Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

Državnoodvjetničko vijeće

1109

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 56. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) na 44. sjednici Vijeća održanoj 11. svibnja 2021.,

odlučilo je

I. Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu imenuje se IVANČICA VALJAK, viša sudska savjetnica u Općinskom sudu u Varaždinu.

II. Imenovana zamjenica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-33/2020
Zagreb, 11. svibnja 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.