Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 57/2021 (26.5.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1121

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/2020 i 127/2020) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE DESTILACIJA VINA U KRIZNIM SLUČAJEVIMA TE MJERE POTPORA ZA KRIZNO SKLADIŠTENJE VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE
OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 73/2020) u članku 1. iza riječi: »25. lipnja 2020. godine« dodaje se zarez i riječi: »Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine koje su donesene Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-04/327, urbroj: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine, Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koje su donesene Odlukom Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/21-04/129, urbroj: 50301-05/31-21-4, od 29. travnja 2021. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/57
Urbroj: 525-07/0132-20-3
Zagreb, 13. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.