŠ BJELOVARTOME BAKAČA 11D43000 BJELOVAR0330840558696091002
57.8192IV. OŠ BJELOVARPOLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 143000 BJELOVAR0331664578982433597
58.8256V. OŠ BJELOVARŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 143000 BJELOVAR0330841383946659706
59.49122VELEUČILIŠTE U BJELOVARUTRG EUGENA KVATERNIKA 443000 BJELOVAR0237595816575582886
60.34188JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARAOTONA KUČERE 143000 BJELOVAR0149923879991880130
61.34231GRAD ČAZMATRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 1343240 ČAZMA0280552981963437417
62.51636JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMATRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 1343240 ČAZMA0532767944545016780
63.42161CENTAR ZA KULTURU ČAZMATRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 1343240 ČAZMA0013632877577225503
64.42274GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARAALOJZA VULINCA 343240 ČAZMA0215370009555862985
65.34274DJEČJI VRTIĆ PČELICABRAĆE RADIĆA B.B.43240 ČAZMA0135148601499180314
66.42170JAVNA VATROGASNA POSTROJBAALOJZA VULINCA 143240 ČAZMA0184352438718996735
67.34506GRAD DARUVARTRG KRALJA TOMISLAVA 1443500 DARUVAR0255528035688993528
68.49665RAZVOJNA AGENCIJA DARUVARTRG KRALJA TOMISLAVA 1443500 DARUVAR0411210506605401034
69.34635PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVARSTJEPANA RADIĆA 543500 DARUVAR0022570309901662337
70.34598ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENECATRG KRALJA TOMISLAVA 7A43500 DARUVAR0144805632758520727
71.34563DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZORJOSIPA JELAČIĆA 2443500 DARUVAR0309969551858375300
72.34619JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DARUVARATRG KRIŽNOG PUTA 143500 DARUVAR0150084898829863707
73.34678GRAD GAREŠNICAVLADIMIRA NAZORA 20A43280 GAREŠNICA0255500058382750026
74.34686HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAVLADIMIRA NAZORA 343280 GAREŠNICA0343084794334823201
75.34694DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKKRALJA TOMISLAVA 1843280 GAREŠNICA0339395009187949879
76.34709JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICAMATIJE GUPCA 13643280 GAREŠNICA0150217460627949200
77.34792GRAD GRUBIŠNO POLJETRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0256352513918656679
78.50792RAZVOJNA AGENCIJA AGRO USTANOVA ZA RAZVOJ GRADATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0509622774828886451
79.34856CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR. FRANJO TUĐMANIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0329122713211184887
80.41968GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK GRUBIŠNO POLJEIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0209221237076752996
81.34830DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAIVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 10A43290 GRUBIŠNO POLJE0307885015783880733
82.48621CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA GRUBIŠNOG POLJATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 143290 GRUBIŠNO POLJE0430676738262652049
83.49753JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA GRUBIŠNOGA POLJABRAĆE RADIĆA BR. 443290 GRUBIŠNO POLJE0467838980814284867
84.29293OPĆINA BEREKBEREK 7743232 BEREK0253957843345188266
85.34651OPĆINA DEŽANOVACDEŽANOVAC 28843506 DEŽANOVEC0259106547232557632
86.37943OPĆINA ĐULOVACĐURINA 13243532 ĐULOVAC0255466683207178681
87.37951DJEČJI VRTIĆ SUNCEĐULOVAC B.B.43532 ĐULOVAC0133913354014416638
88.34872OPĆINA HERCEGOVACMOSLAVAČKA 15043284 HERCEGOVAC0253954377012001014
89.34901OPĆINA IVANSKASLAVKA KOLARA 143231 IVANSKA0278541256158521730
90.34928DJEČJI VRTIĆ IVANČICAPETRA PRERADOVIĆA 243231 IVANSKA0137790601283033359
91.34969OPĆINA KAPELABILOGORSKA ULICA 9043203 KAPELA0255448839819228656
92.35046OPĆINA KONČANICAKONČANICA 26043505 KONAČNICA0258172893666098369
93.44581ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICAKONČANICA 34143505 KONČANICA0250402205195395256
94.35062OPĆINA NOVA RAČATRG STJEPANA RADIĆA 5643270 VELIKI GRĐEVAC0255463163151588084
95.35100OPĆINA ROVIŠĆETRG HRVATSKIH BRANITELJA 243212 ROVIŠĆE0255187002335455291
96.35126OPĆINA SEVERINSEVERIN 13743274 SEVERIN0254618308666646178
97.35159OPĆINA SIRAČSTJEPANA RADIĆA 120/I43541 SIRAČ0259107393565930259
98.35183OPĆINA ŠANDROVACBJELOVARSKA 643227 ŠANDROVEC0258055135024150994
99.51417DJEČJI VRTIĆ ŠANDROVACBJELOVARSKA 3A43227 ŠANDROVAC0529747822403992918
100.47342DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVACBJELOVARSKA B.B.43227 ŠANDROVAC0261508822795935829
101.35191OPĆINA ŠTEFANJETRG DR. FRANJE TUĐMANA 143246 ŠTEFANJE0289284702595225846
102.35206OPĆINA VELIKA PISANICATRG HRVATSKIH BRANITELJA 343271 VELIKA PISANICA0257547718872765530
103.35271OPĆINA VELIKA TRNOVITICAVELIKA TRNOVITICA43285 VELIKA TRNOVITICA0253958687993861361
104.35628OPĆINA VELIKI GRĐEVACTRG MATE LOVRAKA 343270 VELIKI GRĐEVAC0254169617144240786
105.35644DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOKTRG MATE LOVRAKA 1143270 VELIKI GRĐEVAC0148015423204174236
106.47578CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U OPĆINI VELIKI GRĐEVACKRALJA TOMISLAVA 1043270 VELIKI GRĐEVAC0289104269586171476
107.35669OPĆINA VELIKO TROJSTVOBRAĆE RADIĆA 2843226 VELIKO TROJSTVO0254477685823514889
108.35757OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVACZRINSKI TOPOLOVAC 27443202 ZRINSKI TOPOLOVAC0258045470479631665
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.29429PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJAADAMIĆEVA 1051000 RIJEKA0263773132420472134
2.43159JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESPLITSKA 251000 RIJEKA0231713308444936466
3.50104REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJECIOTTINA 17/B51000 RIJEKA0486948692055146047
4.42258JAVNA USTANOVA PRIRODAGRIVICA 451000 RIJEKA0157482582785517509
5.49139CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJESTARA SUŠICA, KAROLINSKA CESTA 8751314 RAVNA GORA0153073907103881876
6.50065REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNERCIOTTINA 17/B51000 RIJEKA0485006889507194620
7.29775POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOGA PRIMORJATRG RICARDA ZANELLE 151000 RIJEKA0332106106230677933
8.29767PRIRODOSLOVNI MUZEJLORENZOV PROLAZ 151000 RIJEKA0332105338904876318
9.29791USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOVRONJGI 151216 VIŠKOVO0080977238492113059
10.11113OŠ BAKARLOKAJ 19651222 BAKAR0332850348127009867
11.10516OŠ BROD MORAVICEŠKOLSKA 351312 BROD MORAVICE0339156617803046872
12.9950OŠ ČAVLEČAVJA 4751219 ČAVLE0332849085168360573
13.10444OŠ DR. J.PANČIĆA, BRIBIRKIČERI B.B.51253 BRIBIR0315018642987580097
14.10731OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJIŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 251211 MATULJI0117068686016211479
15.10524OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORAIVANA MAŽURANIĆA 2251314 RAVNA GORA0339154032298102556
16.21203OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCABREŠCA 651213 JURDANI0117067892771837870
17.10573OŠ FRAN KRSTO FRANKOPAN, KRKFRANKOPANSKA 4051500 KRK0303337623640080861
18.10532OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPIKRALJA TOMISLAVA 12A51301 BROD NA KUPI0339151583538215345
19.10661OŠ FRANE PETRIĆA, CRESŠETALIŠTE XX. TRAVNJA 5651557 CRES0302891724626211602
20.12044OŠ HRELJINHRELJIN 21751226 BAKAR0332848162891430050
21.10485OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, DELNICEŠETALIŠTE I. G. KOVAČIĆA 251300 DELNICE0339153196800230324
22.11507OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOSKOKRALJA TOMISLAVA 1851326 VRBOVSKO0307564866174125524
23.10436OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKILOKVICA 251250 NOVI VINODOLSKI0314439961950691961
24.11105OŠ IVANA RABLJANINA, RABBANJOL 1051280 RAB0308891073842048789
25.10493OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINEBREG 124A51322 FUŽINE0339157437637831098
26.11228OŠ JELENJE – DRAŽICEŠKOLSKA 5251218 JELENJE0332845713646812962
27.10452OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJTRIBALJ 2151243 TRIBALJ0314440281895958023
28.11308OŠ KLANAZATREP 551217 KLANA0332847328519941534
29.40754OŠ KOSTRENAŽUKNICA 151221 KOSTRENA0203724678979031610
30.11269OŠ KRALJEVICASTROSSMAYEROVA 3551262 KRALJEVICA0332846559629446020
31.49577OŠ MALINSKA-DUBAŠNICASTIPKINO 751511 MALINSKA-DUBAŠNICA0460075404048612051
32.10653OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJOMLADINSKA 1151550 MALI LOŠINJ0305386577458057468
33.11244OŠ MILAN BROZOVIĆ, KASTAVSKALINI ISTARSKOG TABORA 351215 KASTAV0332844967082765211
34.10557OŠ MRKOPALJŠKOLSKA 251315 MRKOPALJ0339158267795112932
35.48953OŠ OMIŠALJBAJEČ 851513 OMIŠALJ0443455222618778452
36.10477OŠ PETAR ZRINSKI, ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 551306 ČABAR0303497645593319959
37.10549OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVEŠKOLSKA 2251316 LOKVE0339150733425092556
38.10508OŠ SKRADŠKOLSKA 251311 SKRAD0339155886170393146
39.11316OŠ SV. MATEJ, VIŠKOVOVOZIŠĆE 1351216 VIŠKOVO0332087170898358963
40.10758OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN9. RUJNA 451415 LOVRAN0309021321940297306
41.10565OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, DELNICEŠKOLSKA 2551300 DELNICE0339152325862469667
42.11437GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATEČTIĆA RONJGOVA, RIJEKALAGINJINA 151000 RIJEKA0398195922340177199
43.17312EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKAIVANA FILIPOVIĆA 251000 RIJEKA0335874706158722232
44.17520ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKAZVONIMIROVA 1251000 RIJEKA0016517405083051103
45.17458GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKAFRANA KURELCA 151000 RIJEKA0398749328402125763
46.17415GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJADRAGE GERVAISA 251410 OPATIJA0383979675308689914
47.17538GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJU I OBRT RIJEKAPODHUMSKIH ŽRTAVA 451000 RIJEKA0015347875816475900
48.17345GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKAPODHUMSKIH ŽRTAVA 451000 RIJEKA0014755909922829861
49.17431HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJADRAGE GERVAISA 251410 OPATIJA0383978888785560957
50.17546MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECIBRAĆE BRANCHETTA 11A51000 RIJEKA0015505582749236466
51.17423OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJABOŽE MILANOVIĆA 351410 OPATIJA0383976177745900540
52.17072POMORSKA ŠKOLA BAKARNAUTIČKA 1451222 BAKAR0332092878476125725
53.17337PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKAVUKOVARSKA 5851000 RIJEKA0019015243047317885
54.17554PROMETNA ŠKOLA RIJEKAJOŽE VLAHOVIĆA 1051000 RIJEKA0019014435882302855
55.17329PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJAFRANA KURELCA 151000 RIJEKA0398193238205788341
56.17353PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, RIJEKAGAJEVA 151000 RIJEKA0014665027164733728
57.17169SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJOMLADINSKA 1251550 MALI LOŠINJ0304018636425980597
58.17136SREDNJA ŠKOLA DELNICELUIZINSKA CESTA 4251300 DELNICE0303504291951813458
59.17110SREDNJA ŠKOLA DR.ANTUNA BARCA, CRIKVENICAZIDARSKA 451260 CRIKVENICA0312720696174960484
60.17144SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRKVINOGRADSKA 351500 KRK0304649452251744471
61.17265SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISABANJOL 1151280 RAB0308892847027067052
62.17128SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 551306 ČABAR0305587650797527316
63.17304SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKAZVONIMIROVA 1251000 RIJEKA0016518258289508253
64.17281SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA – FIUMEERAZMA BARČIĆA 651000 RIJEKA0332090115888761247
65.17273STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKAJOŽE VLAHOVĆA 1051000 RIJEKA0013752941071946210
66.17503STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKAJOŽE VLAHOVIĆA 1051000 RIJEKA0013754520153049465
67.23376ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST RIJEKAŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 7551000 RIJEKA0147727715441622812
68.17511TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKAVUKOVARSKA 5851000 RIJEKA0013753767100119298
69.17290TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECISTANKA VONČINE 1A51000 RIJEKA0147726998164820743
70.17185UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJAKUMIČIĆEVA 1451410 OPATIJA0383977082328508097
71.18112ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICEŠKOLSKA 2A51325 MORAVICE0373743856622635798
72.19597DOM UČENIKA SUŠAKDRAGE GERVAISA 3451000 RIJEKA0332099561340298613
73.19610UČENIČKI DOM KVARNERVUKOVARSKA 1251000 RIJEKA0332124036283333138
74.19628UČENIČKI DOM LOVRAN43. ISTARSKE DIVIZIJE 351415 LOVRAN0383975320778874359
75.19572UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKABRANKA BLEČIĆA 351000 RIJEKA0332123138741998657
76.42240CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICAOBALA KRALJA TOMISLAVA 151262 KRALJEVICA0332121521365484017
77.7796DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKAĐURO CATTI 651000 RIJEKA0147215108875443522
78.7657DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC, KRKLINA BOLMARČIĆA 151500 KRK0351475765066517957
79.7899DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJVLADIMIRA NAZORA 4051551 VELI LOŠINJ0302897658340389849
80.7737DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKOANDRIJE ŠTANGERA 3451410 OPATIJA0309036125924713456
81.29445DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKREŠIMIROVA 52/A51000 RIJEKA0179762020043484292
82.29453NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEKREŠIMIROVA 52/A51000 RIJEKA0339358545613787772
83.29461ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJEFRANJE ČANDEKA 6/A51000 RIJEKA0339357755700291940
84.43513THALASSOTERAPIJA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMAMARŠALA TITA 188/151410 OPATIJA0309033735372335047
85.43521THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUGAJEVO ŠETALIŠTE 2151260 CRIKVENICA0312727316038790456
86.29437PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RABKAMPOR 22451280 RAB0308895291616680822
87.43530LJEČILIŠTE VELI LOŠINJPODJAVORI 2751551 VELI LOŠINJ0302896819513242937
88.30074GRAD BAKARPRIMORJE 3951222 BAKAR0256223531708325678
89.42635GRADSKA KNJIŽNICA BAKARPRIMORJE 45A51222 BAKAR0220778827717479092
90.30082DJEČJI VRTIĆ BAKARLOKAJ 193A51222 BAKAR0145586976468064333
91.30146GRAD CRESCRESKOG STATUTA 1551557 CRES0257525688617357699
92.48873CRESKI MUZEJRIBARSKA ULICA 751557 CRES0438633781189851903
93.42571GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆATRG SV. FRANE 851557 CRES0216404303415683262
94.30154DJEČJI VRTIĆ GIRICEŠETALIŠTE 20. TRAVNJA 52 I 5451557 CRES0121184670706691485
95.30162GRAD CRIKVENICAKRALJA TOMISLAVA 8551260 CRIKVENICA0258409381687755716
96.43724MUZEJ GRADA CRIKVENICEULICA PETRA PRERADOVIĆA 151260 CRIKVENICA0241304336923039692
97.38526CENTAR ZA KULTURU DR I. KOSTRENČIĆTRG STJEPANA RADIĆA 351260 CRIKVENICA0124047114287213855
98.30179GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICASTROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 2251260 CRIKVENICA0147895834636013813
99.8168DJEČJI VRTIĆ RADOSTŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 2A51260 CRIKVENICA0113326815482136140
100.10428OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICAVINODOLSKA B.B.51260 CRIKVENICA0314442958231670271
101.10469OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICAKOTORSKA B.B.51260 CRIKVENICA0387008149368786672
102.50073CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICEKRALJA TOMISLAVA 85A51260 CRIKVENICA0484216278173045800
103.30226JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICEVINODOLSKA B.B.51260 CRIKVENICA0147704861928944178
104.30242GRAD ČABARNARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0256557904026778166
105.48584NARODNA KNJIŽNICA IVAN ŽAGARNARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0151850063635122513
106.40922DJEČJI VRTIĆ BUBAMARANARODNOG OSLOBOĐENJA 251306 ČABAR0145416136544516563
107.30275GRAD DELNICEANTE STARČEVIĆA 451300 DELNICE0263820703944325629
108.30322NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICEANTE STARČEVIĆA 1051300 DELNICE0144379829061318702
109.30291DJEČJI VRTIĆ HLOJKICAŠETALIŠTE I. G. KOVAČIĆA 151300 DELNICE0142819527292864929
110.30355JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICASUPILOVA 7851300 DELNICE0147703026884052705
111.30494GRAD KASTAVZAKONA KATAFSKEGA 351215 KASTAV0258156654394236461
112.37582DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZORSKALINI ISTARSKOG TABORA 151215 KASTAV0147835485461853135
113.30697GRAD KRALJEVICAFRANKOPANSKA 1A51262 KRALJEVICA0274190341878841251
114.30752NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICAFRANKOPANSKA 1A51262 KRALJEVICA0162278162129580825
115.30736DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆFARANSKI PROGON 1251262 KRALJEVICA0146184264839659801
116.30777GRAD KRKTRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 251000 KRK0254309512405095116
117.30808CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKATRG SV. KVIRINA 151500 KRK0130952868387206426
118.30816GRADSKA KNJIŽNICA KRKKVARNERSKA 2351500 KRK0169263187487073570
119.30793GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANSMOKVIK 751500 KRK0303338418452601525
120.30824JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKASTJEPANA RADIĆA 1151500 KRK0147672652724996023
121.30857GRAD MALI LOŠINJRIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 751550 MALI LOŠINJ0255657072167903884
122.43433LOŠINJSKI MUZEJVLADIMIRA GORTANA 3551550 MALI LOŠINJ0227454086167517061
123.42338GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJZAGREBAČKA 251550 MALI LOŠINJ0211175690670664265
124.37960DJEČJI VRTIĆ CVRČAKOMLADINSKA 1451550 MALI LOŠINJ0121631742421036525
125.47957PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJVLADIMIRA GORTANA 3551550 MALI LOŠINJ0302892595593401257
126.37978JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJLOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 4851550 MALI LOŠINJ0147716126896065175
127.30937GRAD NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG ZAKONA 151250 NOVI VINODOLSKI0255869640046437733
128.31122NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG ZAKONA 151250 NOVI VINODOLSKI0139251408440241658
129.46036CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOGKORZO HRVATSKIH BRANITELJA 251250 NOVI VINODOLSKI0207635714859872348
130.31114NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKITRG VINODOLSKOG ZAKONA 151250 NOVI VINODOLSKI0315781426178168805
131.30945DJEČJI VRTIĆ FIJOLICALOKVICA B.B.51250 NOVI VINODOLSKI0112998824974049154
132.30961GRAD OPATIJAMARŠALA TITA 351410 OPATIJA0254433499455464348
133.49147FESTIVAL OPATIJA, USTANOVA ZA ORGANIZACIJU, PROMIDŽBU I POSREDOVANJE U OBLASTI KULTUREZERT B.B.51410 OPATIJA0120134472755382769
134.30988GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMINNIKOLE TESLE 251410 OPATIJA0319540680659915613
135.30996DJEČJI VRTIĆ OPATIJASTUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE 151410 OPATIJA0112534648948564754
136.10740OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, OPATIJANOVA CESTA 5351410 OPATIJA0309023032955252416
137.30970JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJASV.FLORIJANA 651410 OPATIJA0147581977008559622
138.31018GRAD RABTRG MUNICIPIUM ARBA 251280 RAB0259930909555102027
139.42660GRADSKA KNJIŽNICA RABGORNJA ULICA 2151280 RAB0220044930992312179
140.31026DJEČJI VRTIĆ PAHULJICAGORNJA ULICA 351280 RAB0148245989428752184
141.31034PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RABBOBOTINE 1/A51280 RAB0308893630539824321
142.31059GRAD RIJEKAKORZO 1651000 RIJEKA0266476354382731928
143.40818AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKETITOV TRG 351000 RIJEKA0205227033196059754
144.31091MUZEJ GRADA RIJEKEMUZEJSKI TRG 1/151000 RIJEKA0332866054866235165
145.31083MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTIDOLAC1/251000 RIJEKA0332867888830908152
146.50258HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKUSTROSSMAYEROVA 151000 RIJEKA0494750939795989486
147.31106GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKABLAŽA POLIĆA 651000 RIJEKA0332118556734962764
148.31067HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCAULJARSKA 151000 RIJEKA0332112673674241432
149.47949ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURIKREŠIMIROVA 251000 RIJEKA0299805012254758142
150.31075GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKAMATIJE GUPCA 2351000 RIJEKA0332107053791148489
151.50619DJEČJI VRTIĆ MOREMAROHNIĆEVA 1251000 RIJEKA0496971508991974752
152.8133DJEČJI VRTIĆ RIJEKAVESLARSKA 551000 RIJEKA0115536930123739908
153.50627DJEČJI VRTIĆ SUŠAKBRAĆE STIPČIĆ 3251000 RIJEKA0496972364692351038
154.11121OŠ BELVEDERE – SCUOLA ELEMENTAREKOZALA 4151000 RIJEKA0332834186030737606
155.11130OŠ BRAJDAIVANA RENDIĆA 651000 RIJEKA0332840616806293400
156.11148OŠ CENTARPODHUMSKIH ŽRTAVA 551000 RIJEKA0332842200614456513
157.11277OŠ EUGEN KUMIČIĆ, RIJEKAFRANJE ČANDEKA 4051000 RIJEKA0332841408877510898
158.11404OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKAIVANA ŽORŽA 17A51000 RIJEKA0343286634781598880
159.11189OŠ GELSI – SCUOLA ELEMENTAREVUKOVARSKA 2751000 RIJEKA0332084782548292432
160.11373OŠ GORNJA VEŽICAGORNJA VEŽICA 3151000 RIJEKA0332837664749130322
161.11381OŠ IVANA ZAJCA, RIJEKAŠKURINJSKA CESTA 7A51000 RIJEKA0339715774823702199
162.11236OŠ KANTRIDAIZVIĐAČKA 951000 RIJEKA0332839278720471651
163.11252OŠ KOZALAANTE KOVAČIĆA 2151000 RIJEKA0332832578692164069
164.11324OŠ NIKOLA TESLA, RIJEKATRGA IVANA KLOBUČARIĆA 151000 RIJEKA0333201290552017368
165.11285OŠ PEĆINEŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 2551000 RIJEKA0332088010479992169
166.11412OŠ PEHLINPEHLIN 3451000 RIJEKA0343334088681209899
167.11293OŠ PODMURVICEPODMURVICE 651000 RIJEKA0332828784549430488
168.11197OŠ SAN NICOLO-SCUOLA ELEMENTAREMIRKA ČURBEGA 1851000 RIJEKA0332086333654186717
169.11390OŠ SRDOČIANTE MODRUŠANA 3351000 RIJEKA0342556838366490894
170.11332OŠ ŠKURINJEMIHAČEVA DRAGA 1351000 RIJEKA0332836891882392561
171.11349OŠ TRSATSLAVKA KRAUTZEKA 2351000 RIJEKA0332835042726970728
172.11357OŠ TURNIĆFRANJE ČANDEKA 2051000 RIJEKA0332833305694325239
173.11365OŠ VEŽICAKVATERNIKOVA 4951000 RIJEKA0333200480745485182
174.11201OŠ VLADIMIR GORTAN, RIJEKAPRILAZ VLADIMIRA GORTANA 251000 RIJEKA0332829534084651796
175.11164OŠ ZAMETBOŽE VIDASA 1251000 RIJEKA0332831746825635709
176.11172OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE DOLAC, RIJEKADOLAC 1251000 RIJEKA0332085568946194694
177.42602DJEČJI DOM TIĆ, RIJEKABELI KAMIK 1151000 RIJEKA0216100189237349497
178.38534DOM MLADIH RIJEKALAGINJINA 1551000 RIJEKA0335025862799759990
179.50008CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKAULICA STANE VONČINE 151000 RIJEKA0472450037713462898
180.11429CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJESENJSKIH USKOKA 251000 RIJEKA0332127417991485113
181.49155PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČALOPAČA 1151218 DRAŽICE0332134756523220122
182.31139JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKEKREŠIMIROVA 3851000 RIJEKA0147596750346288691
183.31219GRAD VRBOVSKOGORANSKA 151326 VRBOVSKO0290756915154087569
184.44305GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKOIVANA GORANA KOVAČIĆA 20A51326 VRBOVSKO0232761949627863242
185.44039DJEČJI VRTIĆ BAMBIKRALJA TOMISLAVA 18/A51326 VRBOVSKO0146802278490805964
186.50864CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOGŽELJEZNIČKA 1/A51326 VRBOVSKO0512641021291963900
187.30111OPĆINA BAŠKAPALADA 8851523 BAŠKA0254629924078212554
188.30138OPĆINA BROD MORAVICESTJEPANA RADIĆA 251312 BROD MORAVICE0256414905181328356
189.30259OPĆINA ČAVLEČAVJA 3151219 ČAVLE0255494127613220645
190.42145DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆČAVJA 4951219 ČAVLE0214642897592473882
191.30371OPĆINA DOBRINJDOBRINJ 10351514 DOBRINJ0254136097003983043
192.30402OPĆINA FUŽINEDR. FRANJE RAČKOG 1951322 FUŽINE0269877350371966761
193.50897DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJADONJE SELO 29/A51322 FUŽINE0513322099946337432
194.30451OPĆINA JELENJEDRAŽIČKIH BORACA 6451218 JELENJE0268959637666833094
195.30525OPĆINA KLANAKLANA 3351217 KLANA0258524341925068368
196.30568OPĆINA KOSTRENASV. LUCIJA 3851221 KOSTRENA0263446532131316182
197.51062CENTAR ZA KULTURU KOSTRENASV. LUCIJA 3851221 KOSTRENA0521626553006469471
198.30605NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENASVETA LUCIJA 1451221 KOSTRENA0143709705681559244
199.30648DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICAŽUKNICA 1A51221 KOSTRENA0139843126249271570
200.30832OPĆINA LOKVEŠETALIŠTE GOLUBINJAK 651316 LOKVE0266525528587364712
201.42741OPĆINA LOPARLOPAR 289A51281 LOPAR0270560555776600209
202.47318CENTAR ZA KULTURU LOPARLOPAR B.B.51281 LOPAR0276923940433737745
203.30849OPĆINA LOVRANŠETALIŠTE MARŠALA TITA 4151415 LOVRAN0254899238513636075
204.30865OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICALINA BOMARČIĆA 2251511 MALINSKA-DUBAŠNICA0257552336462926568
205.30890OPĆINA MATULJITRG MARŠALA TITA 1151211 MATULJI0254257923730024333
206.30904DJEČJI VRTIĆ MATULJIŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 451211 MATULJI0112533830864335607
207.30912OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGATRG SLOBODE 751417 MOŠĆENIČKA DRAGA0255468229826029812
208.30929OPĆINA MRKOPALJSTARI KRAJ 351315 MRKOPALJ0270304148574138806
209.30953OPĆINA OMIŠALJPRIKEŠTE 1351513 OMIŠALJ0268647372908368249
210.31000OPĆINA PUNATNOVI PUT 251521 PUNAT0255464059398328383
211.31042OPĆINA RAVNA GORAIVANA GORANA KOVAČIĆA 17751314 RAVNA GORA0270091397383672316
212.51513DJEČJI VRTIĆ SNJEŠKOIVANA MAŽURANIĆA 20/A51314 RAVNA GORA0530517951857377470
213.31147OPĆINA SKRADJOSIPA BLAŽEVIĆA-BLAŽA 851311 SKRAD0255551437326349433
214.31155OPĆINA VINODOLSKABRIBIR 3451253 OPĆINA VINODOLSKA0258293798133635529
215.31163JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIRBRIBIR 3451253 OPĆINA VINODOLSKA0147901685582834074
216.43011DJEČJI VRTIĆ CVRČAK I MRAV – TRIBALJTRIBALJ B.B.51253 OPĆINA VINODOLSKA0220168265986510223
217.31171OPĆINA VIŠKOVOVOŽIŠĆE 351216 VIŠKOVO0254055028350474809
218.31180NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORAMARINIĆI 951216 VIŠKOVO0147800167359697064
219.31198DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVOVOŽIŠĆE 19D51216 VIŠKOVO0124868580461906553
220.31202OPĆINA VRBNIKTRG ŠKUJICA 751516 VRBNIK0254742280254949848
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.26580LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJADR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0293941040774389207
2.44135JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0244473919157126714
3.47414JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRABUDAČKA 1253000 GOSPIĆ0143906521189792035
4.50977JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEDR. FRANJE TUĐMANA 453000 GOSPIĆ0223865914609018761
5.10766OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJASLATINSKA B.B.53291 NOVALJA0308856117491836449
6.8779OŠ ANŽ FRANKOPAN, KOSINJGORNJI KOSINJ 4953203 KOSINJ0331559245145128760
7.21246OŠ DONJI LAPACSTOJANA MATIĆA 1853250 DONJI LAPAC0302463634496174953
8.21262OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICARIJEČKA 253230 KORENICA0331090622853999037
9.8787OŠ KARLOBAGVLADIMIRA NAZORA 1153288 KARLOBAG0331881840367998243
10.21295OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINAKATEDRALSKA 553234 UDBINA0331091430334844961
11.8800OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJEFRANKOPANSKA 4453260 BRINJE0311682490663450050
12.21287OŠ MILAN SEKULIĆ, LOVINACDOMOVINSKI TRG 253244 LOVINAC0331220874955336788
13.8746OŠ PERUŠIĆHRVATSKE MLADEŽI 253202 PERUŠIĆ0331557666972856501
14.8826OŠ PLITVIČKA JEZERAMUKINJE 1953231 PLITVIČKA JEZERA0331092281497267075
15.11496OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, SENJSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 153270 SENJ0304710563722828625
16.8795OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČACKRALJA ZVONIMIRA 1553220 OTOČAC0311674308312236531
17.19812GIMNAZIJA GOSPIĆBUDAČKA 2453000 GOSPIĆ0027349006519356648
18.19079SREDNJA ŠKOLA OTOČACĆIRILA I METODA 253220 OTOČAC0119267192358552068
19.17388SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, SENJVJENCESLAVA NOVAKA 253270 SENJ0309170842238770846
20.21551SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERAZAGREBAČKA 253230 KORENICA0334212367749942551
21.19804STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆBUDAČKA 2453000 GOSPIĆ0027350319583077416
22.46680DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEVRTLARSKA 36/3853000 GOSPIĆ0278018629577971491
23.26598DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ118. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 353000 GOSPIĆ0073497704154250204
24.26627DOM ZDRAVLJA KORENICAZAGREBAČKA 4153230 KORENICA0331097399178771267
25.43492DOM ZDRAVLJA NOVALJAŠPITAL 153291 NOVALJA0227175341639129563
26.26602DOM ZDRAVLJA OTOČACVLADIMIRA NAZORA 1452220 OTOČAC0311691390225883971
27.26619DOM ZDRAVLJA SENJSTARA CESTA 4353270 SENJ0308903701803976773
28.27749ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKESENJSKIH ŽRTAVA 253000 GOSPIĆ0121930896210828522
29.47535ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJEKANJIŠKA 111/153000 GOSPIĆ0278049698488701478
30.26635OPĆA BOLNICA GOSPIĆKANIŠKA 11153000 GOSPIĆ0073498575672221336
31.26660GRAD GOSPIĆBUDAČKA 5553000 GOSPIĆ0254075422538763965
32.26686MUZEJ LIKE GOSPIĆDR. FRANJE TUĐMANA 353000 GOSPIĆ0343165772024433755
33.46331KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ-JAVNA USTANOVA ZA KULTURUBUDAČKA 1253000 GOSPIĆ0265607864933307172
34.26694SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆDR. FRANJE TUĐMANA 553000 GOSPIĆ0150403746031413012
35.26678DJEČJI VRTIĆ PAHULJICAŽABIČKA 453000 GOSPIĆ0334596390191608332
36.8754OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ, PAZARIŠTE KLANACKLANAC 353212 KLANAC0331560675285292144
37.8762OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIKRIJEČKA 253201 LIČKI OSIK0331558438708310614
38.8738OŠ DR. JURE TURIĆA, GOSPIĆMIROSLAVA KRALJEVIĆA 1553000 GOSPIĆ0331555081152039635
39.26717PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆDR. FRANJE TUĐMANA 553000 GOSPIĆ0336449642383149470
40.26709JAVNA VATROGASNA POSTROJBATRG ALOJZIJA STEPINCA 253000 GOSPIĆ0149529198961542819
41.28508GRAD NOVALJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 153291 NOVALJA0257590685290822507
42.43360CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJEDALMATINSKA 1653291 NOVALJA0224927850607245751
43.28516GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJAVODOVODNA 353291 NOVALJA0170497487948657896
44.26741DJEČJI VRTIĆ CARIĆZELENI PUT B.B.53291 NOVALJA0140417211299602560
45.26750GRAD OTOČACKRALJA ZVONIMIRA 1053220 OTOČAC0255365114180718952
46.26784NARODNA KNJIŽNICAKRALJA ZVONIMIRA 1753220 OTOČAC0148785069142954032
47.26776DJEČJI VRTIĆ CICIBANIVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 353220 OTOČAC0318772145594021101
48.26768PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GACKOKRALJA ZVONIMIRA 3753220 OTOČAC0311687589510026782
49.48576CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OTOČACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 453220 OTOČAC0421118919080692772
50.26856GRAD SENJOBALA DR. FRANJE TUĐMANA 253270 SENJ0259895761106276570
51.26889GRADSKI MUZEJOGRIZOVIĆEVA 553270 SENJ0369241817310747046
52.42207GRADSKA KNJIŽNICA SENJJURIŠE ORLOVIĆA 253270 SENJ0209247643290797770
53.26872DJEČJI VRTIĆ TRAVICANEHAJEVA B.B.53270 SENJ0132693722354840734
54.26864PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MARIN CIHLAR NEHAJEVJURIŠE ORLOVIĆA 253270 SENJ0308902915323931827
55.42459JAVNA VATROGASNA POSTROJBASTARA CESTA 2353270 SENJ0215869804232640063
56.26643OPĆINA BRINJEFRANKOPANSKA 3353260 BRINJE0278087937242293454
57.26651DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAPOPA MARKA MESIĆA B.B.53260 BRINJE0134111108142967946
58.27732OPĆINA DONJI LAPACTRG NIKOLE TESLE 153250 DONJI LAPAC0274164437630141655
59.40955NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆS. MATIĆA 1053250 DONJI LAPAC0166801399404150174
60.26725OPĆINA KARLOBAGTRG DR. FRANJE TUĐMANA 253288 KARLOBAG0272712924872552514
61.26733OPĆINA LOVINACCENTAR 3453244 LOVINAC0262140142430050707
62.49788KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR LOVINACULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1553244 LOVINAC0472616205881679710
63.50813DJEČJI VRTIĆ MALI MEDODR. FRANJE TUĐMANA 1553244 LOVINAC0509576071945436096
64.27724OPĆINA PERUŠIĆTRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0258108629305600567
65.47383JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČATRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0205215630025799843
66.48179NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PERUŠIĆTRG POPA MARKA MESIĆA 253202 PERUŠIĆ0228517732362909158
67.26792OPĆINA PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA 653230 KORENICA0253092958932233075
68.26805NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA B.B.53230 KORENICA0171248939346081786
69.26813DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆHRVATSKE MLADEŽI 353230 KORENICA0333164411704599195
70.26821JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERATRG SV. JURJA 453230 KORENICA0150881428339712752
71.26897OPĆINA UDBINASTJEPANA RADIĆA 653234 UDBINA0258982617826406163
72.27757DJEČJI VRTIĆ MEDOTRG SV. LUCIJE 453234 UDBINA0136249634565146361
73.48380CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINASTJEPANA RADIĆA 653234 UDBINA0423086822035699289
74.26901OPĆINA VRHOVINESENJSKA 4853223 VRHOVINE0257568007738949649
75.46559NARODNA KNJIŽNICA SILVIJE STRAHIMIR KRANČEVIĆ, VRHOVINESENJSKA 6053223 VRHOVINE0264767293568855835
76.51126JAVNA USTANOVA SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BIJELI VRHSENJSKA 6053223 VRHOVINE0494405462457628044
77.51134DJEČJI VRTIĆ VRHOVINESENJSKA 6053223 VRHOVINE0523275946536000225
78.48605CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE VRHOVINEGORNJE VRHOVINE 953223 VRHOVINE0428232961319587822
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.33072VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJATRG LJUDEVITA PATAČIĆA 133000 VIROVITICA0258532493362201007
2.44006ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 5333000 VIROVITICA0246485321833428705
3.43896VIDRA – AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEAUGUSTA ŠENOE 133000 VIROVITICA0244677462056168103
4.43118JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJETRG LJUDEVITA PATAČIĆA 133000 VIROVITICA0177720382943640239
5.51214PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEPODUZETNIČKA ZONA II, 1633000 VIROVITICA0526495264368206963
6.50467TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR VIROVITICATRG LJUDEVITA PATAČIĆA 133000 VIROVITICA0497245780414897284
7.9353OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCITRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 333514 ČAČINCI0301814826206678669
8.8674OŠ AUGUST CESAREC, ŠPIŠIĆ BUKOVICAVLADIMIRA NAZORA 133404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA0310476139657433014
9.9667OŠ DAVORIN TRSTENJAK, ČAĐAVICAKOLODVORSKA 133523 ČAĐAVICA0310016214423503839
10.9626OŠ EUGENA KUMIČIĆA, SLATINADOBRIŠE CESARIĆA 2433520 SLATINA0310014677224465704
11.8699OŠ GRADINATRG KRALJA ZVONIMIRA 933411 GRADINA0310475306602257174
12.16205OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, GORNJE BAZJEGORNJE BAZJE 13133406 LUKAČ0310477001764637621
13.9370OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZDENCIŠKOLSKA 233513 ZDENCI0301816477330615924
14.9361OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ORAHOVICATRG TINA UJEVIĆA 133515 ORAHOVICA0301815641708105351
15.22912OŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINANIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 233520 SLATINA0133949433429685246
16.9642OŠ MIKLEUŠŠKOLSKA 1333517 MIKLEUŠ0310669136738916791
17.8377OŠ PETRA PRERADOVIĆA, PITOMAČATRG KRALJA TOMISLAVA 933405 PITOMAČA0306633977541067624
18.8682OŠ SUHOPOLJEKRALJA TOMISLAVA 2633410 SUHOPOLJE0310478803043617557
19.16264OŠ VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICAZAGREBAČKA 2833518 NOVA BUKOVICA0098996711192058378
20.9659OŠ VOĆINTRG GOSPE VOĆINSKE 233522 VOĆIN0311309448802201353
21.24125GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENABRAĆE RADIĆA 433520 SLATINA0185807624848181080
22.18952GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1633000 VIROVITICA0379224298535659256
23.44055INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINATRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A33520 SLATINA0246944855251175813
24.18936INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICAZBORA NARODNE GARDE 2933000 VIROVITICA0379226964647839312
25.44047SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, SLATINATRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 1633520 SLATINA0246943071837781429
26.17626SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICATRG TINA UJEVIĆA 133515 ORAHOVICA0301817238434972997
27.23882SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA, PITOMAČADRAVSKA 4133405 PITOMAČA0174626042015638190
28.18944STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICAVUKOVARSKA CESTA 133000 VIROVITICA0379227748072191152
29.18928TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICAZBORA NARODNE GARDE 2933000 VIROVITICA0379223411365885529
30.19724UČENIČKI DOM VIROVITICATOMAŠA MASARYKA 2533000 VIROVITICA0310539393291485939
31.33177DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0173785602929760936
32.33208SVETI ROK – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0108030076860791838
33.47326ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJELJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0277473990762432681
34.33185OPĆA BOLNICA VIROVITICALJUDEVITA GAJA 2133000 VIROVITICA0064819182844035780
35.32906GRAD ORAHOVICAFRANJE GAVRANČIĆA 633515 ORAHOVICA0272645999870159112
36.32914GRADSKA KNJIŽNICATRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA 133515 ORAHOVICA0380350371773778967
37.32922DJEČJI VRTIĆ PALČIĆFRANJE GAVRANČIĆA 1833515 ORAHOVICA0159512180546631540
38.32947GRAD SLATINATRG SVETOG JOSIPA 1033520 SLATINA0267929968254459599
39.48322GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINEBRAĆE RADIĆ 233520 SLATINA0203654110997718673
40.40779ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINAANTE KOVAČIĆA 133520 SLATINA0208307806437157769
41.40787GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 133520 SLATINA0204125196060105940
42.32955DJEČJI VRTIĆ ZEKOTRG ZBORA NARODNE GARDE B.B.33520 SLATINA0310026060666818958
43.32963PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINAŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 133520 SLATINA0381572236035881467
44.32971JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINEANTE KOVAČIĆA 233520 SLATINA0150786910377471518
45.32682GRAD VIROVITICATRG KRALJA ZVONIMIRA 133000 VIROVITICA0254123889075064271
46.48234RAZVOJNA AGENCIJA VTATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2133000 VIROVITICA0414839890566826087
47.32787GRADSKI MUZEJ VIROVITICATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2333000 VIROVITICA0364691273812960337
48.32795KAZALIŠTE VIROVITICATRG LJUDEVITA PATAČIĆA 233000 VIROVITICA0364688230553087113
49.32779GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 533000 VIROVITICA0364690417414117306
50.32762DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICAPEJAČEVIĆEVA 133000 VIROVITICA0310538509271529963
51.8703OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICATINA UJEVIĆA 1833000 VIROVITICA0310473751899360471
52.8711OŠ VLADIMIR NAZOR, VIROVITICATOMAŠA MASARYKA 2133000 VIROVITICA0310474578808295716
53.8720GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, VIROVITICAANTUNA MIHANOVIĆA 2133000 VIROVITICA0363122237319147128
54.16168CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICANIKOLE TESLE 433000 VIROVITICA0056239453683470290
55.32826JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICEMATIJE GUPCA 6333000 VIROVITICA0149861472139518512
56.33048OPĆINA CRNACZRINSKA 233507 CRNAC0272920233857361165
57.33030OPĆINA ČAČINCITRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 233514 ČAČINCI0273893702807547937
58.33021OPĆINA ČAĐAVICAKOLODVORSKA 233523 ČAĐAVICA0266313994900102502
59.51923DJEČJI VRTIĆ LIPA ČAĐAVICAKOLODVORSKA 3A33523 ČAĐAVICA0536369186138550733
60.33013OPĆINA GRADINATRG HRVATSKIH BRANITELJA 1233411 GRADINA0257452781945501309
61.33005OPĆINA LUKAČLUKAČ 5033406 LUKAČ0256334772831393291
62.51183DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GORNJE BAZJEGORNJE BAZJE 131A33406 GORNJE BAZJE0521933790730868417
63.32998OPĆINA MIKLEUŠNIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 9333517 MIKLEUŠ0255474786852314680
64.32980OPĆINA NOVA BUKOVICATRG DR. FRANJE TUĐMANA 233518 NOVA BUKOVICA0258062472006805985
65.32883OPĆINA PITOMAČALJUDEVITA GAJA 26/I33405 PITOMAČA0258125680888897427
66.49227CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆTRG KRALJA TOMISLAVA 233405 PITOMAČA0448061960008389709
67.40512KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČATRG KRALJA TOMISLAVA 233405 PITOMAČA0207359531930875182
68.33064DJEČJI VRTIĆ POTOČNICATRG KRALJA TOMISLAVA33405 PITOMAČA0082943990369856365
69.32875OPĆINA SOPJEKRALJA TOMISLAVA 933525 SOPJE0272852414591526070
70.51896DJEČJI VRTIĆ BAMBI SOPJEKRALJA TOMISLAVA 633525 SOPJE0533852263840440843
71.32842OPĆINA SUHOPOLJETRG SV. TEREZIJE 1033410 SUHOPOLJE0257475656986677718
72.32859DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJEKRALJA TOMISLAVA 2833410 SUHOPOLJE0127553403916958193
73.32615OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICAVINOGRADSKA 433404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA0258061645994280888
74.51732DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA ŠPIŠIĆ BUKOVICAVINOGRADSKA 633404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA0530863165170393333
75.32631OPĆINA VOĆINTRG GOSPE VOĆINSKE B.B.33522 VOĆIN0272261502755972251
76.32640DJEČJI VRTIĆ JELENKOTRG GOSPE VOĆINSKE 233522 VOĆIN0087576773958738324
77.32553OPĆINA ZDENCIBRAĆE RADIĆA 533513 ZDENCI0270790040420358048
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I
NAZIV GRADA/OPĆINE
MATIČNI BROJOIB
1234567
1.32416POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0278114048744373701
2.44397ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0249320983287538636
3.50266REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0493334649631358300
4.44217JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 734000 POŽEGA0246377649693572834
5.8631OŠ BRAĆE RADIĆA, PAKRACBOLNIČKA 5534550 PAKRAC0308485044040115188
6.9714OŠ DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVACPOŽEŠKA 4534322 BRESTOVAC0331007869829774655
7.9683OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICAŠKOLSKA 234310 PLETERNICA0331016776806869298
8.8658OŠ GRIGORA VITEZA, POLJANAPOLJANA ANTUNOVAČKA 2933543 POLJANA0308484183083170949
9.9739OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VELIKATRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 734330 VELIKA0331008672856456629
10.8640OŠ LIPIKŠKOLSKA 2534543 LIPIK0308487610071462797
11.9691OŠ MLADOST, JAKŠIĆKOLODVORSKA 1234308 JAKŠIĆ0331012481180976131
12.9675OŠ STJEPANA RADIĆA, ČAGLINVLADIMIRA NAZORA 334350 ČAGLIN0331009418173968246
13.9722OŠ V. KORAJCA KAPTOLTRG DR. FRANJE TUĐMANA 334334 KAPTOL0331013280542343720
14.9747OŠ VLADIMIRA NAZORA, TRENKOVOMLINSKA 3, TRENKOVO34330 VELIKA0331011675243596115
15.9706OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 2634340 KUTJEVO0331015915192899753
16.15608OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRACTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA34550 PAKRAC0166465470290820705
17.9780GLAZBENA ŠKOLA POŽEGASTJEPANA RADIĆA 334000 POŽEGA0331019166126349205
18.17860EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGAOSJEČKA 3334000 POŽEGA0380614607821897325
19.17798GIMNAZIJA POŽEGADR. FRANJE TUĐMANA 4/A34000 POŽEGA0380618911447004517
20.17894OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGAOSJEČKA 3334000 POŽEGA0380613838534579623
21.17878POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGARATARNIČKA 334000 POŽEGA0380615470972855411
22.18910SREDNJA ŠKOLA PAKRACBOLNIČKA 5934550 PAKRAC0308651823293484516
23.17886TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGARATARNIČKA 134000 POŽEGA0380616296829354172
24.19652ĐAČKI DOM POŽEGARATARNIČKA 234000 POŽEGA0380612070935605220
25.8078DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE POŽEGAISTARSKA 2A34000 POŽEGA0363001359383765770
26.7903DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VELIKALUKE IBRIŠIMOVIĆA 734330 VELIKA L.0332496638318755981
27.32449DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 1034000 POŽEGA0172685481205466903
28.32424ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEŽUPANIJSKA 934000 POŽEGA0121734839778555639
29.46833ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEMATIJE GUPCA 1034000 POŽEGA0279469138110021935
30.32481OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANABOLNIČKA 7434550 PAKRAC0483316318103492590
31.32457OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGAOSJEČKA 10734000 POŽEGA0054110940589450667
32.42065SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIKMARIJE TEREZIJE 1334551 LIPIK0308497388202838360
33.32537GRAD KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 7734340 KUTJEVO0273896151418894400
34.38542NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVOTRG GRAŠEVINE 134340 KUTJEVO0154051372966270594
35.43298DJEČJI VRTIĆ KUTJEVOREPUBLIKE HRVATSKE 10934340 KUTJEVO0220289172572442568
36.32545GRAD LIPIKMARIJE TEREZIJE 2734551 LIPIK0258097726289199529
37.48111GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIKSLAVONSKA 4734551 LIPIK0220576908851900605
38.32561DJEČJI VRTIĆ KOCKICASLAVONSKA 4034551 LIPIK0121596516562161811
39.32570GRAD PAKRACTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1834550 PAKRAC0272356579689915301
40.44356MUZEJ GRADA PAKRACAULICA HRVATSKIH VELIKANA 234550 PAKRAC0238045519006194551
41.32588GRADSKA KNJIŽNICA PAKRACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 134550 PAKRAC0149642585255604019
42.32607DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRACMATICE HRVATSKE 13B34550 PAKRAC0324566797072515843
43.32623GRAD PLETERNICAIVANA ŠVEARA 234310 PLETERNICA0276106840247645244
44.51079JAVNA USTANOVA PLETERNICATRG HRVATSKIH BRANITELJA 134310 PLETERNICA0516147925061977464
45.32666HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAIVANA ŠVEARA 434310 PLETERNICA0108451835243832225
46.32658DJEČJI VRTIĆ TRANTINČICAPRILAZ B.B.34310 PLETERNICA0135359439352652914
47.47527JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJEIVANA ŠVEARA 3834310 PLETERNICA0288025335917895432
48.32674GRAD POŽEGATRG SV. TROJSTVA 134000 POŽEGA0257595795699596710
49.50725LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGAINDUSTRIJSKA ULICA 3934000 POŽEGA0506757016539096480
50.32699GRADSKI MUZEJ POŽEGAMATICE HRVATSKE 134000 POŽEGA0366205546708631522
51.32711GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGATRG SV. TROJSTVA 2034000 POŽEGA0095944879173679205
52.32703GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGAANTUNA KANIŽLIĆA 134000 POŽEGA0366206399361425113
53.48347JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA POŽEGE – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGAANTUNA KANIŽLIĆA 14A34000 POŽEGA0424097933155407334
54.32738DJEČJI VRTIĆ POŽEGARUDINSKA 834000 POŽEGA0331029930492723401
55.9771OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGAANTUNA KANIŽLIĆA 234000 POŽEGA0331010803089519494
56.9755OŠ DOBRIŠA CESARIĆ, POŽEGASLAVONSKA 834000 POŽEGA0331018358790090389
57.9763OŠ JULIJA KEMPFA, POŽEGADR. FRANJA TUĐMANA 234000 POŽEGA0335109266604281111
58.32720JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGAINDUSTRIJSKA 4434000 POŽEGA0150714183816714601
59.32490OPĆINA BRESTOVACPOŽEŠKA 7634322 BRESTOVEC0258039053610608235
60.32504OPĆINA ČAGLINKRALJA TOMISLAVA 56E34350 ČAGLIN0258439529083729254
61.32512OPĆINA JAKŠIĆOSJEČKA 3934308 JAKŠIĆ0254647716625508803
62.49528DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆULICA STJEPANA RADIĆA 134308 JAKŠIĆ0458658175559992297
63.32529OPĆINA KAPTOLŠKOLSKA 334334 KAPTOL0258036509863157252
64.51505DJEČJI VRTIĆ BAMBI KAPTOLULICA ČEŠKA 834334 KAPTOL0529065172423402820
65.32746OPĆINA VELIKAZVONIMIROVA 1A34330 VELIKA0254756230966980172
66.32754DJEČJI VRTIĆ VELIKAVLADIMIRA NAZORA 1/G34330 VELIKA0137580608427407308


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.32297BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAPETRA KREŠIMIRA IV. 135000 SLAVONSKI BROD0268112927400987949
2.43853ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJETRG POBJEDE B.B.35000 SLAVONSKI BROD0242115129772586152
3.50231CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJETRG POBJEDE 26A35000 SLAVONSKI BROD0493597796964777347
4.42491JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICAPETRA KREŠIMIRA IV. BR. 135000 SLAVONSKI BROD0214828558615312132
5.32301MUZEJ BRODSKOG POSAVLJASTARČEVIĆEVA 4035000 SLAVONSKI BROD0307113861626371471
6.32310SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJETRG DR. FRANJE TUĐMANA 1235210 VRPOLJE0122990762056292089
7.9329OŠ ANTE STARČEVIĆA, REŠETARIVLADIMIRA NAZORA 2335403 REŠETARI0300041973244859334
8.9304OŠ ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA BATRINASTJEPANA RADIĆA 15635410 NOVA KAPELA0300038931694869861
9.9941OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINABEBRINA B.B.35254 BEBRINA0307097226168568184
10.9925OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCISTJEPANA RADIĆA 335222 GUNDINCI0307093059107785711
11.9968OŠ DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVACFRANKOPANSKA 9735250 ORIOVAC0307089196605723078
12.21220OŠ DRAGALIĆTRG SV. IVANA KRSTITELJA 335428 DRAGALIĆ0300034673085186710
13.9933OŠ IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICATRG PRESVETOG TROJSTVA 1535221 VELIKA KOPANICA0307163469438425850
14.9337OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELOMATIJE GUPCA 2935420 STARO PETROVO SELO0300042790001186038
15.9152OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJEBANA JOSIPA JELAČIĆA 5035210 VRPOLJE0307088319647346815
16.9917OŠ JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMACTRG STJEPANA RADIĆA 335220 SLAVONSKI ŠAMAC0307164200385441365
17.10983OŠ LJUDEVIT GAJ, LUŽANIVLADIMIRA NAZORA 5935257 LUŽANI0307086732090774893
18.9281OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKALJUDEVITA GAJA 2435400 NOVA GRADIŠKA0300035458247661305
19.11880OŠ MARKOVAC, VRBOVAVRBOVA 258A35420 STARO PETROVO SELO0300043518420588822
20.9265OŠ MATIJA GUBEC, CERNIKŠKOLSKA 2035404 CERNIK0300031135438941018
21.9273OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVORIGNJATA BRLIĆ 135425 DAVOR0300033849483450672
22.9290OŠ MATO LOVRAK, NOVA GRADIŠKABENKOVIĆEVA 3935400 NOVA GRADIŠKA0300036242775638157
23.9312OŠ OKUČANIBLAŽENOG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 535430 OKUČANI0300039705479459274
24.9886OŠ SIBINJSKIH ŽRTAVA, SIBINJ108. BRIGADE ZNG 435252 SIBINJ0307090546036264063
25.16272OŠ SIKIREVCILJUDEVITA GAJA 1135224 SIKIREVCI0100540592767596951
26.16289OŠ STJEPAN RADIĆ, OPRISAVCITRG SVETOG KRIŽA 1935213 OPRISAVCI0100539187557630088
27.9894OŠ VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCITRG KRALJA TOMISLAVA 835214 DONJI ANDRIJEVCI0307096443358386991
28.9878OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČINKRALJA TOMISLAVA 7535212 GARČIN0307094821408284207
29.9257OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCISTJEPANA RADIĆA 335422 STARO PETROVO SELO0300032061859307014
30.17843EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/135000 SLAVONSKI BROD0377646853389458394
31.17917ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKAGAJEVA B.B.35400 NOVA GRADIŠKA0395700422674231881
32.17763GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BRODSLAVONIJA I. 835000 SLAVONSKI BROD0377643345966285848
33.17618GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKATRG KRALJA TOMISLAVA 935400 NOVA GRADIŠKA039570396601909457
34.17771INDRUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODKUMIČIĆEVA 5535000 SLAVONSKI BROD0378280817534119664
35.17909INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKALJUDEVITA GAJA B.B.35400 NOVA GRADIŠKA0395701264838086978
36.17755OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVLADIMIRA NAZORA 935000 SLAVONSKI BROD0377645078582673638
37.17851SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVATROSLAVA JAGIĆA 3A35000 SLAVONSKI BROD0377644133786360839
38.17747SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BRODIVANA CANKARA 7635000 SLAVONSKI BROD0307161857524657360
39.17835TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BRODEUGENA KUMIČIĆA 5535000 SLAVONSKI BROD0378279438494301642
40.7823DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BRODKRALJICE JELENE 2635000 SLAVONSKI BROD0340278907158584587
41.32369DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKARELKOVIĆEVA 735400 NOVA GRADIŠKA0060210800777993329
42.32408DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BRODBOROVSKA 735000 SLAVONSKI BROD0062386528346588217
43.36444NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEVLADIMIRA NAZORA 2A35000 SLAVONSKI BROD0062385714861822643
44.46892ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEBOROVSKA 735000 SLAVONSKI BROD0273811290937164884
45.32336OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BRODANDRIJE ŠTAMPARA 4235000 SLAVONSKI BROD0062384991554844265
46.32352OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 17A35400 NOVA GRADIŠKA0476203771630358814
47.36918GRAD NOVA GRADIŠKATRG KRALJA TOMISLAVA 135400 NOVA GRADIŠKA0266471208658615403
48.36934GRADSKI MUZEJTRG KRALJA TOMISLAVA 735400 NOVA GRADIŠKA0148455968965672667
49.36959GRADSKA KNJIŽNICARELKOVIĆEVA 435400 NOVA GRADIŠKA0148459154986197832
50.36983DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKADR. FRANJE TUĐMANA 235400 NOVA GRADIŠKA030013265865059021
51.9345PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELKOVIĆRELKOVIĆEVA 435400 NOVA GRADIŠKA0300046094807866827
52.47262JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NOVA GRADIŠKAMAKSIMILIJANA BENKOVIĆA 1135400 NOVA GRADIŠKA0280944304400977827
53.37228GRAD SLAVONSKI BRODVUKOVARSKA 135000 SLAVONSKI BROD0254608658007872049
54.37252GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOGA BRODAANTE STARČEVIĆA 835000 SLAVONSKI BROD0127624716773073261
55.37277KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆTRG STJEPANA MILETIĆA 1235000 SLAVONSKI BROD0383809950360608281
56.37269GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BRODTRG STJEPANA MILETIĆA 1235000 SLAVONSKI BROD0307115495609415987
57.46438USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMAVRAZOVA 2/A35000 SLAVONSKI BROD0150798283097767588
58.37244DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA B.B.35000 SLAVONSKI BROD0307132447300397868
59.49903DJEČJI VRTIĆ POTJEHMOSLAVAČKA 4235000 SLAVONSKI BROD0477507430491308352
60.9802OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, SLAVONSKI BRODANTUNA MIHANOVIĆA 3535000 SLAVONSKI BROD0307085983875834457
61.9860OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BRODPODVINJSKA 2535000 SLAVONSKI BROD0307092146917309709
62.9835OŠ BOGOSLAVA ŠULEKA, SLAVONSKI BRODALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 235000 SLAVONSKI BROD0307087548931293683
63.23796OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BRODNASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/135000 SLAVONSKI BROD0167628844691688491
64.9827OŠ ĐURE PILARA, SLAVONSKI BRODVINOGORSKA 135000 SLAVONSKI BROD0307166961259090087
65.9819OŠ HUGE BADALIĆA, SLAVONSKI BRODBOROVSKA 335000 SLAVONSKI BROD0307083255766165731
66.9798OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SLAVONSKI BRODBADALIĆEVA 835000 SLAVONSKI BROD0307082414983338813
67.9851OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BRODZAGREBAČKA 7835000 SLAVONSKI BROD0307095612882114211
68.9976OŠ MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BRODNIKOLE ZRINSKOG 10035000 SLAVONSKI BROD0307099946753125414
69.9843OŠ VLADIMIRA NAZORA, SLAVONSKI BRODFRANJE MARINIĆA 935000 SLAVONSKI BROD0307091304275998510
70.9984GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BRODVUKOVARSKA 135000 SLAVONSKI BROD0307100617859932627
71.37285JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODAKAJE ADŽIĆ B.B.35000 SLAVONSKI BROD0148541568482278640
72.36645OPĆINA BEBRINABEBRINA B.B.35254 BEBRINA0257557452630455645
73.36653OPĆINA BRODSKI STUPNIKSTJEPANA RADIĆA 11735253 BRODSKI STUPNIK0255834392052545477
74.36688OPĆINA BUKOVLJEJOSIPA KOZARCA 2035209 BUKOVLJE0263948390513143012
75.36707OPĆINA CERNIKFRANKOPANSKA 11735404 CERNIK0271321774837079406
76.36731OPĆINA DAVORIVANA GUNDULIĆA 3535425 DAVOR0270786199199887898
77.36766OPĆINA DONJI ANDRIJEVCITRG KRALJA ZVONIMIRA 535214 DONJI ANDRIJEVCI0263504628037558650
78.36782OPĆINA DRAGALIĆTRG SV. IVANA KRSTITELJA 235428 DRAGALIĆ0269916819465604393
79.36811OPĆINA GARČINKRALJA TOMISLAVA 9235212 GARČIN0260405171476380427
80.51548DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČINPUT SUREVICE 435212 GARČIN0529221264577270075
81.36838OPĆINA GORNJA VRBABRAĆE RADIĆ 135208 RUŠČICA0254108457288773562
82.36854OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCITRG HRVATSKIH BRANITELJA 135429 GORNJI BOGIĆEVCI0270460989414039518
83.43425NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GRIGOR VITEZTRG HRVATSKIH BRANITELJA 135429 GORNJI BOGIĆEVCI0229248321253409065
84.36879OPĆINA GUNDINCISTJEPANA RADIĆA 435222 GUNDINCI0257497715032925247
85.36895OPĆINA KLAKARKLAKAR B.B.35208 KLAKAR0258572361145614093
86.37084OPĆINA NOVA KAPELATRG KRALJA TOMISLAVA 1335410 NOVA KAPELA0266751718112377872
87.37113OPĆINA OKUČANITRG DR. FRANJE TUĐMANA 135430 OKUČANI0266642106139165681
88.43597NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANITRG DR. FRANJE TUĐMANA 135430 OKUČANI0230850966912410079
89.37130OPĆINA OPRISAVCITRG SVETOG KRIŽA 1635213 OPRISAVCI0259815952262354242
90.37148OPĆINA ORIOVACTRG HRVATSKOG PREPORODA 135250 ORIOVAC0259931767632922243
91.49392DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ORIOVACLUKE ILIĆA B.B.35250 ORIOVAC0448586694993919930
92.37164OPĆINA PODCRKAVLJETRG 108. BRIGADE ZNG 1135201 PODCRKAVLJE0258697539613161208
93.51677DJEČJI VRTIĆ BAMBI PODCRKAVLJEDILJSKA 3335201 PODCRKAVLJE0533818204656645024
94.37172OPĆINA REŠETARIVLADIMIRA NAZORA 3035403 REŠETARI0269917638998689292
95.46702DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMAMATIJE GUPCA 2935403 REŠETARI0278664854441694272
96.37197OPĆINA SIBINJUL. 108. BRIGADE ZNG 635252 SIBINJ0258567784310475838
97.51484DJEČJI VRTIĆ SIBINJTRG KRALJA TOMISLAVA 735252 SIBINJ0530092447839583020
98.37201OPĆINA SIKIREVCILJUDEVITA GAJA 4/A35224 SIKIREVCI0256224358216299647
99.37293OPĆINA SLAVONSKI ŠAMACKRALJA ZVONIMIRA 6335220 SLAVONSKI ŠAMAC0258752199375444553
100.37316OPĆINA STARA GRADIŠKATRG HRVATSKIH BRANITELJA 135435 STARA GRADIŠKA0270728433364136650
101.37308OPĆINA STARO PETROVO SELOTRG KRALJA TOMISLAVA B.B.35420 STARO PETROVO SELO0270241096159475831
102.37324OPĆINA VELIKA KOPANICAVLADIMIRA NAZORA 135221 VELIKA KOPANICA0260232675466648116
103.37332OPĆINA VRBJEKRALJA TOMISLAVA 435423 VRBJE0254469581954799280
104.37349OPĆINA VRPOLJETRG DR. FRANJE TUĐMANA B.B.35210 VRPOLJE0255461523975357666
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.33273ZADARSKA ŽUPANIJABOŽIDARA PETRANOVIĆA 823000 ZADAR0258558856204655363
2.43861ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJEULICA BRAĆE VRANJANA 1123000 ZADAR0239511877249572135
3.48494JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVAPUT MURVICE 1423000 ZADAR0405129795315590590
4.47801AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE – AGRRAGLAGOLJAŠKA 1423000 ZADAR0297105440310483418
5.41169NATURA – JADERA, JAVNA USTANOVABRAĆE VRANJANINA 1123000 ZADAR0164619209660701704
6.48525USTANOVA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA, INOVACIJA I SPECIJALIZACIJE ZADARSKE ŽUPANIJE INOVACIJABOŽIDARA PETRANOVIĆA 823000 ZADAR0427204845327324102
7.33909NARODNI MUZEJ ZADARPOLJANA PAPE ALEKSANDRA III23000 ZADAR0311284563221615535
8.33917KAZALIŠTE LUTAKASOKOLSKA 123000 ZADAR0314206005876658632
9.21238OŠ BENKOVACANTUNA MIHANOVIĆA 21B23420 BENKOVAC0304538273294343358
10.11775OŠ BIOGRADDR. FRANJE TUĐMANA 2723210 BIOGRAD0331196199431312138
11.21279OŠ BRAĆE RADIĆ, PRIDRAGATRG STJEPANA RADIĆA 123312 NOVIGRAD DALMATINSKI0314175696547311014
12.12913OŠ BRAĆE RIBAR, POSEDARJEŠPORTSKA 323242 POSEDARJE0313755463359283065
13.11759OŠ FRANKA LISICE POLAČAPOLAČA 14023423 POLAČA0302710431143806057
14.12850OŠ GALOVACGALOVAC 17523222 GALOVAC0313205672923787403
15.11742OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKELIŠANE OSTROVIČKE B.B.23420 LIŠANE OSTROVIČKE0304537415048338648
16.12930OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANACRAŽANAC X 923248 RAŽANAC0311280268672002011
17.10774OŠ JURJA DALMATINCA, PAGANTE STARČEVIĆA 623250 PAG0308855361936378099
18.21254OŠ NIKOLE TESLE, GRAČACŠKOLSKA 1223440 GRAČAC0331219422252625411
19.12876OŠ NOVIGRADBUTKA KURJAKOVIĆA 723312 NOVIGRAD0314176408993869784
20.12420OŠ OBROVACBANA JOSIPA JELAČIĆA 1323450 OBROVAC0306440982708194970
21.11806OŠ PAKOŠTANEBANA JOSIPA JELAČIĆA 123211 PAKOŠTANE0334240976851252891
22.12884OŠ PETAR ZORANIĆ, NINULICA DR. FRANJE TUĐMANA 323233 NIN0313756203918739947
23.12948OŠ PETRA LORINIA, SALISALI23281 SALI0314177213569479772
24.12438OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICEP. ZORANIĆA 223243 JASENICE0305648159938770173
25.11767OŠ PETRA ZORANIĆA, STANKOVCISTANKOVCI 22223422 STANKOVCI0303915340422455432
26.12892OŠ POLIČNIKDR. FRANJE TUĐMANA 6823241 POLIČNIK0311276486167692008
27.12956OŠ PRIVLAKAPRIVLAKA23233 PRIVLAKA0312613763233501548
28.12921OŠ STARIGRADJOZE DOKOZE 3023244 STARIGRAD-PAKLENICA0311282940160577948
29.12868OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJEBIBINJE23205 BIBINJE0313206483532496687
30.12972OŠ SUKOŠANSUKOŠAN 3723206 SUKOŠAN0313207232491945778
31.11783OŠ SV. FILIP I JAKOVULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 1023207 SV. FILIP I JAKOV0333435061900257105
32.12905OŠ VALENTINA KLARINA, PREKOPUT SV. MIHOVILA 123273 PREKO0314187078161528926
33.11791OŠ VLADIMIRA NAZORA, NEVIĐANEŠKOLSKA 223264 NEVIĐANE0331197094747704458
34.12964OŠ VLADIMIRA NAZORA, ŠKABRNJAPUT MARINOVCA 923223 ŠKABRNJA0314182968128979291
35.12989OŠ ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJIZEMUNIK DONJI, 1. ULICA 2023222 ZEMUNIK DONJI0311279994912243744
36.13088GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA B.B.23000 ZADAR0038576050242228492
37.18848EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADARANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4023000 ZADAR0039015104405149472
38.18362GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA, ZADAROBALA KNEZA TRPIMIRA 2623000 ZADAR0342463413708733714
39.18768GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, ZADARPERIVOJ VALDIMIRA NAZORA 323000 ZADAR0038574365755532423
40.18750GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/223000 ZADAR0038575162026911972
41.19773HOTELJERSKO TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADARANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4023000 ZADAR0039016091757782000
42.18717MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA 24G23000 ZADAR00367176579855113
43.18725OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKO MATULINA, ZADARIVANA MAŽURANIĆA 3223000 ZADAR0036716885736442227
44.18784POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADARDR. FRANJE TUĐMANA 24H23000 ZADAR0039661361683945214
45.18379POMORSKA ŠKOLA, ZADARANTE KUZMANIĆA 123000 ZADAR0314190069095950408
46.18776PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/323000 ZADAR0038578687945705905
47.17193SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAGANTE STARČEVIĆA 923250 PAG0308857045554793301
48.18065SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORUAUGUSTA ŠENOE 2923210 BIOGRAD NA MORU0336140334800685899
49.23510SREDNJA ŠKOLA GRAČACŠKOLSKA 823440 GRAČAC0331222403363221827
50.21543SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVACANTUNA MIHANOVIĆA 1923420 BENKOVAC0304541233967641304
51.18170SREDNJA ŠKOLA OBROVACOBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA 1723450 OBROVAC0309654898806653369
52.18741STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ, ZADARNIKOLE TESLE 9C23000 ZADAR0039540410328928376
53.18792ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADARPERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/323000 ZADAR0038577879847047685
54.18733TEHNIČKA ŠKOLA ZADARNIKOLE TESLE 9C23000 ZADAR0039541293183551637
55.19693SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAROBALA KNEZA BRANIMIRA 10 A23000 ZADAR0314223090897134511
56.7946DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAROBALA KNEZA TRPIMIRA 2123000 ZADAR0318154589849122810
57.33976DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJEIVANA MAŽURANIĆA 3223000 ZADAR071300782455745471
58.34073ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADARKOLOVARE 223000 ZADAR0340200230765863795
59.46735ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJEIVANA MAŽURANIĆA 2823000 ZADAR0276624875046990930
60.34024OPĆA BOLNICA ZADARBOŽE PERIČIĆA 523000 ZADAR0071299011854878552
61.34057PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJANVAROŠ 2523275 UGLJAN0314213243171567819
62.41056SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORUZADARSKA 6223210 BIOGRAD NA MORU0331200310704055828
63.34104GRAD BENKOVACŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 1223420 BENKOVAC0254611683821313660
64.51206RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BENKOVCAŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 1223420 BENKOVAC0505076622799455830
65.43812ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVACOBITELJI BENKOVIĆ 623420 BENKOVAC0242450910865233946
66.34153GRADSKA KNJIŽNICAŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 1223420 BENKOVAC0149352326884498810
67.34129DJEČJI VRTIĆ BUBA MARAVELEBITSKA 123420 BENKOVAC0352127351409102236
68.46411CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVACSTJEPANA RADIĆA 323420 BENKOVAC0265705870489830943
69.34137JAVNA VATROGASNA POSTROJBADOMOBRANSKA 223420 BENKOVAC0148686106187997364
70.34215GRAD BIOGRAD NA MORUTRG KRALJA TOMISLAVA 523210 BIOGRAD NA MORU0266047495603491861
71.34362ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORUOBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 2223210 BIOGRAD NA MORU0333436862434481716
72.42936GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORUŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 5223210 BIOGRAD NA MORU0223785776911726015
73.34320DJEČJI VRTIĆ BIOGRADMARINA DRŽIĆA 123210 BIOGRAD NA MORU0331199660175705264
74.34258PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORUŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 5223210 BIOGRAD NA MORU0333437622420797964
75.34311JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORUSPLITSKA B.B.23210 BIOGRAD NA MORU0148688837042135183
76.34733GRAD NINTRG HRVATSKIH BRANITELJA 123232 NIN0256957455065959531
77.34741DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILAOBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 223232 NIN0127214452231121132
78.34768GRAD OBROVACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 123450 OBROVAC0259977565496793357
79.34776DJEČJI VRTIĆ OBROVACIVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 423450 OBROVAC0144013618158505448
80.34784PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVACOBROVAC B.B.23450 OBROVAC0304367388831514137
81.50889CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZATRG DR. FRANJE TUĐMANA 123450 OBROVAC0511969355465388570
82.34805GRAD PAGBRANIMIROVA OBALA 123250 PAG0257610432150762596
83.34864CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJEULICA OD ŠPITALA23250 PAG0060817324796583603
84.42196GRADSKA KNJIŽNICA GRAD PAGOD ŠPITALA23250 PAG0196182945288967647
85.34821DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANIVELEBITSKA 623250 PAG0149335344254682177
86.50952JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAGBRAĆE FABIJANIĆA 223250 PAG0519194703335989356
87.35724GRAD ZADARNARODNI TRG 123000 ZADAR0254655809933651854
88.48672KONCERTNI URED ZADARTRG PETRA ZORANIĆA 123000 ZADAR0431463881994805989
89.36055HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADARŠIROKA ULICA 823000 ZADAR0314207827003745858
90.35915GRADSKA KNJIŽNICASTJEPANA RADIĆA 11B23000 ZADAR0314198559559512621
91.2532ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADARANTE KUZMANIĆA 323000 ZADAR0314199394403503942
92.49448JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI SPORTBRUNA BUŠIĆA 723000 ZADAR0446334082496192577
93.36006DJEČJI VRTIĆ RADOSTBARTULA KAŠIĆA 3/I23000 ZADAR0313221876173111449
94.40998DJEČJI VRTIĆ SUNCEVESLAČKA 123000 ZADAR0205670430375710658
95.35966LATICA – DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJUKOLOVARE 1023000 ZADAR0165298299067364360
96.13053OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADARBRIBIRSKI PRILAZ 223000 ZADAR0341747607457010076
97.13004OŠ KRUNA KRSTIĆA, ZADARTRG GOSPE LORETSKE 323000 ZADAR0314185311741048889
98.13012OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADARTRHG PETRA PRERADOVIĆA 123000 ZADAR0314180217978274512
99.13045OŠ SMILJEVACIVANA LUCIĆA 4723000 ZADAR0318483808119272607
100.12997OŠ STANOVI, ZADARRINE ARAS 323000 ZADAR0313403261092070644
101.13037OŠ ŠIME BUDINIĆA, ZADARPUT ŠIMUNOVA 423000 ZADAR0314179983934515407
102.13029OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADARASJE PETRIČIĆ 723000 ZADAR0311275654155328400
103.13061OŠ VOŠTARNICAIVANA MEŠTROVIĆA 323000 ZADAR0315145021802665625
104.13070OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADARTRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 223000 ZADAR0344189031690679863
105.36022JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADARPUT MURVICE 2423000 ZADAR0148399436978292106
106.34170OPĆINA BIBINJETRG TOME BULIĆA 223205 BIBINJE0257570161803800042
107.40971DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆIBIBINJE B.B.23205 BIBINJE0145617203436201427
108.38374OPĆINA GALOVACULICA I. 113A23222 GALOVAC0266801702309002175
109.34483OPĆINA GRAČACPARK SV. JURJA 123440 GRAČAC0254365646944306133
110.50830RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE GRAČACNIKOLE TESLE 3723440 GRAČAC0513953898415923512
111.34539KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČACDR. MILE BUDAKA23440 GRAČAC0161473856878200095
112.34475DJEČJI VRTIĆ BALTAZARŠKOLSKA 423440 GRAČAC0141608108218410574
113.34514JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČACOBROVAČKA 923440 GRAČAC0148643892318570583
114.34434OPĆINA JASENICEPETRA ZORANIĆA 6123243 JASENICE0265733367018780392
115.34580OPĆINA KALITRG MARNJIVRA 2323272 KALI0262510533591752539
116.34602NARODNA KNJIŽNICA KALITRG MARNJIVE 2323272 KALI0161638260387407026
117.34627DJEČJI VRTIĆ SRDELICAULICA SVETOG LOVRE 1623272 KALI0145719578479957565
118.34643OPĆINA KOLANTRG KRALJA TOMISLAVA 623251 KOLAN0279925163577538914
119.44194OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAROV IVANOVBARTULA KAŠIĆA 1023251 KOLAN0231886583709461682
120.34660OPĆINA KUKLJICAKUKLJICA23271 KUKLJICA0262737017171908335
121.38403DJEČJI VRTIĆ MANULICAKUKLJICA B.B.23271 KUKLJICA0192491520259399787
122.34725OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKELIŠANE OSTROVIČKE23420 LIŠANE OSTROVIČKE0254434285070536153
123.34750OPĆINA NOVIGRADOBALA KRALJICE ELIZABETE KOTROMANIĆ 7023312 NOVIGRAD0256967109817183355
124.43610KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRADSTJEPANA RADIĆA B.B.23312 NOVIGRAD0227174542870289618
125.34897OPĆINA PAKOŠTANEKRALJICE JELENE 7823211 PAKOŠTANE0265330306113331578
126.49632AGENCIJA HAN VRANAMARINA 123211 PAKOŠTANE0271562732843160628
127.34910DJEĆJI VRTIĆ GRDELINPETRA ZRINSKOG23211 PAKOŠTANE0147220864999434468
128.34944OPĆINA PAŠMANPAŠMAN23262 PAŠMAN0271224591458878864
129.48736DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMANDOBROPOLJANA 5323262 PAŠMAN0416553557054898407
130.34993OPĆINA POLAČAPOLAČA 4823423 POLAČA0263179248200439807
131.35003OPĆINA POLIČNIKPOLIČNIK23241 POLIČNIK0274334587120007882
132.51351CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIKGRABI 2623241 POLIČNIK0528009557446489473
133.41030DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆPOLIČNIK B.B.23241 POLIČNIK0204668740019538925
134.35038OPĆINA POSEDARJETRG MARTINA POSEDARSKOG 123242 POSEDARJE0254752026599619939
135.47070DJEČJI VRTIĆ CVRČAKTRG MARTINA POSEDARSKOG 123242 POSEDARJE0279258322197529807
136.35054OPĆINA POVLJANASTJEPANA RADIĆA 2023249 POVLJANA0268350447207249296
137.43468DJEČJI VRTIĆ POVLJANSKI TIĆITRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 1923249 POVLJANA0192248331498212793
138.35079OPĆINA PREKOTRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 223273 PREKO0254429613458425443
139.35095DJEČJI VRTIĆ LASTAVICAPREKO B.B.23273 PREKO0144595223497347037
140.35118OPĆINA PRIVLAKAIVANA PAVLA II. 4623233 PRIVLAKA0269031486291327705
141.35134DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ PRIVLAKAPRIVLAKA23233 PRIVLAKA0151487394669636167
142.35167OPĆINA RAŽANACRAŽANAC XVII 6123248 RAŽANAC0270520608842442553
143.46181KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANACRAŽANAC23248 RAŽANAC0233530104227603811
144.49552DJEČJI VRTIĆ RAŽANACRAŽANAC, ULICA X. 923248 RAŽANAC0458187361892995449
145.35222OPĆINA SALISALI II 74A23281 SALI0269056072285291723
146.35239HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALIOBALA PETRA LORINA B.B.23281 SALI0158338768404358413
147.35255DJEČJI VRTIĆ ORKULICESALI B.B.23281 SALI0167759496636983434
148.35280OPĆINA STANKOVCISTANKOVCI B.B.23422 STANKOVCI0262831713734771602
149.42555DJEČJI VRTIĆ STANKOVCISTANKOVCI B.B.23422 STANKOVCI0181592082267870996
150.35335OPĆINA STARIGRADTOME MARASOVIĆA 123244 STARIGRAD0254430052749374195
151.46403DJEČJI VRTIĆ OSMJEHJURJA BARAKOVIĆA B.B.23244 STARIGRAD PAKLENICA0270234713557716238
152.35492OPĆINA SUKOŠANSUKOŠAN23206 SUKOŠAN0268167605968747240
153.41013DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICAM.GRDOVIĆA 623206 SUKOŠAN0166351824046905505
154.35513OPĆINA SV. FILIP I JAKOVOBALA KRALJA TOMISLAVA23207 SV. FILIP I JAKOV0279729157113796391
155.35556DJEČJI VRTIĆ CVITIVANA DANILA 723207 SV. FILIP I JAKOV0117647167308832193
156.50750CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OPĆINE SVETI FILIP I JAKOVPUT PRIMORJA 123207 SV. FILIP I JAKOV0510008982352348514
157.35564OPĆINA ŠKABRNJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 623223 ŠKABRNJA0263136939446016095
158.48363DJEČJI VRTIĆ MARUŠKICAPUT ŠKARA 123223 ŠKABRNJA041537156222796648
159.35601OPĆINA TKONTKON23212 TKON0254735071211305734
160.35610DJEČJI VRTIĆ ČOKTKON B.B.23212 TKON0173997284145507936
161.35652OPĆINA VIRTRG SV. JURJA 123234 VIR0258037395169016556
162.42522DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKOBORISA KRNČEVIĆA 5623234 VIR0205895254168186648
163.42506OPĆINA VRSIDR. FRANJE TUĐMANA 623235 VRSI0263306075575288881
164.43020DJEČJI VRTIĆ VRŠKA VILADR. FRANJE TUĐMANA 623235 VRSI0224859071109536578
165.36071OPĆINA ZEMUNIK DONJIZEMUNIK DONJI23222 ZEMUNIK DONJI0266932382242641755
166.46340JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICEZEMUNIK DONJI23222 ZEMUNIK DONJI0249134649674080394
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.33626OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJATRG ANTE STARČEVIĆA 231000 OSIJEK0275948910383308860
2.43829JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEEUROPSKE AVENIJE 1131000 OSIJEK0242732020431997982
3.50379JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESTJEPANA RADIĆA 431000 OSIJEK0495331206502412322
4.42311JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEKAPUCINSKA 4031000 OSIJEK0210660479276999206
5.42651ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEKSTJEPANA RADIĆA 431000 OSIJEK0115730243413546068
6.34467MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTIEUROPSKA AVENIJA 931000 OSIJEK0301421519872442344
7.21367OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVOKRALJA TOMISLAVA 131531 VILJEVO0113876680641417214
8.9503OŠ ANTUNOVACŠKOLSKA 1531216 ANTUNOVAC0301384785288244934
9.9048OŠ AUGUST HARAMBAŠIĆ, DONJI MIHOLJACPRILAZ STADIONU 1A31540 DONJI MIHOLJAC0150467333940620446
10.23059OŠ BIJELO BRDONIKOLE TESLE 7131204 BIJELO BRDO0302152178598666443
11.21342OŠ BILJEŠKOLSKA 831327 BILJE0330565177805945007
12.10006OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVACULICA DR. FRANJE TUĐMANA 131222 BIZOVAC0303000850138600501
13.9056OŠ BUDROVCIGUPČEV TRG 831400 ĐAKOVO0301123275789295679
14.23042OŠ DALJZAGREBAČKA 2B31226 DALJ0301376616580377908
15.23026OŠ DARDAŠKOLSKA 931326 DARDA0330567845135358340
16.9193OŠ DORE PEJAČEVIĆ, NAŠICEAUGUSTA CESARCA 1831500 NAŠICE0312045718630179468
17.22970OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BELI MANASTIRSV.MARTINA 1631300 BELI MANASTIR0330572499262709388
18.23018OŠ DRAŽIVE LOLE RIBARA 131305 DRAŽ0330573234365247679
19.9185OŠ DRENJELJUDEVITA GAJA 2831418 DRENJE0301117888357338997
20.9097OŠ ĐAKOVAČKI SELCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 931415 SELCI ĐAKOVAČKI0301113535015122830
21.21359OŠ ERNESTINOVOŠKOLSKA 131215 ERNESTINOVO0301370752963245603
22.9101OŠ GORJANIBOLOKAN 2031422 GORJANI0301120838909870307
23.9224OŠ HINKA JUHNA, PODGORAČHINKA JUHNA 831433 PODGORAČ0310393510613555021
24.23501OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKIVLADIMIRA NAZORA 18531552 PODGAJCI PODRAVSKI0150437121384082201
25.9064OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 2531400 ĐAKOVO0301114331582799502
26.9909OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, STRIZIVOJNABRAĆE RADIĆA 16631410 STRIZIVOJNA0305360145628801299
27.9249OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVACIVANA BRNJIKA SLOVAKA 3731225 JELISAVAC0310391994839545339
28.9992OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆEKRALJA TOMISLAVA 19631551 BELIŠĆE0302997222935346080
29.9208OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, KOŠKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 531224 KOŠKA0310392739053661935
30.21326OŠ JAGODNJAKBORISA KIDRIČA 5731324 JAGODNJAK0330570875291303108
31.9089OŠ JOSIPA ANTUNA ČOLNIĆA, ĐAKOVOTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 431400 ĐAKOVO0338618018161215581
32.9216OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVACKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA B.B.31511 ĐURĐENOVAC0310388910402434431
33.9169OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVABRAĆE RADIĆA 131411 TRNAVA0301121613757174616
34.11210OŠ JOSIPA KOZARCA, JOSIPOVAC PUNITOVAČKIBRAĆE BANAS 231424 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI0301118632872583218
35.9144OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCIŠKOLSKA 2131402 SEMELJCI0301125977433474733
36.22996OŠ KNEŽEVI VINOGRADIGLAVNA 4431309 KNEŽEVI VINOGRADI0330568638585506065
37.23761OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICEMATICE HRVATSKE 131500 NAŠICE0167252586358961388
38.16221OŠ LADIMIREVCIĐUKE MARIČIĆA 2131550 VALPOVO0108997835057368189
39.23034OŠ LASLOVOŠKOLSKA 131214 LASLOVO0301381272014518093
40.23000OŠ LUGŠKOLSKA 631328 LUG0138353112846967938
41.9177OŠ LUKE BOTIĆA, VIŠKOVCIOMLADINSKA 431401 VIŠKOVCI0301116039352404477
42.9587OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCIKRALJA TOMISLAVA 7531404 VLADISLAVCI0302153011166315733
43.22988OŠ MATIJA GUBEC, ČEMINACKOLODVORSKA 4831325 ČEMINAC0330563587347858365
44.9030OŠ MATIJA GUBEC, MAGADENOVACŠKOLSKA 331542 MAGADENOVAC0303470428356694292
45.9136OŠ MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCIPREOBRAŽENSKI TRG 1131417 PIŠKOREVCI0301119427562505121
46.10022OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA, VALPOVOIVE LOLE RIBARA 331550 VALPOVO0302999904102082761
47.9595OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKAMILKA CEPELIĆA 131403 VUKA0301374012465487394
48.9600OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 10031431 ČEPIN0301375899061834293
49.10014OŠ PETRIJEVCIREPUBLIKE 110A31208 PETRIJEVCI0303001602643029195
50.8818OŠ POPOVACVLADIMIRA NAZORA 2631303 POPOVAC0330569430383685427
51.48460OŠ SATNICA ĐAKOVAČKABANA JOSIPA JELAČIĆA 631421 SATNICA ĐAKOVAČKA0424723085892714334
52.9128OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LEVANJSKA VAROŠGLAVNA 6231416 LEVANJSKA VAROŠ0301122484240970996
53.21300OŠ ŠEĆERANA, BELI MANASTIRŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 2731300 BELI MANASTIR0335736870655877361
54.9579OŠ VLADIMIRA NAZORA, ČEPINKALNIČKA 1731431 ČEPIN0301372319124230169
55.9072OŠ VLADIMIRA NAZORA, ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 1831400 ĐAKOVO0301115177091772312
56.9232OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCITRG MATIJE GUPCA 931512 FERIČANCI0310389724990581580
57.21334OŠ ZMAJEVACSPORTSKA 2A31307 ZMAJEVAC0080167438824495088
58.43134OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORADORE PEJAČEVIĆ 231500 NAŠICE0230816963790869358
59.9618GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, OSIJEKTRG SV. TROJSTVA 131000 OSIJEK0341563530022528489
60.22672DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137996845569423495
61.17683EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEKTRG SV. TROJSTVA 431000 OSIJEK0337424690357123431
62.17968EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026583721515721357
63.17634ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEKISTARSKA 331000 OSIJEK0033877028015293209
64.17976GIMNAZIJA A. G. MATOŠA, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026582985517973926
65.17579GIMNAZIJA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137993364871322497
66.17667GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEKDRINSKA 16A31000 OSIJEK0302159941034009234
67.17933II. GIMNAZIJA OSIJEKKAMILA FIRINGERA 531000 OSIJEK0024065632298466963
68.17941III. GIMNAZIJA OSIJEKKAMILA FIRINGERA 1431000 OSIJEK0024066468874747390
69.17950MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEKVUKOVARSKA 20931000 OSIJEK0030271656450222821
70.17714OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEKTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2431000 OSIJEK0301412675952201278
71.17659POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEKJADROVSKA 2031000 OSIJEK0338348296404672486
72.17642PRVA GIMNAZIJA OSIJEKŽUPANIJSKA 431000 OSIJEK0024064875221523236
73.22664PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIRŠKOLSKA 331300 BELI MANASTIR0137994104249161856
74.17984SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVOVIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 1131400 ĐAKOVO0026580230462645032
75.22697SREDNJA ŠKOLA DALJBRAĆE RADIĆA 731226 DALJ0137995042749097677
76.17587SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJACVUKOVARSKA 8431540 DONJI MIHOLJAC0303473904017904699
77.17600SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG, NAŠICEAUGUSTA CESARCA 2031500 NAŠICE0310395186631087007
78.17595SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, ĐURĐENOVACTRG DR. FRANJE TUĐMANA 431511 ĐURĐENOVAC0310394303533701885
79.17780SREDNJA ŠKOLA VALPOVODR. FRANJE TUĐMANA 231550 VALPOVO0303002453770467834
80.17925STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEKISTARSKA 331000 OSIJEK0033876134175550062
81.17739ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEKDRINSKA 1231000 OSIJEK0301416909179210440
82.17675TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEKVUKOVARSKA 20931000 OSIJEK0030270843890802516
83.17722TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEKGUNDULIĆEVA 3831000 OSIJEK0301404589468411110
84.17691UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEKMATIJE GUPCA 6131000 OSIJEK0302156467104212471
85.19644SREDNJOŠKOSLI ĐAČKI DOM OSIJEKSTJEPANA RADIĆA 631000 OSIJEK0302162918244023115
86.19636UČENIČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE, OSIJEKZAGREBAČKA 2A31000 OSIJEK0301440173013894513
87.19425CENTAR ZA AUTIZAMVINKOVAČKA 331000 OSIJEK0301443634141287444
88.22306DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIRBANA JELAČIĆA 10831300 BELI MANASTIR0343131234580944535
89.7608DOM ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE ĐAKOVOPETRA PRERADOVIĆA 2A31400 ĐAKOVO0336368628884778522
90.7753DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEKDRINSKA 1031000 OSIJEK0301444424185131317
91.33802DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEPARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 631000 OSIJEK0301878417004513580
92.33722ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEDRINSKA 831000 OSIJEK0301879246854859465
93.33714ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEJOSIPA HUTTLERA 231000 OSIJEK0336179945235833809
94.33739OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICEBANA JOSIPA JELAČIĆA 1031500 NAŠICE0062729193759115921
95.33683POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG OSIJEKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 631000 OSIJEK0336760654533385819
96.35247GRAD BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 5331300 BELI MANASTIR0266315539912056947
97.48744BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BELOG MANASTIRAKRALJA TOMISLAVA 5331300 BELI MANASTIR043428442079034243
98.38735CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTIRAKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0196923430861820867
99.35263GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0158461810422409778
100.35327DJEČJI VRTIĆ CVRČAKVLADIMIRA NAZORA 34A31300 BELI MANASTIR0330636448247794389
101.43837UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIRKRALJA TOMISLAVA 231300 BELI MANASTIR0240303010888657535
102.35302JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRAVLADANA DESNICE 231300 BELI MANASTIR0148948862231201707
103.35378GRAD BELIŠĆEVIJENAC S. H. GUTMANNA 131551 BELIŠĆE0274564070663673307
104.50320MUZEJ BELIŠĆEVIJENAC S. HENRICHA GUTMANNA 2631511 BELIŠĆE0494854826422482001
105.48339CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERGKRALJA TOMISLAVA 19431511 BELIŠĆE0422287345737683727
106.44469GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆEKRALJA TOMISLAVA 20631511 BELIŠĆE0246350419806508838
107.35351DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆERADNIČKA 431551 BELIŠĆE0303047485363070032
108.35677GRAD DONJI MIHOLJACVUKOVARSKA 131540 DONJI MIHOLJAC0258161249744793900
109.43222GRADSKA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCATRG ANTE STARČEVIĆA 2231540 DONJI MIHOLJAC0229994178158720785
110.35685DJEČJI VRTIĆ PINOKIOPRILAZ STADIONU 331540 DONJI MIHOLJAC0374475281136454456
111.35732GRAD ĐAKOVOTRG DR. FRANJE TUĐMANA 431400 ĐAKOVO0272084123632093169
112.35749MUZEJ ĐAKOVŠTINEANTE STARČEVIĆA 3431400 ĐAKOVO0301127538898509968
113.35773CENTAR ZA KULTURUKRALJA TOMISLAVA 1331400 ĐAKOVO0085088899543603636
114.35781GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVOKRALJA TOMISLAVA 1331400 ĐAKOVO0085089629981422793
115.35765DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVOLUKE BOTIĆA 7/A31400 ĐAKOVO0301151857259710858
116.36135GRAD NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 731500 NAŠICE0254857701775928940
117.36178ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 531500 NAŠICE0314089034412806744
118.36151HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAŠICETRG DR. FRANJE TUĐMANA 531500 NAŠICE0161587464227896306
119.36143DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICEDORE PEJAČEVIĆ 431500 NAŠICE0310419203314739851
120.46727JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICEBRAĆE RADIĆA 18831500 NAŠICE0278194849974852103
121.36186GRAD OSIJEKKUHAČEVA 931000 OSIJEK0264065130050049642
122.23840AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐEKUHAČEVA 2931000 OSIJEK0146491468467994606
123.42282GRADSKE GALERIJE OSIJEKFAKULTETSKA 731000 OSIJEK0211750916870613484
124.50776KULTURNI CENTAR OSIJEKULICA KNEZA TRPIMIRA 2/A31000 OSIJEK0505795732129097612
125.23260PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJDRINSKA 12A31000 OSIJEK0146244044552139436
126.36581DJEČJE KAZALIŠTE U OSIJEKUTRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1931000 OSIJEK0302170048579298783
127.36573HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKUŽUPANIJSKA 931000 OSIJEK0301435516275571737
128.36670DJEČJI VRTIĆ OSIJEKVIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 731000 OSIJEK0302179306828481465
129.9415OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEKIVANA GUNDULIĆA 5A31000 OSIJEK0301389847811615655
130.9520OŠ AUGUSTA ŠENOE, OSIJEKDRINSKA 1431000 OSIJEK0301394451819889227
131.51861OŠ CVJETNO, BRIJEŠĆEZELENA ULICA 131000 OSIJEK0535916358293251837
132.9511OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, OSIJEKNERETVANSKA 1031000 OSIJEK0301385534313454879
133.9440OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEKFRANKOPANSKA 6431000 OSIJEK0301386380690300278
134.9407OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEKŠKOLSKA 331000 OSIJEK0301371560583546374
135.9482OŠ GRIGOR VITEZ, OSIJEKKORČULANSKA 131000 OSIJEK0301397932653957029
136.9554OŠ IVANA FILIPOVIĆA, OSIJEKKALNIČKA 4831000 OSIJEK0301393662987558119
137.9474OŠ JAGODE TRUHELKE, OSIJEKCRKVENA 2331000 OSIJEK0301392828935261786
138.9538OŠ JOSIPOVACOSJEČKA 77A31221 JOSIPOVAC0301373153839214038
139.9466OŠ LJUDEVITA GAJA, OSIJEKKRSTOVA 9931000 OSIJEK0301388002588959133
140.9431OŠ MLADOST, OSIJEKSJENJAK 731000 OSIJEK0339229519998137302
141.9562OŠ RETFALAKAPELSKA 51A31000 OSIJEK0301390169433479721
142.9396OŠ SVETE ANE, OSIJEKSVETE ANE 231000 OSIJEK0301387117131919457
143.21318OŠ TENJASVETE ANE 231207 TENJA0301380420627918657
144.9499OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEKOPATIJSKA 4631000 OSIJEK0301395273858344489
145.9458OŠ VIJENACVIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 3631000 OSIJEK0301377443460422989
146.9546OŠ VIŠNJEVACCRNI PUT 4131220 VIŠNJEVAC0301378256882426675
147.9423OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEKVIJENAC AUGUSTA CESARCA 3631000 OSIJEK0301383981418806612
148.9388CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, OSIJEKDRINSKA 12B31000 OSIJEK0301408857781751749
149.36557JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKAIVANA GORANA KOVAČIĆA 231000 OSIJEK0148216504579316822
150.36942GRAD VALPOVOMATIJE GUPCA 3231550 VALPOVO0273628484382730327
151.38591USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB, VALPOVODVORAC NORMAN-PRANDAU 131550 VALPOVO0118816089807635022
152.44436GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VALPOVOJOSIPA JURJA STROSSMYERA 3631550 VALPOVO0246994468614292634
153.36967DJEČJI VRTIĆ MAZAPRILAZ CRVENOM KRIŽU 331550 VALPOVO0138967053312771401
154.35214OPĆINA ANTUNOVACBRAĆE RADIĆA 431216 ANTUNOVAC0256804730812410980
155.35394OPĆINA BILJEKRALJA ZVONIMIRA 1B31327 BILJE0255493323962939458
156.35417DJEČJI VRTIĆ GRLICAKRALJA ZVONIMIRA 1B31327 BILJE0145675033072995139
157.35433OPĆINA BIZOVACKRALJA TOMISLAVA 8931222 BIZOVAC0257684831800017596
158.35450OPĆINA ČEMINACNOVA 531325 ČEMINAC0254139494724152559
159.44313DJEČJI VRTIĆ IVANČICALJUDEVITA GAJA 231325 ČEMINAC0246258368199230486
160.35468OPĆINA ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 10531431 ČEPIN0254770864176613943
161.41101CENTAR ZA KULTURU ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 9631431 ČEPIN0301425821779657170
162.50660JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČEPINKRALJA ZVONIMIRA 10531431 ČEPIN0503726392100870169
163.35505OPĆINA DARDASV. IVANA KRSTITELJA 10131326 DARDA0254617534375615619
164.35530DJEČJI VRTIĆ RADOSTŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 77A31326 DARDA0334198427376719435
165.35548OPĆINA DONJA MOTIČINAMATIJE GUPCA B.B.31513 DONJA MOTIČINA0255238805744763826
166.35708OPĆINA DRAŽBRAĆE RADIĆA 5831305 DRAŽ0259574549476502319
167.35716OPĆINA DRENJEGAJEVA 2531418 DRENJE0254894118619713818
168.35804OPĆINA ĐURĐENOVACTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 631511 ĐURĐENOVAC0261175995424461424
169.35829HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVACTRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 331511 ĐURĐENOVAC0120152270341246679
170.35845DJEČJI VRTIĆ JAGLACKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 331511 ĐURĐENOVAC0124355114628186076
171.35853OPĆINA ERDUTJOSIPA BANA JELAČIĆA 431206 ERDUT0257462432673161142
172.44524KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR MILUTIN MILANKOVIĆZLATKA TAKAČA 1331206 ERDUT0254106895484502690
173.35861NARODNA KNJIŽNICA DALJBANA JOSIPA JELAČIĆA 1231226 DALJ0162504711646771177
174.35888OPĆINA ERNESTINOVOVLADIMIRA NAZORA 6431215 ERNESTINOVO0255496870167232630
175.51476DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE ERNESTINOVOŠKOLSKA 431215 ERNESTINOVO0529968377226032286
176.35896OPĆINA FERIČANCITRG MATIJE GUPCA 331512 FERIČANCI0259576184530440509
177.35907OPĆINA GORJANIKULA 131422 GORJANI0256340105866611479
178.35940OPĆINA JAGODNJAKBORISA KIDRIČA 10031324 JAGODNJAK0263981543219618605
179.35999OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADIHRVATSKE REPUBLIKE 331309 KNEŽEVI VINOGRADI0255190035938293122
180.36014DJEČJI VRTIĆ ZEKOGLAVNA 84A31309 KNEŽEVI VINOGRADI0143620164203734839
181.36039OPĆINA KOŠKANIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 131224 KOŠKA0254322286904341703
182.36063DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆJOSIPA KOZARCA B.B.31224 KOŠKA0132522133685350438
183.36080OPĆINA LEVANJSKA VAROŠGLAVNA 7031416 LEVANJSKA VAROŠ0254002941768774264
184.36098OPĆINA MAGADENOVACŠKOLSKA 131542 MAGADENOVAC0268050547221079851
185.36119OPĆINA MARIJANCIKRALJA ZVONIMIRA 231555 MARIJANCI0272268210282419721
186.36696OPĆINA PETLOVACRADE KONČARA 3131321 PETLOVAC0262021956100739225
187.36715OPĆINA PETRIJEVCIREPUBLIKE 11431208 PETRIJEVCI0256416594156491645
188.36723OPĆINA PODGORAČTRG PAVLA PEJAČEVIĆA 231433 PODGORAČ0252907643160540587
189.36758OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 15031530 PODRAVSKA MOSLAVINA0273069392638049877
190.36774OPĆINA POPOVACVLADIMIRA NAZORA 3231303 POPOVAC0259096467824103582
191.36799OPĆINA PUNITOVCISTJEPANA RADIĆA 5831424 PUNITOVCI0271748475515406575
192.36820OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKAANTE STARČEVIĆA 2831421 SATNICA ĐAKOVAČKA0253941192899641323
193.51118DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN SATNICA ĐAKOVAČKAANTE STARČEVIĆA 2621421 SATNICA ĐAKOVAČKA0519737602620926910
194.36846OPĆINA SEMELJCIKOLODVORSKA 231402 SEMELJCI0254607841900631748
195.36887OPĆINA STRIZIVOJNABRAĆE RADIĆA 17231410 STRIZIVOJNA0259562171870382821
196.51652DJEČJI VRTIĆ BAJKA STRIZIVOJNABRAĆE RADIĆA 17031410 STRIZIVOJNA0531307493729383677
197.36900OPĆINA ŠODOLOVCIIVE ANDRIĆA 331214 ŠODOLOVCI0255263962765405304
198.36926OPĆINA TRNAVAIVANA MEŠTROVIĆA 231411 TRNAVA0255264787769903388
199.36975OPĆINA VILJEVOBRAĆE RADIĆA 8731531 VILJEVO0272539895325327573
200.37009OPĆINA VIŠKOVCIOMLADINSKA 2331401 VIŠKOVCI0278385170382818640
201.37033OPĆINA VLADISLAVCIKRALJA TOMISLAVA 14131404 VALDISLAVCI0254859317797796502
202.37041OPĆINA VUKAOSJEČKA 8331403 VUKA0278419070217703378
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234568
1.34065ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJATRG PAVLA ŠUBIĆA I. 222000 ŠIBENIK0276441599395814920
2.44127JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVLADIMIRA NAZORA 1/IV22000 ŠIBENIK0244756823817005681
3.46698JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEVELIMIRA ŠKORPIKA 622000 ŠIBENIK0279505121715496907
4.43441JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – PRIRODAPRILAZ TVORNICI 3922000 ŠIBENIK0231096195903273622
5.49745CENTAR KOMPETENCIJA ALUTECHVELIMIRA ŠKORPIKA 622000 ŠIBENIK0460551934431614153
6.11871OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG, DRNIŠANTUNA MIHANOVIĆA 422320 DRNIŠ0303186156664900307
7.12663OŠ ČISTA VELIKAČISTA VELIKA22214 VODICE0301955109629670490
8.12229OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTIJOSIPA JOVIĆA 222300 KNIN0308152487693827782
9.23067OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KNINIVANIŠA NELIPIĆA 222300 KNIN0308149427151565686
10.11898OŠ JAKOVA GOTOVCA, UNEŠIĆPUT ŠKOLE 522323 UNEŠIĆ0303185348054861988
11.23075OŠ KISTANJEDR. FRANJE TUĐMANA 8022305 KISTANJE0308239302524221654
12.12698OŠ MURTERSKI ŠKOJI, MURTERPUT ŠKOLE 1022243 MURTER0301949760923577226
13.12702OŠ PIROVACPUT ŠKOLE 1022213 PIROVAC0301952748751778695
14.12719OŠ PRIMOŠTENSPLITSKA 1422202 PRIMOŠTEN0301951920933548577
15.12727OŠ ROGOZNICAANTE STARČEVIĆA 7622203 ROGOZNICA0301954397991579014
16.12735OŠ SKRADINPUT KRIŽA 122222 SKRADIN0301948910685039641
17.12743OŠ VJEKOSLAVA KALEBA, TISNOPUT LUKE B.B.22240 TISNO0301942003878220834
18.12751OŠ VODICEMIĆIN STANKA 1522211 VODICE0301939062087570849
19.11902OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KRSTO ODAK, DRNIŠVLADIMIRA NAZORA 422320 DRNIŠ0303188828637797875
20.12786GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA, ŠIBENIKSPLITSKA 222000 ŠIBENIK0387585786398671550
21.18320EKONOMSKA, UPRAVNO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ŠIBENIKULICA 29. LISTOPADA 1918. 6422000 ŠIBENIK0387584924076715766
22.18434GIMNAZIJA ANTONA VRANČIĆA, ŠIBENIKPUT GIMNAZIJE 6422000 ŠIBENIK0387590326870999432
23.18459INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 3122000 ŠIBENIK0387589097584500496
24.18418MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 2922000 ŠIBENIK0387586542369583179
25.18400PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKPUT GIMNAZIJE 6422000 ŠIBENIK0021216473076089234
26.43095SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRAIKIČINA 3022300 KNIN0230067260727152857
27.18635SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 3122000 ŠIBENIK0037619117279321456
28.18090SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, DRNIŠPOLJANA 122320 DRNIŠ0303189644960848424
29.43038SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJAIKIČINA 3022300 KNIN0228800150180932867
30.18442TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 3122000 ŠIBENIK0387588185156037225
31.18426TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIKANTE ŠUPUKA 2922000 ŠIBENIK0387582216857645288
32.7858CVJETNI DOM ŠIBENIKBRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2F22000 ŠIBENIK0301969136151696245
33.23552DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNINKNEZA DOMAGOJA 522300 KNIN0308551144816399887
34.37783DOM ZDRAVLJA DRNIŠJOSIPA KOSORA 1622320 DRNIŠ0303194257029476787
35.34090DOM ZDRAVLJA KNINULICA KNEZA IVANIŠA NELIPIĆA 122300 KNIN0118374556113033159
36.37791DOM ZDRAVLJA ŠIBENIKSTJEPANA RADIĆA 8322000 ŠIBENIK0075904005973512866
37.37863ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKEMATIJE GUPCA 7422000 ŠIBENIK0118348684082732674
38.47543ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJENARODNOG PREPORODA 122000 ŠIBENIK0279798474580523423
39.37847OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJESTJEPANA RADIĆA 8322000 ŠIBENIK0075903103861060066
40.43804OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNINSVETOSLAVA SURONJE 1222300 KNIN0241073770948165237
41.33941GRAD DRNIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 122320 DRNIŠ0268891338309740312
42.33984GRADSKI MUZEJ DRNIŠDOMOVINSKOG RATA 3822320 DRNIŠ0153500597676976796
43.34016NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠKRALJA ZVONIMIRA 822320 DRNIŠ0156337858783574818
44.34032DJEČJI VRTIĆ DRNIŠFENČEVINA 222320 DRNIŠ0303199337031481821
45.33992PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠKRALJA ZVONIMIRA 822320 DRNIŠ0303193410200829483
46.33968JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DRNIŠAMATE GRUBIŠIĆA22320 DRNIŠ0150507615233622712
47.33798GRAD KNINTUĐMANOVA 222300 KNIN0268530200981494061
48.50643JAVNA USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA MATICADR. FRANJE TUĐMANA 222300 KNIN0503169950767641835
49.33843KNINSKI MUZEJTVRĐAVA 322300 KNIN0308550309706212263
50.33827NARODNA KNJIŽNICA KNINKREŠIMIROVA 20-2422300 KNIN0138178490724874629
51.33835DJEČJI VRTIĆ CVRČAKJELENINA 322300 KNIN0308255584605892507
52.37718PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN4. GARDIJSKE BRIGADE 1122300 KNIN0177675406161043479
53.33851JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINAZVONIMIROVA 6722300 KNIN0150041493433977020
54.33388GRAD SKRADINTRG MALE GOSPE 322222 SKRADIN0255849169995449367
55.43386MUZEJ GRADA SKRADINATRG MALE GOSPE 322222 SKRADIN0222115239158160204
56.43394KNJIŽNICA IVAN PRIDOJEVIĆDR. FRANJE TUĐMANA 3322222 SKRADIN0232826791936633700
57.33659GRAD ŠIBENIKTRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 122000 ŠIBENIK0258042055644094063
58.33771MUZEJ GRADA ŠIBENIKAGRADSKA VRATA 322000 ŠIBENIK0301959435703758632
59.34081GALERIJA SVETOG KRŠEVANAKRSTE STOŠIĆA B.B.22000 ŠIBENIK0119613851803174447
60.49489TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIKVODIČKA 422000 ŠIBENIK0457031609301205081
61.33667HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKUKRALJA ZVONIMIRA 122000 ŠIBENIK0301962458343929119
62.33675GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆPOLJANA 622000 ŠIBENIK0301960892734079541
63.46132JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA-ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIKMIMINAC 1522000 ŠIBENIK0162324945972571622
64.48904DJEČJI VRTIĆ SMILJEŠUBIĆEVAČKO ŠETALIŠTE 222000 ŠIBENIK0442480844754956822
65.33691GRADSKI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINABRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 2G22000 ŠIBENIK0302249812995286728
66.23413OŠ BRODARICAGOMNJANIK B.B.22000 ŠIBENIK0148029457942104056
67.12614OŠ FAUSTA VRANČIĆA, ŠIBENIKTRG IVANA GORANA KOVAČIĆA 222000 ŠIBENIK0301943885159914583
68.12647OŠ JURJA DALMATINCA, ŠIBENIKSTIPE NINIĆA 2722000 ŠIBENIK0301940369604315090
69.12639OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, ŠIBENIKSTJEPANA RADIĆA 44A22000 ŠIBENIK0301945462979635431
70.47828OŠ METERIZEPUT KROZ METERIZE 4822000 ŠIBENIK029587754682379925
71.12622OŠ PETRA KREŠIMIRA IV., ŠIBENIKBANA JOSIPA JELAČIĆA 7422000 ŠIBENIK0301941193504838495
72.12655OŠ TINA UJEVIĆA, ŠIBENIKTRG ANDRIJE HEBRANGA 1122000 ŠIBENIK0301953529703950756
73.12778OŠ VIDICI, ŠIBENIK8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE22000 ŠIBENIK0346197105218835730
74.12760OŠ VRPOLJEVRPOLJE 18022000 ŠIBENIK0301944681801621426
75.49657CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKASTJEPANA RADIĆA 5422000 ŠIBENIK0208209858596854178
76.33706JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKAPUT GROBLJA 222000 ŠIBENIK0149246228392388169
77.33281GRAD VODICEIVE ČAČE 822211 VODICE0272828174633363090
78.47981MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆI. ULICA 1A22233 PRVIĆ LUKA0404504120110229694
79.37523GRADSKA KNJIŽNICA VODICEOBALA VLADIMIRA NAZORA 422211 VODICE0121347445204120866
80.33290DJEČJI VRTIĆ TAMARISFRA PIJA FRŽOPA 222211 VODICE0121406371362046359
81.42580PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICEULICA IVE ČAČE 822211 VODICE0213353914031184811
82.47498JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICAMAGISTRALA 9322211 VODICE0288807629569594157
83.33886OPĆINA BILICELUGOVIĆI-SLAVICE 2122000 BILICE0256960465357320552
84.33894OPĆINA BISKUPIJAORLIĆ B.B.22300 KNIN0254361343969776257
85.33925OPĆINA CIVLJANEKOD DOMA 322310 KIJEVO0254609408624197034
86.33878OPĆINA ERVENIKTUĐMANOVA 222300 KNIN0269035792918905402
87.33860OPĆINA KIJEVOKIJEVO B.B.22310 KIJEVO0263142399793768997
88.33499OPĆINA KISTANJETUĐMANOVA 10122305 KISTANJE0253953541783102203
89.33466OPĆINA MURTER – KORNATIBUTINA 222243 MURTER0266972295623894063
90.33482NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICABUTINA 222243 MURTER0154732192598672774
91.33458OPĆINA PIROVACZAGREBAČKA 3122213 PIROVAC0258040387230563759
92.51433DJEČJI VRTIĆ MENDULAZAGREBAČKA 2322213 PIROVAC0255234560409810193
93.33415OPĆINA PRIMOŠTENTRG DON IVE ŠARIĆA B.B.22202 PRIMOŠTEN0273726416878804200
94.33431NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆTRG RUDINA BISKUPA J. ARNERIĆA B.B.22202 PRIMOŠTEN0178973204581665584
95.33423DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTENTRG DON IVE ŠARIĆA B.B.22202 PRIMOŠTEN0123360215521262178
96.33407OPĆINA PROMINAPUT KROZ OKLAJ 12922303 PROMINA0269038179734182959
97.33361OPĆINA ROGOZNICAOBALA HRVATSKE MORNARICE B.B.22203 ROGOZNICA0266521213134387066
98.33370OPĆINA RUŽIĆPUT KROZ GRADAC 2222322 RUŽIĆ0266727466249930068
99.33345OPĆINA TISNOUSKA ULICA 122240 TISNO0268347400699288369
100.48988MUZEJ BETINSKE DRVNE BRODOGRADNJEVLADIMIRA NAZORA 722244 BETINA0432938418373481225
101.48881NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TISNOUSKA ULICA 122240 TISNO0428831993030410066
102.51870JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA OPĆINE TISNO SPORTSKI OBJEKTI OPĆINE TISNOPUT LUKE 222240 TISNO0530408313592247370
103.33353DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICAPUT LUKE 2B22240 TISNO0114315885182137770
104.48824DOM ZA STARIJE OSOBE TISNOISTOČNA GOMILICA 422240 TISNO0402467212139131128
105.42619OPĆINA TRIBUNJBADNJE B.B.22212 TRIBUNJ0256963949029215165
106.51812DJEČJI VRTIĆ MASLINAVLADIMIRA NAZORA 622212 TRIBUNJ0534904402251957671
107.33329OPĆINA UNEŠIĆDR. FRANJE TUĐMANA 4022323 UNEŠIĆ0268053018998273353
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234568
1.33642VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAŽUPANIJSKA 932000 VUKOVAR0277331774724110709
2.46487ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEGLAGOLJAŠKA 2732100 VINKOVCI0271161369596467516
3.50024RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEANTUNA AKŠAMOVIĆA 3132100 VINKOVCI0479054550082546289
4.44364JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJETRG VINKOVAČKIH JESENI 132100 VINKOVCI0233003290275944906
5.10160OŠ ANE KATARINE ZRINSKI, RETKOVCIMATIJE GUPCA 2232282 RETKOVCI0336376744641643295
6.21383OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIKVUKOVARSKA 132249 TOVARNIK0300787146531402053
7.10284OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆ, GUNJAMIROSLAVA KRLEŽE 5532260 GUNJA0330787537046080177
8.10098OŠ AUGUSTA CESARCA, IVANKOVOTRG BANA JELAČIĆA 1532281 IVANKOVO0330124980549623805
9.23163OŠ BOBOTAMITROVIĆEVA 832225 BOBOTA0300799530582839551
10.23106OŠ BOROVOTRG PALIH BORACA 3032227 BOROVO0300798762606844559
11.47463OŠ BRŠADINDUJE ZAHARIĆA B.B.32222 BRŠADIN0268074238898545934
12.23147OŠ ČAKOVCIŠANDORA PETEFIJA 8, ČAKOVCI32242 SLAKOVCI0300797948107004999
13.10330OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, POSAVSKI PODGAJCIMATIJE GUPCA 16032258 POSAVSKI PODGAJCI0367369303880605145
14.10127OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, ŠARENGRADZAGREBAČKA B.B.32234 ŠARENGRAD0300790148702965827
15.10276OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACIBRAĆE RADIĆA 38A32275 BOŠNJACI0330776019696147706
16.10292OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCIISTREV 232257 DRENOVCI0330788397644096978
17.10268OŠ GRADIŠTEKOLODVORSKA B.B.32273 GRADIŠTE0330780881359231010
18.12671OŠ ILAČA-BANOVCIVLADIMIRA NAZORA 2432248 ILAČA0330114148481519373
19.10321OŠ IVANA FILIPOVIĆA, RAČINOVCIANTE STARČEVIĆA 132262 RAČINOVCI0367368552184813721
20.23139OŠ IVANA KOZARCA, NIJEMCIZRINSKA 832245 NIJEMCI0330116832839063963
21.10217OŠ IVANA KOZARCA, ŽUPANJADR. FRANJE RAČKOG 3032270 ŽUPANJA0330783286057237693
22.10233OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITARŠKOLSKA 2332274 ŠTITAR0330786782065356399
23.10080OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCIŠKOLSKA 132271 ANDRIJAŠEVCI0330522850473224183
24.10313OŠ JOSIPA KOZARCA, SOLJANITOMISLAVOVA 5A32255 SOLJANI0330782465379606552
25.10143OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOKJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 14232252 OTOK0330104476603034249
26.23114OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOKTRG SV. IVANA KAPISTRANA 132236 ILOK0300785594751573218
27.23341OŠ KOROGIVE LOLE RIBARA 2231214 KOROG0330125796763554121
28.21391OŠ LIPOVACCVJETNO NASELJE B.B.32246 LIPOVAC0330113374144075875
29.23122OŠ LOVASMATIJE GUPCA 432237 LOVAS0300794465358699321
30.10305OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK, VRBANJAMATIJE GUPCA 2332254 VRBANJA0330785931899443033
31.23155OŠ MARKUŠICASAVE POPOVIĆA 1532213 MARKUŠICA0330521078007414476
32.10225OŠ MATE LOVRAKA, ŽUPANJAALOJZIJA STEPINCA 1832270 ŽUPANJA0330781628128730338
33.10250OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, CERNAŠETALIŠTE KRALJA TOMISLAVA 332272 CERNA0330779427935656585
34.10102OŠ MATIJE GUBECA, JARMINAJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1B32280 JARMINA0330523611202499456
35.10241OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 132276 BABINA GREDA0330777819416329969
36.23171OŠ NEGOSLAVCIPETROVAČKA 232239 NEGOSLAVCI0300795273158242552
37.12680OŠ SLAKOVCIPETRA PRERADOVIĆA B.B.32242 SLAKOVCI0330122260661942678
38.21406OŠ STARI JANKOVCINASELJE RUĐERA
BOŠKOVIĆA 1
32241 STARI JANKOVCI0330109533141077303
39.10151OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, PRIVLAKAŠKOLSKA 4032251 PRIVLAKA0330118442315473453
40.10178OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, STARI MIKANOVCIVLADIMIRA NAZORA 18A32284 STARI MIKANOVCI0330120621266624936
41.42346OŠ TORDINCIŠKOLSKA B.B.32214 TORDINCI0217104046315545457
42.21096OŠ TRPINJAVELIKA 232224 TRPINJA0300784719729395272
43.10119OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCIBRAĆE RADIĆ 1732253 KOMLETINCI0330107932760023025
44.10186OŠ VOĐINCISLAVONSKA 2132283 VOĐINCI0330520107670165163
45.10135OŠ ZRINSKIH, NUŠTARZRINSKOG 1332221 NUŠTAR0217182119379378995
46.18024DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033473147517908475
47.17827EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCIANTUNA AKŠAMOVIĆA 3132100 VINKOVCI0035584469440564515
48.22710EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVARSTJEPANA FILIPOVIĆA 632000 VUKOVAR0141720794881148856
49.17819GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, VINKOVCITRG JOSIPA BANA ŠOKČEVIĆA 632100 VINKOVCI0035522440947050227
50.22701GIMNAZIJA VUKOVARŠAMAC 232000 VUKOVAR0141717713212958387
51.18008GIMNAZIJA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033601707914183519
52.17992OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033602513353477350
53.18057POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCIHANSA DIETRICHA GENSCHERA 1632100 VINKOVCI0035428765614932110
54.22736SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVARDOMOVINSKOG RATA 5832010 VUKOVAR0141719393128197410
55.18032SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033474096073481644
56.22744SREDNJA ŠKOLA ILOKMATIJE GUPCA 16832236 ILOK0141718595667134486
57.22728TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVARBLAGE ZADRE 432010 VUKOVAR0141783595357518429
58.17802TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCISTANKA VRAZA 1532100 VINKOVCI0033475808785143197
59.18016TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 4232270 ŽUPANJA0033600979739613291
60.18049ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA, VINKOVCIHANSA DIETRICHA GENSCHERA 16A32100 VINKOVCI0035429526309324952
61.23946DOM UČENIKA VUKOVARKRALJA ZVONIMIRA 132000 VUKOVAR0175335524162321200
62.7911DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCINIKOLE TESLE 43B32100 VINKOVCI0351839667051656383
63.22314DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVARPETRA KOČIĆA B.B.32000 VUKOVAR0300848746655494076
64.34977DOM ZDRAVLJA VINKOVCIKRALJA ZVONIMIRA 5332100 VINKOVCI0072494773392165137
65.35020DOM ZDRAVLJA VUKOVARSAJMIŠTE 132000 VUKOVAR0077221697187252071
66.35870DOM ZDRAVLJA ŽUPANJADR.FRANJE RAČKOG 3232270 ŽUPANJA0330793059035887147
67.35087ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEZVONARSKA 5732100 VINKOVCI0121380692026134753
68.46622ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJEKRALJA ZVONIMIRA 5332100 VINKOVCI0270200210043661026
69.34717OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCIZVONARSKA 5732100 VINKOVCI0072495510731502631
70.36452GRAD ILOKTRG NIKOLE ILOČKOG 1332236 ILOK0257689983038408398
71.36485MUZEJ GRADA ILOKAŠETALIŠTE MLADENA BARBARIĆA 532236 ILOK0150574260185053044
72.36469GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOKTRG NIKOLE ILOČKOG 232236 ILOK0150576987636804491
73.36477DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICATRG SV. IVANA KAPISTRANA 232236 ILOK0300847947867887250
74.36493JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOKIVANA GORANA KOVAČIĆA 232236 ILOK0150895433450852078
75.38036GRAD OTOKTRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0266131470233583656
76.48517OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJATRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0427000258318175329
77.51492VIROVITRG KRALJA TOMISLAVA 6/A32252 OTOK0517139350041632287
78.48138GRADSKA KNJIŽNICA OTOKTRG KRALJA TOMISLAVA 6A32252 OTOK0266332585520625901
79.36803PREDŠKOLSKA USTANOVA PUPOLJAKTRG KRALJA TOMISLAVA B.B.32252 OTOK0111269467232380750
80.37210GRAD VINKOVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 132100 VINKOVCI0258820067648791479
81.37357GRADSKI MUZEJ VINKOVCITRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 1632100 VINKOVCI0330133865812849153
82.51790KULTURNI CENTAR VINKOVCIH. D. GENSCHERA 16E32100 VINKOVCI0535981358221312905
83.37390GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆHRVATSKIH ŽRTAVA 232100 VINKOVCI0142588939887534735
84.37365GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCIIVANA GUNDULIĆA 632100 VINKOVCI0336609067043571709
85.37381DJEČJI VRTIĆ VINKOVCIJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 732100 VINKOVCI0336779768478848439
86.10194OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCIOHRIDSKA 2132100 VINKOVCI0330110984615502819
87.10039OŠ BARTOLA KAŠIĆA, VINKOVCIBARTOLA KAŠIĆA B.B.32100 VINKOVCI0330111790532235450
88.10055OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VINKOVCIHRVATSKIH ŽRTAVA 1132100 VINKOVCI0330119212033164180
89.10071OŠ IVANA MAŽURANIĆA, VINKOVCIVATROGASNA 532100 VINKOVCI0330112589754778765
90.10047OŠ JOSIPA KOZARCA, VINKOVCIHRVATSKIH ŽRTAVA 1332100 VINKOVCI0330115053113611942
91.23083OŠ NIKOLE TESLE, MIRKOVCITRG NIKOLE TESLE 132100 VINKOVCI0330105285575996593
92.10063OŠ VLADIMIRA NAZORA, VINKOVCIIVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG 46A32100 VINKOVCI0330117653922436321
93.28217GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA, VINKOVCIH. D. GENSCHERA 16E32100 VINKOVCI0188721168922654649
94.37373JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCITRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 1432100 VINKOVCI0150523813944251197
95.37429GRAD VUKOVARDR. FRANJE TUĐMANA 132000 VUKOVAR0297414250041264710
96.37445GRADSKI MUZEJ VUKOVARŽUPANIJSKA 2 – DVORAC ELTZ32000 VUKOVAR0300810007469790013
97.44321JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVARJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2032000 VUKOVAR0240489304839169507
98.37437GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVARTRG REPUBLIKE HRVATSKE 132000 VUKOVAR0317043842623151665
99.49681SPORTSKI OBJEKTI VUKOVARTRG DRAŽENA PETROVIĆA 232000 VUKOVAR0460506349647392251
100.37453DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IEUGENA KVATERNIKA 2732000 VUKOVAR0300844458518930767
101.37461DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IIKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4632000 VUKOVAR0300845210173264699
102.21560OŠ ANTUNA BAUERA, VUKOVARAUGUSTA ŠENOE 1932000 VUKOVAR0141722310726699143
103.23823OŠ BLAGE ZADRE, VUKOVARMARKA MARULIĆA 232010 VUKOVAR0300793656391798560
104.21422OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, VUKOVAR204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A32000 VUKOVAR0300788035537323890
105.23788OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVARPETRA PRERADOVIĆA 4032000 VUKOVAR0300800276776854248
106.23227OŠ MITNICA, VUKOVARFRUŠKOGORSKA 232000 VUKOVAR0300792815530245008
107.21375OŠ NIKOLE ANDRIĆA, VUKOVARVOĆARSKA 132000 VUKOVAR0141721581664524245
108.23091OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA, VUKOVARDR. ANTE STARČEVIĆA 532010 VUKOVAR0300783913404335819
109.37470JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVARTRG MATIJE GUPCA 232000 VUKOVAR0150183626364514418
110.37488GRAD ŽUPANJASTROSSMAYEROVA 132270 ŽUPANJA0254246360952110793
111.37496ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBERSAVSKA 332270 ŽUPANJA0027700234984002088
112.37507GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 6632270 ŽUPANJA0027698754508123154
113.37515DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKDR. FRANJE RAČKOG 18B32270 ŽUPANJA0330794806923149949
114.51669JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŽUPANJAVELIKI KRAJ 13032270 ŽUPANJA0533388174861433642
115.35923OPĆINA ANDRIJAŠEVCIVINKOVAČKA 632271 ROKOVCI0255223047372067408
116.50969DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCIMATIJE GUPCA 832271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI0515330100842862265
117.35982OPĆINA BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 332276 BABINA GREDA0255836045800936748
118.43126OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDAVLADIMIRA NAZORA 332276 BABINA GREDA0230561511435077259
119.36047OPĆINA BOGDANOVCIBANA JOSIPA JELAČIĆA 132000 BOGDANOVCI0254850003766309328
120.36160OPĆINA BOROVOGLAVNA 332227 BOROVO0255499202417916452
121.36194DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSANIKOLE TESLE B.B.32227 BOROVO0146219925614341923
122.36233OPĆINA BOŠNJACITRG FRA B.T. LEAKOVIĆA 1532275 BOŠNJACI0256603617878278883
123.36276OPĆINA CERNAŠETALIŠTE FRANJE TUĐMANA 232272 CERNA0254885214013350842
124.36313OPĆINA DRENOVCITOLJANI 132257 DRENOVCI0259692097589925435
125.49737MUZEJ CVELFERIJETOLJANI 132257 DRENOVCI0462729652942115623
126.36356OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA DRENOVCIBRAĆE RADIĆA 232257 DRENOVCI0180145757139629803
127.36397OPĆINA GRADIŠTETRG HRVATSKIH VELIKANA 3632273 GRADIŠTE0258073030153586831
128.45951NARODNA KNJIŽNICA GRADIŠTETRG HRVATSKIH VELIKANA 532273 GRADIŠTE0240229745590320434
129.36428OPĆINA GUNJAVLADIMIRA NAZORA 9732260 GUNJA0254780580621259595
130.50784NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJAVLADIMIRA NAZORA 11332260 GUNJA0506367107902344651
131.36508OPĆINA IVANKOVOBOŠNJACI 632281 IVANKOVO0255886620225440050
132.36516DJEČJI VRTIĆ IVANKOVOROJIČANI 85A32281 IVANKOVO0108801798973963947
133.36524OPĆINA JARMINAVLADIMIRA NAZORA 232280 JARMINA0262672114503583078
134.36532OPĆINA LOVASANTE STARČEVIĆA 532237 LOVAS0256601006939947940
135.50635RAZVOJNA AGENCIJA TINTLANTUNA GUSTAVA MATOŠA 232249 TOVARNIK0499300449697721991
136.36549OPĆINA MARKUŠICAVUKA KARADŽIĆA 332213 MARKUŠICA0260260128837274589
137.36604OPĆINA NEGOSLAVCIVUKOVARSKA 732239 NEGOSLAVCI0256597822641575931
138.36612OPĆINA NIJEMCITRG KRALJA TOMISLAVA 632245 NIJEMCI0254912309985036533
139.51804DJEČJI VRTIĆ BAMBI NIJEMCILOVOROVA ULICA 232245 NIJEMCI0536928290928741684
140.36629OPĆINA NUŠTARKRIŽNOG PUTA 3632221 NUŠTAR0278954042177882311
141.36637PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAKULICA BREZA 232221 NUŠTAR0113267929151376648
142.36862OPĆINA PRIVLAKAFALIČEVCI 732251 PRIVLAKA0255501873133958808
143.36991OPĆINA STARI JANKOVCIDR. FRANJE TUĐMANA 132241 STARI JANKOVCI0258988518192238850
144.44284DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI, STARI JANKOVCIDR. FRANJE TUĐMANA 1332241 STARI JANKOVCI0248645881452757491
145.37017OPĆINA STARI MIKANOVCIŠKOLSKA 132284 STARI MIKANOVCI0254432627898322224
146.37025PREDŠKOLSKA USTANOVA VEDRI DANIMATIJE GUPCA 1532284 STARI MIKANOVCI0110468385457959081
147.42539OPĆINA ŠTITARSTROSSMAYEROVA 3632274 ŠTITAR0258813744799177734
148.37050OPĆINA TOMPOJEVCIANTUNA GUSTAVA MATOŠA 932238 TOMPOJEVCI0255462387600034572
149.37105OPĆINA TORDINCITRG HRVATSKIH ŽRTAVA 932214 TORDINCI0253961654944238149
150.37121OPĆINA TOVARNIKANTUNA GUSTAVA MATOŠA 232249 TOVARNIK0256892638906942564
151.51601DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIKHRVATSKIH DRAGOVOLJACA 532249 TOVARNIK0527541511610743695
152.37156OPĆINA TRPINJAGAJČANSKA 132224 TRPINJA0254861515398815159
153.37189DJEČJI VRTIĆ LILIPUTMITROVIĆEVA B.B.32225 BOBOTA0144132933328230215
154.37404OPĆINA VOĐINCIJOSIPA JURJA STROSSMAYERA 19832283 VOĐINCI0265988348324542898
155.46190DJEČJI VRTIĆ MLADOST VOĐINCIBRAĆE RADIĆA 6332283 VOĐINCI0257901420024979829
156.37412OPĆINA VRBANJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 132254 VRBANJA0254252810427349735
157.49987RAZVOJNA AGENCIJA VRBANJATRG DR. FRANJE TUĐMANA 132254 VRBANJA0480297765871942645
R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.30873SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJADOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0254400840781519492
2.44233JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0243134343969283339
3.46639JAVNA USTANOVA RERA S.D.DOMOVINSKOG RATA 221000 SPLIT0277611140887282015
4.41152JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE MORE I KRŠPRILAZ BRAĆE KALITERNA 1021000 SPLIT0133339943599729956
5.31235MUZEJ CENTINSKE KRAJINEANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 521230 SINJ0306772674609858262
6.37558MUZEJ HVARSKE BAŠTINEHANIBALA LUCIĆA 821450 HVAR0302751177862822040
7.37540CENTAR ZA KULTURU BRAČTRG SV. PETRA 121400 SUPETAR0378166637605651914
8.12462OŠ 1. LISTOPADA 1942., ČISLASTOŽERNOG BRIGADIRA ANTE ŠAŠKORA 5421253 GATA0311427965278281253
9.12108OŠ ANTE ANĐELINOVIĆTRG PARK 521469 SUĆURAJ0302434281578529569
10.12500OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMOKRAJ 4221232 DICMO0306760251242050277
11.12340OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODAPODSPILINE 221320 BAŠKA VODA0370369058427483649
12.13174OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVIVODOVODNA ULICA 221217 KAŠTEL NOVI0311812687497945083
13.11855OŠ BOLRUDINA 121420 BOL0302430007098088078
14.13262OŠ BRAĆE RADIĆ, BRAČEVIĆVRBA I. 11, BRAČEVIĆ21203 MUĆ0311816918033142864
15.12559OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACEHRVACE 22521233 HRVACE0306763720686651535
16.13203OŠ DON LOVRE KATIĆA, SOLINPUT MAJDANA 321210 SOLIN0311810016755156769
17.12323OŠ DON MIHIOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORAPRILAZ VIDA MIHOTIĆA 121327 PODGORA0330913491166848031
18.12479OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVACDR. FRANJE TUĐMANA 4021250 ŠESTANOVAC0312985319270215513
19.12315OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BRELASV. JURJA 121322 BRELA0330912656851068711
20.13238OŠ DUGOPOLJESTEPINČEVA 421204 DUGOPOLJE0311799554835656496
21.12534OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJALKARSKO TRKALIŠTE 1121230 SINJ0306764526993140667
22.12487OŠ GORNJA POLJICASRIJANE 12021204 DUGOPOLJE0314305871481407524
23.13107OŠ GRADACKRALJA TOMISLAVA 221330 GRADAC0302409190628669006
24.13535OŠ GROHOTEPODKUĆA 2821430 ŠOLTA0311821587159287163
25.12077OŠ HVARKROZ BURAK 8121450 HVAR0302750314921955279
26.12817OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINADON FRANE MACANOVIĆA 121222 MARINA0305272978856986826
27.12124OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA VELIKACESTA DR. FRANJE TUĐMANA 6021244 CISTA VELIKA0302053309596730851
28.12165OŠ IVANA LEKE, PROLOŽACTRG FRANJE TUĐMANA 621264 DONJI PROLOŽAC0302056877953333622
29.12518OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJPUT FERATE 221230 SINJ0306757232628031087
30.12575OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HANOBROVAC SINJSKI 242/C21241 OBROVAC SINJSKI0306768867272246049
31.12093OŠ JELSAJELSA 16121465 JELSA0302437742714439711
32.12454OŠ JESENICEĐAČKI PUT 1021315 DUGI RAT0311425297252661799
33.49954OŠ JOSIP VERGILIJ PERIĆ, IMOTSKIFRA STJEPANA VRLJIĆA 1721260 IMOTSKI0480080052261064082
34.12116OŠ JOSIPA JOVIĆA, ARŽANOULICA PETRA ŽAJE 221246 CISTA PROVO0302808969649940088
35.12446OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 121310 OMIŠ0311424434587778910
36.12567OŠ KAMEŠNICAHRVATSKIH BRANITELJA 2621238 OTOK0306759942095587809
37.13246OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆDONJI MUĆ 21821203 MUĆ0311802905900773737
38.13140OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURACBRAĆE RADIĆ 621212 KAŠTEL SUĆURAC0315002036775952622
39.13158OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICAEUGENA KUMIČIĆA 221213 KAŠTEL GOMILICA0311804554313432160
40.12833OŠ KOMIŽAŠKOLSKA 1121485 KOMIŽA0302446664984439557
41.50475OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SOLINBRAĆE RADIĆA 6721210 SOLIN0502436623208723123
42.16297OŠ KRALJA ZVONIMIRA. SEGET DONJIHRVATSKIH ŽRTAVA 9221218 SEGET DONJI0110795056760116060
43.40859OŠ KRALJICE JELENE, SOLINPUT MIRA 321210 SOLIN0207732928599641021
44.12794OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIRULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1221220 TROGIR0302439379746324379
45.12526OŠ MARKA MARULIĆA, SINJVLADIMIRA NAZORA 421230 SINJ0317112475644060830
46.12583OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKATRG DR. FRANJE TUĐMANA 621236 VRLIKA0306767064625658569
47.11863OŠ MILNAMILNA B.B.21405 MILNA0306375554207333902
48.13254OŠ NEORIĆNEORIĆ 4321247 NEORIĆ0312928464160336277
49.51020OŠ OKRUK U OKRUGU GORNJEMPUT MAVARČICE 24B21223 OKRUG GORNJI0520559062895167362
50.13166OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆPUT SV. LOVRE 221215 KAŠTELA0311811890896497176
51.12085OŠ PETAR HEKTOROVIĆOBALA DR. FRANJE TUĐMANA 121460 STARI GRAD0302436976595188937
52.12809OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIROBALA BANA BERISLAVIĆA 1621220 TROGIR0302442351024038006
53.13220OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLISPUT SV. ANTE 3021231 KLIS0311806162792690295
54.13199OŠ PRIMORSKI DOLACVRŽINE 18521227 PRIMORSKI DOLAC0311818508246890048
55.13182OŠ PROF.FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARISLAVONSKA 521216 KAŠTEL STARI0341099430185494664
56.11822OŠ PUČIŠĆATRG HRVATSKOG SKUPA 1121412 PUČIŠĆA0302714724256103921
57.12173OŠ RUNOVIĆRUNOVIĆ 21121261 RUNOVIĆ0302055033906560969
58.11847OŠ SELCAŠETALIŠTE RAJKA
ŠTAMBUKA 2
21425 SELCA0303525574956134053
59.12157OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆDR.MATE ŠIMUNDIĆA 1021257 LOVREĆ0306315105749594766
60.12132OŠ STJEPAN RADIĆFRA STJEPAN VRLJIĆA 1321260 IMOTSKI0302050938240201838
61.12542OŠ STJEPANA RADIĆA, TIJARICATIJARICA 14221240 TRILJ0306765326921588525
62.13480OŠ STROŽANACBLATO 121312 PODSTRANA0314611107911445229
63.12181OŠ STUDENCI, LOVREĆPUT ŠKOLE 1521265 STUDENCI0302054151194986184
64.11814OŠ SUPETARPORAT 2521400 SUPETAR0303872604434620094
65.12149OŠ TIN UJEVIĆ, KRIVODOLIVANA PAVLA II. 1621263 KRIVODOL0302051785097065793
66.12591OŠ TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE 1821240 TRILJ0306766190202453567
67.12366OŠ TUČEPIKRAJ 1721325 TUČEPI0387354473463672485
68.12825OŠ VISVIŠKOG BOJA 1021480 VIS0302447481715481824
69.13211OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLINDUDINI 1721210 SOLIN0311820770459862544
70.11839OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRAPOLJEŽICE 1221410 POSTIRA0302429655058540897
71.12841OŠ VRGORACMATICE HRVATSKE 921276 VRGORAC0332366802098745201
72.12190OŠ ZAGVOZDTRG ZAB.JUNAKA 421270 ZAGVOZD0302049508904126856
73.12204OŠ ZMIJAVCIDR. FRANJE TUĐMANA 18921266 ZMIJAVCI0302052520595920000
74.48937OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRO PL. MATAČIĆ OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0442993161560026399
75.12212GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA 121260 IMOTSKI0167723361693286883
76.12606GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, SINJALKARSKO TRKALIŠTE 11/A21230 SINJ0306770075731071140
77.22752GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLITTRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 321000 SPLIT0342643289701365702
78.18274EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA SPLITVUKOVARSKA 3721000 SPLIT0316730565481283003
79.18813EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054632143013763489
80.18215ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLITTESLINA 221000 SPLIT0017354186181644759
81.18467GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1021230 SINJ0019152341486114231
82.18830GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKIBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054633045324639518
83.18223GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0380507719665709849
84.18387I. GIMNAZIJA SPLITNIKOLE TESLE 1021000 SPLIT0018465956998988252
85.18627II. GIMNAZIJA SPLITTESLINA 1021000 SPLIT0018466772178002056
86.18258III. GIMNAZIJA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0342156278950283030
87.18619INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLITZRINSKO-FRANKOPANSKA 4021000 SPLIT0017353327561786395
88.18571IV.GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLITZAGREBAČKA 221000 SPLIT0015102579378469023
89.18196KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆANOVO RIVA 421412 PUČIŠĆA0302431819741597798
90.18282KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLITANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6021000 SPLIT0023574171781493985
91.18602OBRTNA-TEHNIČKA ŠKOLA SPLITPLANČIĆEVA 121000 SPLIT0017352543651407703
92.18240OBRTNIČKA ŠKOLA SPLITNODILOVA 321000 SPLIT0015099182949888965
93.18805OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOMBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054630510013928386
94.18303POMORSKA ŠKOLA SPLITZRINSKO-FRANKOPANSKA 3621000 SPLIT0311982337666400578
95.18580PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0015100956643835093
96.18207SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1421230 SINJ0019151526690222314
97.18522SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIRULICA DR.FRANJE TUĐMANA 121220 TROGIR0016747911587718415
98.18483SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKABRELJANSKA 321300 MAKARSKA0380569736300825160
99.18338SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VISVIŠKOG BOJA 921480 VIS0303556557436529895
100.18073SREDNJA ŠKOLA BOLBRAČKA CESTA 321420 BOL0304374614693829962
101.18081SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETARKRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 221400 SUPETAR0302432659247379571
102.18231SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆPUT POLJOPRIVREDNIKA 521217 KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ0343009021849020416
103.18153SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKABRELJANSKA 321300 MAKARSKA0380568902192576956
104.18104SREDNJA ŠKOLA HVARKROZ BURAK 8121450 HVAR0304215492464275654
105.18346SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA, TROGIRPUT MULINE 2821220 TROGIR0016745226186444070
106.18188SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 221310 OMIŠ0316144740482871847
107.18354SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, VRGORACMATICE HRVATSKE 821276 VRGORAC0140405974767303756
108.18266SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLITTESLINA 421000 SPLIT0385098690359909941
109.18299ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLITFAUSTA VRANČIĆA 1721000 SPLIT0317239242749871786
110.18709ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLITMATICE HRVATSKE 1121000 SPLIT0033865644867213226
111.18475TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJDINKA ŠIMUNOVIĆA 1221230 SINJ0020704702984292944
112.18821TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOMBRUNA BUŠIĆA 5921260 IMOTSKI0054631353883553543
113.18598TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKUZRINSKO-FRANKOPANSKA 2321000 SPLIT0017351793928731506
114.18555TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLITANTUNA GUSTAVA MATOŠA 6021000 SPLIT0023573328557793778
115.18563V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLITZAGREBAČKA 221000 SPLIT0015101773243108796
116.18311ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLITŠOLTANSKA 1521000 SPLIT0311825886444573265
117.50741UČILIŠTE CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-
-DALMATINSKE ŽUPANIJE
RUĐERA BOŠKOVIĆA 2521000 SPLIT0509440223732244599
118.19677UČENIČKI DOM SPLITMATICE HRVATSKE 1321000 SPLIT0313357572476891879
119.19669ŽENSKI ĐAČKI DOMĆIRIL METODOVA 2621000 SPLIT0342916405548954773
120.8086DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRETSTARČEVIĆEVA 1921000 SPLIT0072759868089998008
121.7681DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKAKALALARGA 3121300 MAKARSKA0330939878056825735
122.7831DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLITIVANA PLEMENITOG ZAJCA 221000 SPLIT0072760169403366669
123.7920DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VISSILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1221480 VIS0302448298150865880
124.31251DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEKAVANJINOVA 221000 SPLIT0176256704847852112
125.31243NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEVUKOVARSKA 4621000 SPLIT0311919054948902275
126.37531ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-
-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SPINČIĆEVA 121000 SPLIT0313179370044517580
127.42153BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUPUT CVITAČKE 921300 MAKARSKA0339772622775078552
128.31260POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJUPUT MEJA 521000 SPLIT0126780938332162201
129.37599STOMATOLOŠKA POLIKLINIKAANTUNA GUSTAVA MATOŠA 221000 SPLIT0111254613897034615
130.30509GRAD HVARULICA MILANA KUKURINA 221450 HVAR0254112201250166084
131.30533GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVARPALAČA VUKAŠINOVIĆ21450 HVAR0135240726528278492
132.30517DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆHANIBALA LUCIĆA B.B.21450 HVAR0127713801674358128
133.30443GRAD IMOTSKIANTE STARČEVIĆA 2321260 IMOTSKI0258157418919978758
134.40939GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆKRALJA ZVONIMIRA 121260 IMOTSKI0205015313056813552
135.30460DJEČJI VRTIĆ IMOTSKIFRA STJEPANA VRLJIĆA 1521260 IMOTSKI0328550246142243642
136.30478PUČKO OTVORENO UČILIŠTEANTE STARČEVIĆA 721260 IMOTSKI0302809714817470559
137.30486JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA IMOTSKOGNIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1621260 IMOTSKI0148757487603109074
138.30363GRAD KAŠTELABRAĆE RADIĆ 121212 KAŠTEL SUĆURAC0258099308727843572
139.30398MUZEJ GRADA KAŠTELABRCE 121215 KAŠTEL LUKŠIĆ0145081660760457155
140.30380GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELATRG PALIH ZA DOMOVINU 121212 KAŠTEL SUĆURAC0138379552093944073
141.48040JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELABRAĆE RADIĆ 1B21212 KAŠTEL SUĆURAC0127710370561444645
142.38052DJEČJI VRTIĆ KAŠTELAULICA BIRNJA 1321216 KAŠTEL STARI0375798695779206788
143.37574GRAD KOMIŽAHRVATSKIH MUČENIKA 921485 KOMIŽA0276996452006191628
144.30744GRADSKA KNJIŽNICA RANKO MARINKOVIĆHRVATSKIH MUČENIKA 921485 KOMIŽA0155941928370238405
145.30769DJEČJI VRTIĆ KOMIŽAGURNJI PUT 14 A21485 KOMIŽA0124429991437001004
146.44151CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI KOMIŽAEUGENA BARUNA RANSONNETA 421485 KOMIŽA0174197780701296855
147.30234GRAD MAKARSKAOBALA KRALJA TOMISLAVA 121300 MAKARSKA0259557553515145212
148.49569JAVNA USTANOVA MAKARSKA RAZVOJNA AGENCIJA – MARAFRANJEVAČKI PUT 221300 MAKARSKA0458342679935418722
149.30283GRADSKI MUZEJOBALA KRALJA TOMISLAVA 17/121300 MAKARSKA0118151317911171377
150.30314GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0116436809797820257
151.30306GRADSKA KNJIŽNICADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0118573073176854752
152.49163GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKAFRANJEVAČKI PUT 221300 MAKARSKA0151864026285167092
153.30267DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCEMOLIZANSKIH HRVATA 221300 MAKARSKA0126103788941194590
154.12307OŠ O. PETRA PERICE, MAKARSKAZELENKA B.B.21300 MAKARSKA0330911844205741227
155.12358OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKAANTE STARČEVIĆA 1421300 MAKARSKA0392495535431815083
156.12331GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKADON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 121300 MAKARSKA0121695345540489568
157.50901JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MAKARSKEPOTOK 221300 MAKARSKA0517285309254148070
158.30031GRAD OMIŠTRG KRALJA TOMISLAVA 521310 OMIŠ0259580049299622160
159.30066GRADSKI MUZEJ OMIŠANTE STARČEVIĆA 521310 OMIŠ0150811343503370601
160.15569CENTAR ZA KULTURU OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0368521709551384979
161.30058NARODNA KNJIŽNICA OMIŠPUNTA 121310 OMIŠ0151326537084614334
162.30040DJEČJI VRTIĆ OMIŠOBALA GUSARA B.B.21310 OMIŠ0314667713066357076
163.29822GRAD SINJDRAGAŠEV PROLAZ 1021230 SINJ0258225203210055420
164.29847GRADSKA KNJIŽNICA SINJGLAVIČKA B.B.21230 SINJ0140492025668354659
165.29839DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAKANTUNA KONSTATINA MATASA 821230 SINJ0306801327203686262
166.49962JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJAPUT FERATE 621230 SINJ0479696961439881424
167.29783GRAD SOLINSTJEPANA RADIĆA 4221210 SOLIN0254879840642464411
168.49325JAVNA USTANOVA U KULTURI ZVONIMIR SOLINKRALJA ZVONIMIRA 5021210 SOLIN0450879363157631218
169.29814GRADSKA KNJIŽNICA SOLINKRALJA ZVONIMIRA 117D21210 SOLIN0126061845530353856
170.29806DJEČJI VRTIĆ CVRČAKZVONIMIROVA 7121210 SOLIN0375774996340711235
171.29611GRAD SPLITOBALA KNEZA BRANIMIRA 1721000 SPLIT0260590278755598868
172.47445JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA SPLITAOBALA KNEZA BRANIMIRA 1721000 SPLIT0283341799010623662
173.41193JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJANCATTANJIN PUT 221000 SPLIT0191626228929244223
174.29646ETNOGRAFSKI MUZEJIZA LOŽE 121000 SPLIT0311841087291243639
175.37566HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLITGLAGOLJAŠA 1821000 SPLIT0136326391912897567
176.50153MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITUPOLJIČKA CESTA 3921000 SPLIT0480316766102312283
177.29687MUZEJ GRADA SPLITAPAPALIĆEVA 121000 SPLIT0311842835217491823
178.29700PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRTPOLJANA KNEZA TRPIMIRA 321000 SPLIT0311837194803164108
179.29654GALERIJA UMJETNINALOVRETSKA 1121000 SPLIT0311840173046143569
180.51644JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM SPLITTONČIĆEVA 121000 SPLIT0533620174476770642
181.29695MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTARSAVSKA B.B.21000 SPLIT0136557624112092036
182.29662GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKAKAMILA TONČIĆA 121000 SPLIT0311910697620298968
183.29679GRADSKO KAZALIŠTE MLADIHTRG REPUBLIKE 1/I21000 SPLIT0311848715177482366
184.29620HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITUTRG GAJE BULATA 121000 SPLIT0315664869204356406
185.29638GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA SPLITSLOBODE 221000 SPLIT0311844431775955033
186.47375JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI SPLITOSJEČKA 1121000 SPLIT0132371712492147815
187.29742DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANANODILOVA 121000 SPLIT0375771413766250458
188.29734DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZKLIŠKA B.B.21000 SPLIT0375772299090311925
189.29718DJEČJI VRTIĆ MARJANPUT SV. MANDE 1121000 SPLIT0375776586339280930
190.29726DJEČJI VRTIĆ RADOSTHERCEGOVAČKA 2221000 SPLIT0375775704536412583
191.13383OŠ BLATINE, ŠKRAPENA KRIŽICE 221000 SPLIT0311813480111237558
192.13295OŠ BOLHRVATSKIH ISELJENIKA 1021000 SPLIT0311819387834332400
193.13359OŠ BRDAPUT BRDA 221000 SPLIT0311805317896602830
194.13287OŠ DOBRIKLIŠKA 2521000 SPLIT0311817713445728938
195.13543OŠ KAMEN-ŠINEGOSPE OD KARMELA 121000 SPLIT0137479618770285511
196.13406OŠ KMAN KOCUNARBENKOVAČKA 1021000 SPLIT0315114071870079580
197.13455OŠ LOKVE – GRIPESTEPINČEVA 1221000 SPLIT0340039500791260897
198.13342OŠ LUČACOMIŠKA 2721000 SPLIT0311800218255888744
199.13318OŠ MANUŠVUKOVARSKA 1121000 SPLIT0313350883648856443
200.13279OŠ MARJANGAJEVA 121000 SPLIT0146681043328198061
201.13463OŠ MEJAŠIMEJAŠI B.B.21000 SPLIT0341069216636040183
202.13367OŠ MEJEGUNJAČINA 121000 SPLIT0312927663904969870
203.13447OŠ MERTOJAKDOVERSKA 4421000 SPLIT0340226648863003021
204.13391OŠ PLOKITESLAVONSKA 1321000 SPLIT0311807089133018342
205.13334OŠ POJIŠANVIŠKA 1221000 SPLIT0311803736621011096
206.13471OŠ PUJANKETIJARDOVIĆEVA 3021000 SPLIT0344375273683394479
207.13422OŠ RAVNE NJIVE – NESLANOVACSARAJEVSKA 3021000 SPLIT0317857932187511702
208.13300OŠ SKALICEPUT SKALICA 1821000 SPLIT0311814262257752038
209.13498OŠ SLATINEPUT LOVRETA 121000 SPLIT – SLATINE0138798714492243279
210.13326OŠ SPINUTTESLINA 1221000 SPLIT0313950636353355850
211.13414OŠ SPLIT 3BRUNA BUŠIĆA 621000 SPLIT0315762821967469683
212.13519OŠ SRINJINEPUT BILAJA B.B.21292 SPLIT – SRINJINE0312925040792454328
213.16213OŠ STOBREČIVANKOVA 1321311 SPLIT – STOBREČ0137480087172411947
214.13439OŠ SUĆIDARPERIVOJ ANE ROJE 121000 SPLIT0319678067671410088
215.13375OŠ TRSTENIKDINKA ŠIMUNOVIĆA 2221000 SPLIT0311797966197290696
216.13527OŠ VISOKAVRH VISOKE 3221000 SPLIT0341666617637939161
217.49823OŠ ŽNJAN – PAZDIGRADPAZDIGRADSKA 121000 SPLIT0475770008752052179
218.13502OŠ ŽRNOVNICAHRVATSKIH VELIKANA 2121251 SPLIT – ŽRNOVNICA0312926872625014173
219.49807CENTAR ZA AUTIZAM SPLITRENDIĆEVA 621000 SPLIT0471439391941725029
220.29759JAVNA VATROGASNA POSTOJBA GRADA SPLITAHERCEGOVAČKA 1821000 SPLIT0148532644537034108
221.29582GRAD STARI GRADNOVA RIVA 321460 STARI GRAD0257290795584171878
222.46085JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEMVUKOVARSKA CESTA 221460 STARI GRAD0258831548858824123
223.29603MUZEJ STAROGA GRADAULICA BRAĆE BIANKINI 221460 STARI GRAD0121146380095895546
224.42547GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICANOVA RIVA 221460 STARI GRAD0216782449852691090
225.29599DJEČJI VRTIĆ SARDELICEULICA PAPE IVANA PAVLA II. 321460 STARI GRAD0127711183474426992
226.29540GRAD SUPETARVLAČICA 521400 SUPETAR0259569916857373591
227.43351NARODNA KNIŽNICA SUPETARJOBOVA B.B.21400 SUPETAR0219610758165875214
228.29558DJEČJI VRTIĆ MRVICAPETRA JAKŠIĆA 321400 SUPETAR0137426530026358790
229.29507GRAD TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE 1521240 TRILJ0274130091648398574
230.49815USTANOVA ZA ISTRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA CEKOM 3LJPOLJIČKE REPUBLIKE 1521240 TRILJ0454299135341410291
231.41304MUZEJ TRILJSKOG KRAJADON ANTE BUČANA 321240 TRILJ0192256425021713027
232.43239GRADSKA KNJIŽNICA TRILJPOLJIČKE REPUBLIKE 17A21240 TRILJ0223891864062987764
233.29515DJEČJI VRTIĆ TRILJANTE STARČEVIĆA 1521240 TRILJ0147751072048408451
234.37603GRAD TROGIRTRG PAPE IVANA PAVLA II. 121220 TROGIR0254500484400309496
235.29488MUZEJ GRADA TROGIRAGRADSKA VRATA 421220 TROGIR0302834856448964534
236.29470GRADSKA KNJIŽNICA TROGIROBALA BANA BERISLAVIĆA 1521220 TROGIR0149495353814857713
237.50602JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA SPORTSKI
OBJEKTI TROGIR
ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 1421220 TROGIR0147493695013307422
238.29496DJEČJI VRTIĆ TROGIRSVETOG PETRA 821220 TROGIR0307740320023435931
239.50733JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRAKARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 10821220 TROGIR0508442393395267756
240.29390GRAD VISVIS21480 VIS0407680076486299480
241.29404GRASKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VISVIŠKI BOJ 1321480 VIS0148839244794961644
242.29412DJEČJI VRTIĆ VISVIŠKI BOJ 1121480 VIS0135044732975016254
243.29357GRAD VRGORACTINA UJEVIĆA 821276 VRGORAC0258019581573770233
244.50362CENTAR ZA KULTURU I BAŠTINU GRADA VRGORCAA. G. MATOŠA 121276 VRGORAC0494418618215995000
245.29373GRADSKA GLAZBA LJUDEVIT BAČIĆ 1937.HRVATSKIH VELIKANA 1321276 VRGORAC0336507748153062623
246.29365GRADSKA KNJIŽNICAMATICE HRVATSKE 1121276 VRGORAC0173779147746542392
247.29381DJEČJI VRTIĆ PČELICA VRGORACMATICE HRVATSKE 1321276 VRGORAC0362594043731615840
248.29324GRAD VRLIKAFRA FILIPA GRABOVCA 521236 VRLIKA0272717064758262921
249.29332GRADSKA KNJIŽNICATRG DR. FRANJE TUĐMANA B.B.21236 VRLIKA0153498080225189791
250.29349DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆTRG DR. FRANJE TUĐMANA B.B.21236 VRLIKA0157580595863304627
251.30710OPĆINA BAŠKA VODAOBALA SV. NIKOLE 6521320 BAŠKA VODA0289981723958451309
252.30728DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆOBALA SV. NIKOLE 6521320 BAŠKA VODA0125396455626933145
253.30672OPĆINA BOLPJACA 221420 BOL0260479588849172829
254.43484CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOLFRANE RADIĆA 1821420 BOL0215906644118747392
255.30701OPĆINSKA KNJIŽNICA BOLPORAT BOLSKIH POMORACA21420 BOL0144939798155752843
256.30689DJEČJI VRTIĆ MALI PRINCBOL21420 BOL0134895776204704724
257.30656OPĆINA BRELATRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 121322 BRELA0283788948917268071
258.30664DJEČJI VRTIĆ BRELATRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 121322 BRELA0128757566575251676
259.30630OPĆINA CISTA PROVOCISTA PROVO21256 CISTA PROVO0280021719103241858
260.30621OPĆINA DICMOKRAJ B.B.21232 DICMO0255507729961155594
261.40795DJEČJI VRTIĆ ANAKRAJ 42A21232 DICMO0191554123644005722
262.30613OPĆINA DUGI RATPOLJIČKA CESTA 13321315 DUGI RAT0254245570748151333
263.51829NARODNA KNJIŽNICA DUGI RATTRG KRALJA TOMISLAVA 921315 DUGI RAT0536605461037927349
264.44225DJEČJI VRTIĆ DUGI RATDRAGE IVANIŠEVIĆA 621315 DUGI RAT0243767889701849895
265.30592OPĆINA DUGOPOLJETRG FRANJE TUĐMANA 121204 DUGOPOLJE0256964757240842564
266.50872RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPOLJE – ODRAZMATICE HRVATSKE 1121204 DUGOPOLJE0498880947466805770
267.43716NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJUTRG FRANJE TUĐMANA 121204 DUGOPOLJE0216222934508667953
268.30541OPĆINA GRADACSTJEPANA RADIĆA 321330 GRADAC0258998243460605025
269.30576OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKA SLOGASTJEPANA RADIĆA 121330 GRADAC0149177684908321428
270.30550DJEČJI VRTIĆ GRADACJADRANSKA 107A21330 GRADAC0127215231046492174
271.30584OPĆINA HRVACEHRVACE 31021233 HRVACE0255470478065542020
272.40963DJEĆJI VRTIĆ SRETNO DIJETEHRVACE B.B.21233 HRVACE0202572870410546521
273.30419OPĆINA JELSAJELSA21465 JELSA0258440994187441810
274.47220MUZEJ OPĆINE JELSALUČICA B.B.21465 JELSA0273810462903640427
275.30427OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSAJELSA21465 JELSA0141238851651250210
276.30435DJEČJI VRTIĆ JELSAJELSA21465 JELSA0127712048702711075
277.30347OPĆINA KLISIZA GRADA 221231 KLIS0254316871670874269
278.49690NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA U KLISUPUT SVETOG ANTE 3121231 KLIS0459939026835058845
279.38366OPĆINA LEĆEVICAANTE BUZANČIĆA TICE 121202 LEĆEVICA0272862114292080724
280.51693JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE LEĆEVICA LASTATRG ANTE BUŽANČIĆA TICE 121202 LEĆEVICA0496201095046142720
281.50303JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI ŽUŽELJTRG ANTE BUŽANČIĆA TICE 121202 LEĆEVICA0493454727132348671
282.30339OPĆINA LOKVIČIĆIULICA KRISTA KRALJA 121234 LOKVIČIĆ0291282179516569824
283.38331OPĆINA LOVREĆDR. FRANJE TUĐMANA 721257 LOVREĆ0279734828205009024
284.30200OPĆINA MARINAANTE RUDANA 4721222 MARINA0281907484238675791
285.30218DJEČJI VRTIĆ MARINAANTE RUDANA 4721222 MARINA0138207165151460398
286.30187OPĆINA MILNASRIDNJA KALA 121405 MILNA0289079841430773588
287.48007CENTAR ZA KULTURU MILNAMILNA B.B.21405 MILNA0293508288734496519
288.30195DJEČJI VRTIĆ MILNAMILNA B.B.21405 MILNA0128730389654965593
289.30120OPĆINA MUĆDONJI MUĆ21203 MUĆ0254738420072764912
290.30103OPĆINA NEREŽIŠĆANEREŽIŠĆA B.B.21423 NEREŽIŠĆA0263177644288790358
291.30099OPĆINA OKRUG GORNJIBANA JELAČIĆA 1721223 OKRUG GORNJI0267568478330919596
292.30015OPĆINA OTOKOTOK B.B.21238 OTOK0254325744478988040
293.30023DJEČJI VRTIĆ ŽABICATRG DR. FRANJE TUĐMANA 421238 OTOK0132133117952117551
294.30007OPĆINA PODBABLJEDRUM 1521262 KAMENMOST0276561699326330899
295.47586DJEČJI VRTIĆ RIBICE, GRUBINEGRUBINE B.B. KAMENI MOST21262 GRUBINE0282030768002762134
296.29986OPĆINA PODGORAANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 221327 PODGORA0284127487761142122
297.29994DJEČJI VRTIĆ MORSKI KONJIĆPUT SV. VICENCA 121327 PODGORA0127080058382569714
298.29978OPĆINA PODSTRANAPODSTRANA21312 PODSTRANA0254441540910925478
299.38462CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANATRG DR. FRANJE TUĐMANA 321312 PODSTRANA0197067442191507337
300.50944JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANAKAŠTELANČIĆEVA 121312 PODSTRANA0517920342526098822
301.29951OPĆINA POSTIRAPOSTIRA21410 POSTIRA0263766968673526421
302.49456OPĆINSKA KNJIŽNICA IVAN MATIJ ŠKARIĆGLAVICA 121410 POSTIRA0452207909307416085
303.29960DJEČJI VRTIĆ GRDELINPOSTIRA B.B.21410 POSTIRA0125705630311016133
304.29943OPĆINA PRGOMETDR. FRANJE TUĐMANA 1021201 PRGOMET0277593096601278857
305.29935OPĆINA PRIMORSKI DOLACPRIMORSKI DOLAC 221227 PRIMORSKI DOLAC0274060590811277065
306.48890DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKVRŽINE 18621227 PRIMORSKI DOLAC0442052797065899907
307.29927OPĆINA PROLOŽACPROLOŽAC21264 DONJI PROLOŽAC0411030792459514722
308.29898OPĆINA PUČIŠĆAPUČIŠĆA21412 PUČIŠĆA0258755684358331919
309.29919NARODNA KNJIŽNICA HRVATSKI SKUPTRG HRVATSKOG SKUPA 1021412 PUČIŠĆA0171660325412641469
310.29902DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆAPARK HRVATSKIH BRANITELJA 121412 PUČIŠĆA0151092486550605796
311.29880OPĆINA RUNOVIĆIRUNOVIĆ21261 RUNOVIĆ0259961945457761971
312.45172DJEČJI VRTIĆ RUNOVIĆRUNOVIĆ B.B.21261 RUNOVIĆ0249408658289047612
313.29871OPĆINA SEGETTRG HRVATSKOG VITEZA ŠPIRE ŠEVE FRZELINA 121220 SEGET0254366403663954500
314.43247DJEČJI VRTIĆ TRATINČICAHRVATSKIH ŽRTAVA B.B.21218 SEGET DONJI0224119602208175663
315.29855OPĆINA SELCATRG STJEPANA RADIĆA 521425 SELCA0282629175901612733
316.48187OPĆINSKA KNJIŽNICA HRVATSKI SASTANAK 1888TRG STJEPANA RADIĆA 521425 SELCA232582972662230197
317.29863DJEČJI VRTIĆ SELCASELCA B.B.21425 SELCA0150003119551018204
318.38340OPĆINA SUĆURAJRIVA 1921469 SUĆURAJ0267996522949687323
319.29574OPĆINA SUTIVANTRG DR. FRANJE TUĐMANA 121403 SUTIVAN0259928714934088349
320.42563HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆKALA O KONGULI 221403 SUTIVAN0217106627987351665
321.41064DJEČJI VRTIĆ SUTIVANKALA O KONGULI 121403 SUTIVAN0202365265956274012
322.29531OPĆINA ŠESTANOVACŠESTANOVAC21250 ŠESTANOVAC0274342671560615444
323.29523OPĆINA ŠOLTAPODKUĆA 821430 GROHOTE0258259738621571773
324.48291KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTEPODKUĆA 821430 GROHOTE0416269239244862531
325.29566OPĆINA TUČEPIKRAJ 39 A21325 TUČEPI0283634303720208237
326.29316OPĆINA ZADVARJEZADVARJE21255 ZADVARJE0255656171974924545
327.29308OPĆINA ZAGVOZDFRANJE TUĐMANA 6521270 ZAGVOZD0262199157306974930
328.29285OPĆINA ZMIJAVCIDOMOVINSKOG RATA 16121266 ZMIJAVCI0281911279161451240


R. BR.RKPNAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKAADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKAPOŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINEMATIČNI BROJOIB
1234567
1.36389ISTARSKA ŽUPANIJADRŠĆEVKA 352000 PAZIN0254447490017522601
2.43505ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJERIVA 852100 PULA0236443346917415846
3.50434REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE – COORDINATORE REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA PER I PROGRAMMI E FONDI EUROPEIRIVA 852100 PULA0495757192303054094
4.42483JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICARIVA 852100 PULA0121647345370781471
5.36410ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL ISTRIATRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 152000 PAZIN0128704460032390813
6.44477MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE/MUSEO D´ARTE CONTEMPORANEA DELL´ISTRIASV. IVANA – S. GIOVANNI 152100 PULA0239602559485940105
7.36401POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO STORICO E NAVALE DELL’ISTRIAGRADINSKI USPON 652100 PULA0320371999085069175
8.47594IKA – ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANAFLANATIČKA 2952100 PULA0171258656516458170
9.10348OŠ – S.E. MATE BALOTE, BUJE – BUIEŠKOLSKI BRIJEG 252460 BUJE0303643075498468638
10.10364OŠ – S.E. RIVARELA, NOVIGRADEMONIJSKA 452466 NOVIGRAD0303641327267656235
11.11025OŠ DIVŠIĆIDIVŠIĆI 552206 MARČANA0320832042666743290
12.11068OŠ DR. MATE DEMARINA, MEDULINMUNIDA 352203 MEDULIN0320829082090031065
13.11009OŠ FAŽANAPULJSKA CESTA 952212 FAŽANA0320361170010834364
14.10629OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆPURGARIJA ČEPIĆ 152232 KRŠAN0307507983307015666
15.10604OŠ IVANA BATELIĆA, RAŠAIVANA BATELIĆA 152223 RAŠA0307592344343207867
16.10846OŠ JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKIGRADSKI TRG 152448 SV. LOVREČ0309052381796497726
17.10862OŠ JOŽE ŠURANA, VIŠNJANISTARSKA 252463 VIŠNJAN0309053149067596635
18.11033OŠ JURE FILIPOVIĆA,BARBANBARBAN 15052207 BARBAN0320833896034782118
19.10723OŠ JURŠIĆIJURŠIĆI 2152342 SVETVINČENAT0320831175125395250
20.11050OŠ MARČANAMARČANA 16652206 MARČANA0320364631345551255
21.10372OŠ MILANA ŠORGE, OPRTALJMATKA LAGINJE 2552428 OPRTALJ0303640519269600880
22.11445OŠ PETRA STUDENCA. KANFANARDVIGRADSKA 352352 KANFANAR0307535442305886737
23.11017OŠ SVETVINČENATSVETVINČENAT 9852342 SVETVINČENAT0320359092363347984
24.10854OŠ TARISTARSKA 2152465 TAR0309054019604931364
25.10410OŠ VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZETII. ISTARSKE BRIGADE 1852420 BUZET0302857788886840492
26.10612OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINANEDEŠĆINA 10352231 SVETA NEDELJA0305886711188537984
27.11488OŠ VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ9. RUJNA 252341 ŽMINJ0306155840785940483
28.11041OŠ VLADIMIRA NAZORA, KRNICAKRNICA 8752208 MARČANA0320830368924138485
29.10637OŠ VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆANDUMBROVA 1252232 POTPIĆAN0307509514237019602
30.10838OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSARRADE KONČARA 7252450 VRSAR0306178742561610611
31.10991OŠ VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANOŽUKA 652215 VODNJAN0320355767897223243
32.10401TALIJANSKA OŠ, NOVIGRADEMONIJSKA 252466 NOVIGRAD0303642191021457515
33.10397TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALINA EDMONDO DE AMICIS, BUJE-BUIEŠKOLSKI BRIJEG 352460 BUJE0303645602043590650
34.11084GLAZBENA ŠKOLA IVANA
MATETIĆA-RONJGOVA, PULA
CISCUTTIJEVA 2252100 PULA0090455465504237438
35.17466EKONOMSKA ŠKOLA PULAKOVAČIĆEVA 352100 PULA0399935147059499324
36.17208GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1152000 PAZIN0308923189025673993
37.17232GIMNAZIJA PULATRIERSKA 852100 PULA0399934366563582219
38.17407GOSPODARSKA ŠKOLA – ISTITUTO
PROFESSIONALE
ŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390314127648687825
39.17249INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULARIZZIJEVA 4052100 PULA0012936421765234516
40.17474MEDICINSKA ŠKOLA PULAZAGREBAČKA 3052100 PULA0399936056214920982
41.17101SREDNJA ŠKOLA BUZETANTUNA CEROVCA – TONČIĆA 752420 BUZET0317499993755291191
42.17216SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČKARLA HUGUESA 652440 POREČ0395356448579920776
43.17152SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABINRUDARSKA 452220 LABIN0307510948333795659
44.17089SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJEŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390316845286714467
45.17370SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJCARDUCCIJEVA ULICA 2052210 ROVINJ0384038783838117332
46.17440STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ – SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNOCARDUCCI 1352210 ROVINJ0384039591505855364
47.17499STRUKOVNA ŠKOLA PULAZAGREBAČKA 2252100 PULA0398134743395725775
48.19896ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULARADIĆEVA 1952100 PULA0090456266707369583
49.17224ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULAKANDLEROVA 4852100 PULA0398135530822226445
50.17097TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA LEONARDO DA VINCI, BUJE – BUIEŠKOLSKI BRIJEG 152460 BUJE0390315007225004745
51.17257TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE DANTE ALIGHIERI POLASANTORIOVA 352100 PULA0328441786195376444
52.17361TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVIGNOCARDUCCIJEVA ULICA 2052210 ROVINJ0336414340451153058
53.17482TEHNIČKA ŠKOLA PULAJ. CVEČIĆA 752100 PULA0012937285551346613
54.17396TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČPRVOMAJSKA 652440 POREČ0395355625253841250
55.36436ISTARSKO VELEUČILIŠTE – UNIVERSITA ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATERIVA 652100 PULA0153121279550001298
56.19601UČENIČKI DOM PULAEPULONOVA ULICA 1852100 PULA0320381647668877184
57.7770DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA – CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLAKRLEŽINA 3352100 PULA0159957792688800461
58.7807DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ – CASA PER ANZIANI DOMENICO PERGOLIS ROVIGNOCARDUCCI 1852210 ROVINJ0307545165822625952
59.7712DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRADDOMOVINSKIH ŽRTAVA 1452466 NOVIGRAD0303654563948970882
60.7788DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠANIKOLE TESLE 552223 RAŠA0307517631771481585
61.36565ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA – CASE DELLA SALUTE DELL´ ISTRIAFLANATIČKA 2752100 PULA0178856699092064857
62.37092NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE – ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANANAZOROVA 2352100 PULA0320379490629578695
63.47254NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJEZAGREBAČKA 3052100 PULA0279379240606155880
64.37068OPĆA BOLNICA PULA – OSPEDALE GENERALE POLAZAGREBAČKA 3052100 PULA0071417816089706543
65.37076SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT, ROVINJ – ROVIGNOLUIGI MONTI 252210 ROVINJ0307588506628576557
66.36292GRAD BUJE – BUIEISTARSKA 252460 BUJE0255699519611257971
67.36305DJEČJI VRTIĆ BUJEMATIJE GUPCA 1352460 BUJE0143861163136803308
68.38663TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICAMATIJE GUPCA 1352460 BUJE0191697197282233427
69.48200PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE – UNIVERSITA POPOLARE APERTA DI BUIETRG J. B. TITA 652460 BUJE0105781282919961825
70.36241GRAD BUZETII. ISTARSKE BRIGADE 1152420 BUZET0254585377489969256
71.36268DJEČJI VRTIĆ GRDELINII. ISTARSKE BRIGADE 1952420 BUZET0095759382289109590
72.36284PUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODAII. ISTARSKE BRIGADE 252420 BUZET0302858508733084661
73.42073DOM ZA STARIJE OSOBE BUZETNASELJE GORIČICA 1/152420 BUZET0213134045665482509
74.36250JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZETSVETI IVAN 1252420 BUZET0148071593560207695
75.37927GRAD LABINTITOV TRG 1152220 LABIN0256192119041331726
76.42266GRADSKA KNJIŽNICA LABINRUDARSKA 1/A52220 LABIN0212767968585857405
77.35812DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANACPRILAZ KRŠIN 252220 LABIN0307515065354857590
78.10590OŠ IVE LOLE RIBARA, LABINRUDARSKA 952220 LABIN0307508761381578764
79.10581OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABINZELENICE 452220 LABIN0307505270312178512
80.48478UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANAALDA NEGRIJA 1152220 LABIN042722004607857460
81.15577PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABINALDA NEGRIJA 1152220 LABIN0307512543833760619
82.10645CENTAR LIČE FARAGUNA, LABINŠĆIRI 352220 LABIN0307516852329630528
83.35837JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABINDUBROVA 8452220 LABIN0149263278778917195
84.35425GRAD NOVIGRAD – CITTA DI CITTANOVAVELIKI TRG 152466 NOVIGRAD0255852153785741678
85.41097MUZEJ – MUSEO LAPIDARIUMVELIKI TRG 8A52466 NOVIGRAD0207392716679197121
86.42872GRADSKA KNJIŽNICA NOVIGRAD – CITTANOVARIVARELA 752466 NOVIGRAD0226648249309912272
87.47789DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL’INFANZIA GIRASOLEEMONIJSKA 652466 NOVIGRAD0296589555116739511
88.35476DJEČJI VRTIĆ TIČIĆIEMONIJSKA 652466 NOVIGRAD0141029602258623372
89.35343GRAD PAZINDRUŽBA SV. ĆIRILA I METODA 1052000 PAZIN0259561307969842379
90.43417MUZEJ GRADA PAZINATRG ISTARSKOG RAZVODA 1275 BR.152000 PAZIN0231661705483022544
91.43409GRADSKA KNJIŽNICA PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 1A52000 PAZIN0231541672292768317
92.35386DJEČJI VRTIĆ OLGA BANPROLAZ OTOKARA KERŠOVANIJA 152000 PAZIN0308928205017253133
93.10782OŠ VLADIMIRA NAZORA, PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 952000 PAZIN0345025239968504705
94.10799PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZINŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 152000 PAZIN0128705258525559545
95.35360JAVNA VATROGASNA POSTROJBAVRTLIŠĆE 3/A52000 PAZIN0147927015860633652
96.35142GRAD POREČOBALA MARŠALA TITA 552440 POREČ0255232941303906494
97.43079ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE – MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINODECUMANUS 952440 POREČ0230385097049241725
98.42418GRADSKA KNJIŽNICA POREČTRG MARAFOR 352440 POREČ0219048648527423383
99.38399DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL’ INFANZIA PAPERINOMATKA LAGINJE 652440 POREČ0190764625729035319
100.35298DJEČJI VRTIĆ RADOST POREČ – PARENZORADE KONČARA 752440 POREČ0341083856640224155
101.50338OŠ FINIDA, POREČROVINJSKA ULICA BROJ 1252440 POREČ0495861676876440716
102.10803OŠ POREČKARLA HUGUESA 752440 POREČ0309055813633271521
103.16230TALIJANSKA OŠ I DJEČJI VRTIĆ BERNARDO PARENTINMATKA LAGINJE 652440 POREČ0062182066998506690
104.48486UMJETNIČKA ŠKOLA POREČNARODNI TRG 152440 POREČ0427450455147155576
105.10879PUČKO OTVORENO UČILIŠTENARODNI TRG 152440 POREČ0309061278789932299
106.49761CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZDRAVI GRAD POREČ – PARENZODR. MAURO GIOSEFFI 452440 POREČ0449450453358718358
107.35175JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČPARTIZANSKA 752440 POREČ0147909152530861428
108.34813GRAD PULA – POLAFORUM 152100 PULA0253956079517841355
109.34889ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE – GRADSKO KAZALIŠTE PULAMATKA LAGINJE 552100 PULA0095745384820955901
110.34936GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULASV. IVAN 1/A52100 PULA0320374328668912722
111.34952DJEČJI VRTIĆ – SCUOLA DELL’ INFANZIA RIN TIN TIN PULA – POLAGLAVINIĆEV USPON 4/A52100 PULA0120765212999319462
112.49544DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJETBANOVČEVA ULICA 2952100 PULA0460330363345191815
113.34985DJEČJI VRTIĆ PULAKOPARSKA 31A52100 PULA0120764438819334994
114.10918OŠ – S.E. GIUSEPPINA MARTINUZZI, PULA – POLASANTORIOVA 152100 PULA0320362009264142870
115.10900OŠ CENTARDANTEOV TRG 252100 PULA0320351488890785871
116.10934OŠ KAŠTANJER PULARIMSKE CENTURIJACIJE 2952100 PULA0320356569922596943
117.10959OŠ MONTE ZARO, PULABOŠKOVIĆEV USPON 2452100 PULA0320352214267928873
118.10895OŠ STOJA, PULABRIJUNSKA 552100 PULA0320354998035155454
119.10887OŠ ŠIJANA43. ISTARSKE DIVIZIJE 552100 PULA0320358109289678022
120.10926OŠ TONE PERUŠKA, PULAPOLJANA SV. MARTINA 652100 PULA0320357369131339398
121.10975OŠ VELI VRH, PULAJOSIPA ZAHTILE 152100 PULA0326558753984895022