Naputak o financijskom jamstvu

NN 55/2021 (21.5.2021.), Naputak o financijskom jamstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1106

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donio je

NAPUTAK

O FINANCIJSKOM JAMSTVU

Članak 1.

Ovim Naputkom određuje se način primjene članka 91. stavka 1. točke 8. i članka 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 89. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 14/19) i članka 21. Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 81/20), a u svezi Dodatka IV. Pravilnika.

Članak 2.

Kada prilikom određivanja iznosa financijskog jamstva pod točkom E. Dodatka IV. Pravilnika iz članka 1. ovoga Naputka, FJ iznosi 0,00 kuna ili manje od 0,00 kuna, smatra se da je dostavom obrazloženja predmetnog izračuna ispunjen uvjet iz članka 91. stavka 1. točke 8. i članka 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 89. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 14/19).

Članak 3.

Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/21-04/07
Urbroj: 517-05-2-1-21-1
Zagreb, 10. svibnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.